Vyliečenie z cukrovky- diabetu

Odborníci vydali nedávno vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, že u osoby, u ktorej bola predtým diagnostikovaná cukrovka 2. typu, je možná remisia- ústup cukrovky. Dá sa teda z cukrovky 2.typu úplne vyliečiť?
Vyliečenie z cukrovky- diabetu 2. typu

Zdroj: Flickr.com

Cukrovka 2.typu môže byť vyvolaná dvoma spôsobmi. Buď dochádza k nedostatočnej sekrécií inzulínu v pankrease, a tým pádom nie je možné pokryť všetky potreby organizmu, alebo môže byť na vine znížená citlivosť buniek tela na inzulín, aj keď sa inzulín produkuje v dostatočnom množstve.

V oboch prípadoch sa hladina glukózy v krvi pomaly zvyšuje a nastupujú príznaky ako:

  • zvýšený smäd,
  • časté vylučovanie veľkého množstva moču,
  • výskyt opakovaných infekcií kože,
  • ospalosť,
  • možnosť zhoršenia zraku.

Vo farmakologickej liečbe cukrovky 2. typu sú využívanné antidiabetiká, pri nedostatočnej kompenzácii týmto typom liečby nasleduje liečba inzulínom.

Je možné vyliečiť sa z cukrovky?

Americká diabetická asociácia, Endokrinologická spoločnosť, Európska asociácia pre štúdium cukrovky a Diabetes UK vydali nedávno vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, že u osoby, u ktorej bola predtým diagnostikovaná cukrovka 2. typu, je možná remisia- ústup cukrovky.

K ústupu cukrovky môže dochádzať častejšie v dôsledku pokroku v liečbe,“ uviedla členka skupiny Amy Rothberg, MD z University of Michigan.

Termín „remisia“ by sa podľa odborníkov mal používať na opis trvalého metabolického zlepšenia diabetu 2. typu na takmer normálnu úroveň.

Odborníci definujú „remisiu“ cukrovky, či už dosiahnutú životným štýlom, chirurgickým zákrokom alebo inými prostriedkami, ako obsah tzv. glykovaného hemoglobínu (A1c) v krvi <6,5% (<48 mmol/mol) a to najmenej 3 mesiace po ukončení užívanie liekov znižujúcich glukózu.

Následne odborníci odporúčajú každoročné testovanie gylovaného hemoglobínu, spolu s rutinným monitorovaním komplikácií spojených s diabetom, vrátane skríningu sietnice, hodnotenia funkcie obličiek, vyšetrení chodidiel a testovania kardiovaskulárnych rizikových faktorov.

"Lieky dokážu stále viac dostávať hladiny glukózy do normálneho rozmedzia a v mnohých prípadoch dokonca aj po vysadení farmakoterapie. Nie je to anomália ani výmysel, je to realita. Lekári musia vedieť, ako sa o tom so svojimi pacientmi porozprávať," poznamenal Matthew C. Riddle z oddelenia endokrinológie, cukrovky a klinickej výživy na Oregonskej univerzite.

Podľa údajov z roku 2019 žije na Slovensku viac ako 350- tisíc ľudí s diabetom 2.typu a ďalším 100-tisíc cukrovku má, len o nej nevie.

Vo svete cukrovkou podľa štatistík WHO trpí viac ako 400 miliónov ľudí. Je najčastejšou príčinou oslepnutia, zlyhania obličiek, infarktu, mozgovej príhody či amputácie končatín.


Prečítajte si tiež:

Tieto hodnoty vám prezradia, či máte cukrovku

20 skvelých potravín pre diabetikov, ktoré pomáhajú znížiť hladinu cukru v krvi