Lieková závislosť je závažná ako každá iná, až tretine pacientov sa nad ňou nepodarí zvíťaziť !

Vymaniť sa zo závislosti na lieku nie je vôbec jednoduché. Takmer tretina pacientov, a to často aj napriek veľkej snahe a pomoci odborníkov, nie je v liečbe liekovej závislosti úspešná. Ukázal to prieskum realizovaný pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov SR učí verejnosť o potrebe správneho a bezpečného užívania liekov.
Lieková závislosť je závažná

Zdroj: Pixabay.com

V zvládnutí liekovej závislosti je kľúčová pomoc lekára

Lieková závislosť je rovnako závažná ako každá iná. V prvom kroku je dôležité, aby si pacient uvedomil, že má tento problém a snažil sa ho aktívne riešiť.

Prieskum realizovaný v decembri tohto roka, na reprezentatívnej vzorke 1004 respondentov ukázal, že len asi dve tretiny pacientov sú v liečbe liekovej závislosti napokon úspešné.

Pacienti s chronickými ochoreniami častejšie priznávajú, že vo zvládnutí ich liekovej závislosti je kľúčová pomoc lekára.

Až 63 % týchto pacientov v prieskume odpovedalo, že s liečbou liekovej závislosti im pomohol lekár, a to úpravou, úplným vysadením alebo nahradením liekov, ktoré závislosť vyvolali.

Každý desiaty musel absolvovať ústavnú liečbu v špeciálnom zariadení. Ľudia, ktorí sa neliečia na žiadne chronické ochorenie, odpovedali, že si dokázali do veľkej miery pomôcť aj sami.

Až polovica z nich zvládla liekovú závislosť bez potreby odbornej konzultácie či pomoci. Podľa odborného garanta projektu Lieky s rozumom, profesora Jozefa Glasu, však vyvstáva otázka, či sa skutočne u týchto pacientov jednalo o liekovú závislosť, alebo len o akúsi miernejšiu formu návyku.

Dlhodobé užívanie liekov pri chronických ochoreniach neznamená závislosť

Príčiny vzniku liekovej závislosti sú komplexné. K rizikovým skupinám patria pacienti s chronickou bolesťou, ľudia pod silným a dlhotrvajúcim stresom či s veľkou zodpovednosťou, duševne labilní jedinci, ale aj zdravotnícki pracovníci.

Dlhodobé užívanie potrebných liekov na rôzne chronické ochorenia, akými sú napríklad vysoký krvný tlak, zvýšené hodnoty tukov v krvi či cukrovka, neznamená, že pacient je závislý na liekoch, hoci ľudia to niekedy takto vnímajú,“ vysvetľuje prof. MUDr. Jozef Glasa CSc., PhD.

O závislosti hovoríme vtedy, keď dlhodobé nadužívanie liekov ovplyvňuje sebakontrolu a schopnosť pacienta správne sa rozhodovať.

Kľúčový význam má prevencia vzniku liekovej závislosti. Jej liečba totiž nemusí byť vždy úspešná. A to aj napriek pomoci psychiatra a ďalších odborníkov.

Až pätina opýtaných v našom prieskume uviedla, že sa im zbaviť liekovej závislosti nepodarilo. Ani na základe odporúčaní lekára či predpísanej liečby.

Je ale otázne, či títo respondenti skutočne vyhľadali adekvátnu odbornú pomoc, či bola pre nich táto pomoc dostupná.

Liečba liekovej závislosti si, podobne ako ktorákoľvek iná závislosť, vyžaduje pevné rozhodnutie a úprimné odhodlanie pacienta. Niektorí však v skutočnosti nechcú so svojím problémom skoncovať. Predmet závislosti, napríklad lieky, alkohol, cigarety, mobil alebo internet, sa stáva náhradným stredobodom ich života a sveta a oni sa ho boja vzdať,“ vysvetľuje prof. Glasa.

Potvrdzuje to aj prieskum, podľa ktorého sa závislosť na liekoch rozhodne vôbec neriešiť až 6 % ľudí. Ďalších 18 % z opýtaných po vlastných neúspešných pokusoch so závislosťou skoncovať nevyhľadá odbornú pomoc.

Pri závislosti na liekoch je, podobne ako pri iných typoch závislostí, najťažšie urobiť prvý krok – priznať si, že človek má tento problém.


Mohlo by vás zaujímať:

Každý deviaty pacient zvykne liek, ktorý mu spôsobuje ťažkosti, vysadiť, bez toho, aby sa vopred poradil so svojim lekárom!

Lekárka o zbytočnom užívaní antibiotík: Pacienti vedia, že antibiotiká sú účinným liekom, ale neuvedomujú si, že nie na všetko