Rozdiely medzi mužmi a ženami sú na Slovensku jednými z najväčších v rámci EÚ! Dosiahnutie rodovej rovnosti je v nedohľadne

Ak by vo svete nezúrila pandémie COVID-19 a pokračovalo by sa v súčasne nastavených iniciatívach za odstraňovanie rodových nerovností medzi mužmi a ženami, tzv. rodovú rovnosť by sa vo svete podarilo vyriešiť za 108 rokov.
rodová rovnosť

Zdroj: Pixabay.com

Muži zarábajú viac

Podľa najaktuálnejších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat sú najväčšie rozdiely medzi mužmi a ženami v prípade zamestnanosti, ak majú dosiahnuté stredoškolské vzdelanie.

Mužov je v tejto kategórii zamestnaných o takmer 13 % viac ako žien, pričom ich plat je vyšší o viac ako pätinu. V únii máme tretie najhoršie uplatnenie žien na trhu práce.

Na Slovensku prevláda u nežnejšieho pohlavia zamestnanie na polovičný pracovný úväzok, ktorý využíva až tretina zamestnaných žien, ale len necelých 8 % mužov. Vo vedúcich pozíciách firiem je tretina žien, mužov je dvakrát viac. Dôvodom skrátených pracovných úväzkov, nižších miezd a potom aj nižších dôchodkov je starostlivosť o rodinu a materstvo, ktoré ukrajuje ženám z počtu odpracovaných hodín. Tretina žien obetuje kariéru kvôli rodine, u mužov je to len na úrovni štyroch percent,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička.

Na Slovensku sú na tom najhoršie mladé ženy s nižším príjmom, ktoré vo väčšine nemajú úspory na preklenutie nečakaných finančných výdavkov.

Ženy sú takisto menej pripravené na transformáciu pracovného trhu, ktorá si vyžaduje viac digitálnych zručností.

Celkovo rozdiely medzi mužmi a ženami v príjmovej oblasti výrazne ovplyvňuje aj koronakríza. Odhadujeme, že od začiatku pandémie sa príjem žien okresal v priemere o 7,5 %, v prípade mužov je to takmer o polovicu menej,“ doplnila Buchláková.

Rozdiely v platoch sú v mnohých pozíciách výrazné. Napríklad účtovníčky poberajú v priemere podľa Štatistického úradu v priemere 1213 eur, pritom muži na rovnakej pozícii zarábajú v priemere až 1732 eur.

Muži zarábajú mesačne v hrubom v priemere 1 399 eur, ženy o 283 eur menej, teda 1 116 eur. Počas posledných šiestich mesiacov sa najvýraznejšie zmeny v odmeňovaní udiali vo finančnom a IT sektore.

Mužskí zástupcovia v týchto profesiách zarábajú mesačne viac ako 3 700 eur v hrubom, čo je o takmer 1 800 eur viac ako ich ženské kolegyne. Ženy teda zarobili v tomto povolaní o 48% menej ako muži.

Koronakríza posunula dosiahnutie rodovej rovnosti

Koronakríza nezlepšuje nerovnosť pohlaví aj vo svete. Ak by svet nebojoval s ochorením Covid-19 a pokračovalo by sa v súčasne nastavených iniciatívach za odstraňovanie rodových nerovností medzi mužmi a ženami, tzv. rodovú rovnosť by sa vo svete podarilo vyriešiť za 108 rokov.

Aktuálne enormné dopady na svetovú ekonomiku však posunuli odhady smerom nahor. Kvôli čiastočným lockdownom, zatváraniu škôl, zvyšovaniu nezamestnanosti, zmenám vo fungovaní rodín a transformácii ekonomiky, sa dosiahnutie rodovej rovnosti môže posunúť o 10 až 20 rokov.


Prečítajte si aj:

Pohlavie, rod a rodové stereotypy

9 vecí, ktoré sa ženy boja povedať mužom