Vedci objavili súvislosť medzi hladinami zinku v krvi a úmrtnosťou na COVID-19! Môžu hladiny zinku predpovedať závažnosť priebehu ochorenia?

Nedávna štúdia skúmala súvislosti medzi hladinami zinku u ľudí hospitalizovaných s COVID-19 , priebehom a závažnosťou ich ochorenia. Štúdia zistila, že účastníci s nízkou hladinou zinku mali 21% úmrtnosť v porovnaní s 5% u osôb so zdravou hladinou zinku v krvi.

Vplyv hladiny zinku na ťažký priebeh COVID-19

Zinok je stopový prvok, ktorý je prirodzene prítomný v určitých potravinách a je k dispozícii aj v doplnkoch výživy. Ľudské telo potrebuje zinok, aby si udržalo celý rad biologických funkcií.

Stovky enzýmov tiež potrebujú, aby zinok fungoval správne. Hrá tiež úlohu pri syntéze bielkovín, syntéze DNA a delení buniek, hojení rán a fungovaní imunity.

Zinok má protizápalový účinok a má priamu antivírusovú aktivitu. Výsledkom je, že nedostatok zinku môže znižovať vrodené aj adaptívne imunitné reakcie.

U ľudí s koronavírusovou infekciou je vrodený imunitný systém odpoveďou prvej línie v tele, ktorá zabraňuje prenikaniu a replikácii koronavírusu skôr, ako sa na adaptívnom imunitnom systéme vyvinie cielená ochrana.

Lekári a vedci z Hospital del Mar Medical Research Institute a Pompeu Fabra University v Španielsku preskúmali vplyv hladín zinku u ľudí s ťažkým priebehom COVID-19 na priebeh ochorenia a klinické výsledky.

Vedci tiež skúmali účinok suplementácie zinku na blokovanie replikácie SARS-CoV-2 v laboratóriu.

Zinok je nevyhnutným prvkom pre udržanie rôznych biologických procesov a zmena jeho hladín spôsobuje zvýšenú náchylnosť na infekcie a zvýšenú zápalovú odpoveď. Hladiny zinku a jeho dopĹňanie sa môžu ukázať ako užitočný nástroj na riešenie COVID-19, “ uviedol doktor Robert Güerri-Fernández, lekár pre infekčné choroby v nemocnici del Mar a jeden z autorov štúdie.

Zotavovanie pacientov z COVID-19 bolo kratšie

V štúdii zverejnenej v časopise Nutrients, vedci analyzovali údaje od 249 dospelých prijatých do nemocnice s COVID-19 v období od 9. marca 2020 do 1. apríla 2020. Priemerný vek účastníkov bol 65 rokov a 51 % boli muži.

Celkovo 28% účastníkov vyžadovalo prijatie na jednotku intenzívnej starostlivosti a 9% zomrelo počas hospitalizácie.

Približne 23% pacientov malo pri prijatí nízke hladiny zinku v sére. U pacientov s nízkou hladinou zinku bola vyššia pravdepodobnosť výskytu závažného priebehu COVID-19 a zvýšenej hladiny zápalových markerov.

U pacientov so zdravou hladinou zinku bol čas na zotavenie sa z COVID-19 približne trikrát kratšie ako u pacientov s nízkou hladinou zinku.

Ľudia s nízkou hladinou zinku mali výrazne vyššiu úmrtnosť (21%) ako ľudia v skupine so zdravou hladinou zinku (5%).

Ako píše Medical News Today, štúdia mám, tak ako mnoho ďalších týkajúcich sa koronavírusu SARS-CoV-2, určité obmedzenia. Napríklad je pozorovacia, takže nie je možné preukázať príčinnú súvislosť.

Inými slovami, vedci nemôžu z pozorovaní potvrdiť, či nízke hladiny zinku zvyšujú riziko závažného priebehu COVID-19. Štúdia je tiež pomerne malá a všetci účastníci pochádzali z jedného centra, čo by mohlo obmedziť zovšeobecniteľnosť štúdie.


Prečítajte si aj:

COVID-19 s dlhým priebehom hlási podstatne viac žien ako mužov!

Bunková imunita zaberá aj proti mutáciám koronavírusu! Nezabráni nákaze, zlepší však priebeh choroby