Od januára 2021 si budú pacienti po mŕtvici hradiť lieky z vlastného vrecka. Priplatia si od 30 do 80 eur!

Väčšina pacientov, ktorí sú dnes liečení liekmi na riedenie krvi tzv. novými antikoagulanciami si od januára 2021 budú tieto lieky hradiť z vlastného vrecka a to od 30 do 80 eur. Do platnosti totiž vstupuje od 1. 1. 2021 nová revízia úhrad z dielne Ministerstva zdravotníctva SR.
Od januára 2021 si pacienti po mŕtvici za lieky priplatia

Zdroj: Pixabay.com

Od januára si dôchodcovia za lieky na riedeni krvi priplatia

Moderná antikoagulačná liečba dnes chráni najmä seniorov pred prvými aj opakovanými mozgovými príhodami a predstavuje pre nich životne dôležitú terapiu na ich ceste za dlhším a kvalitnejším životom.

Prevažnú väčšinu z nich tvorí zraniteľná populácia seniorov, ktorá je touto novou zákonnou úpravou finančne najviac dotknutá.

Pacientska organizácia Sekunda pre život, združujúca pacientov po cievnej mozgovej príhode a pacientov s fibriláciou predsiení, upozorňovala už v novembri na túto situáciu a poukázala na skutočnosť, že pokiaľ rezort zdravotníctva neprehodnotí úhradovú vyhlášku, socio-ekonomicky citlivá skupina seniorov bude musieť za antikoagulačnú liečbu doplácať od januára niekoľko desiatok eur mesačne.

Pacienti sa na nás obracajú s otázkami, prečo im už poisťovne ich liek nebudú hradiť, prečo musia prejsť na iný liek, či pre nich táto zmena nepredstavuje bezpečnostné a zdravotné riziko a tak ďalej. Tých otázok je skutočne veľa a my z pozície ich pacientskych advokátov žiaľ tiež nedisponujeme odpoveďami na mnohé, nimi kladené otázky. A to napriek tomu, že k tejto citlivej zmene v oblasti úhrady tzv. NOAKov má dôjsť už 1. januára 2021,“ hovorí Fides.

Napriek spoločnému úsiliu pacientskej organizácie a odborných spoločností – Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej neurologickej spoločnosti, rezort zdravotníctva doposiaľ neurobil nič preto, asi situáciu zvrátil.

V tejto súvislosti sme sa obrátili listom na štátnu tajomníčku rezortu zdravotníctva Janu Ježíkovú. V rámci našej žiadosti sme definovali otázky súvisiace s novou revíziou úhrad. Žiaľ do dnešného dňa nedisponujeme odpoveďami, ktoré by sme mohli následne tlmočiť pacientom, ktorí sú touto zmenou najviac dotknutí. Upozorňujeme, že nejde o niekoľko desiatok pacientov, ale o 50 tisícovú skupinu prevažne seniorov,“ uzatvára Fides.

Faktom nateraz zostáva, že od 1. 1. 2021 si najmä slovenskí dôchodcovia za lieky na riedenie krvi siahnu v lekárni hlbšie do vrecka. Dokedy bude tento stav trvať a či rezort zdravotníctva chystá nejaké zmeny v tejto vyhláške zatiaľ nie je známe.


Prečítajte si aj:

Táto choroba sa stáva novou epidémiou 21.storočia! Nemusí mať žiadne príznaky, skončiť môže až cievnou mozgovou príhodou

Lieková závislosť je závažná ako každá iná, až tretine pacientov sa nad ňou nepodarí zvíťaziť !