Strach z nežiaducich účinkov liekov je fenoménom dnešnej doby! Vznik možnej liekovej závislosti vyvoláva u pacientov obavy a ovplyvňuje aj ich prístup k liečbe

Prieskum realizovaný pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov SR učí verejnosť o potrebe správneho a bezpečného užívania liekov ukázal, že o zmenu lieku, ktorý by mohol vyvolať závislosť, by požiadala až štvrtina Slovákov.

Pri každom lieku treba počítať s výskytom nežiaducich účinkov

Užívanie liekov, ktoré majú ako jeden z možných vedľajších účinkov vznik závislosti, sa spája s väčšou opatrnosťou, no aj s odmietaním.

Prieskum realizovaný v decembri minulého roka na reprezentatívnej vzorke 1004 respondentov ukázal, že takmer 27 % ľudí by v prípade rizikového lieku požiadalo lekára alebo lekárnika o zmenu liečby.

Viac ako 45 % opýtaných by liek užívalo podľa pokynov lekára či lekárnika, no boli by opatrnejší a viac by si všímali reakcie na daný liek. Len 15 % uviedlo, že by takýto liek užívalo bez obáv.

Strach z nežiaducich účinkov liekov je fenoménom dnešnej doby.

Vo svojej ambulancii sa stretávam s tým, že pacient odmietne užívať liečbu pre obavy z nežiaducich účinkov. Takýto prípadný diskomfort pritom vieme riešiť či už úpravou alebo zmenou liečby,“ hovorí MUDr. Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov.

Ako dodáva, pri každom lieku treba počítať aj s výskytom nežiaducich účinkov. Tie sa však môžu, ale aj nemusia u pacienta prejaviť.

Výskyt nežiaducich účinkov, vrátane liekovej závislosti, vie do určitej miery ovplyvniť aj samotný pacient. Dôležité je dodržiavať predpísané dávkovanie, intervaly medzi jednotlivými dávkami lieku, ale aj spôsob, akým liek užívame, teda s čím ho kombinujeme a či ho užívame povedzme nalačno alebo po jedle,“ vysvetľuje lekár.

Informovanosť pacienta je dôležitou súčasťou úspešnej liečby

Skôr ako pacient začne užívať nový liek, je dôležité, aby o ňom získal čo najviac informácií.

Aj keď pacientov môže odrádzať čítanie príbalového letáku lieku, ktorý neraz obsahuje dlhý zoznam nežiaducich účinkov, pre pacienta je dôležitým zdrojom informácií,“ upozorňuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu. Vo viac ako štvrtine prípadov, kedy boli pacientom predpísané rizikové lieky, ich o možnom vzniku liekovej závislosti neinformoval nikto, dozvedeli sa o ňom z príbalového letáku lieku.

V 10 % prípadov si túto informáciu dokonca dohľadali na internete.

Informovanosť pacienta je dôležitou súčasťou úspešnej liečby. Ako dodáva prezidentka Asociácia na ochranu práv pacientov, len dostatočne informovaný pacient dokáže správnym užívaním svojho lieku minimalizovať vznik prípadných nežiaducich účinkov.


Mohlo by vás zaujímať:

Od januára 2021 si pacienti po mŕtvici hradia lieky z vlastného vrecka!

S čím vám môže poradiť lekárnik?