Prípadov tuberkulózy na Slovensku ubúda, najviac trápi malé deti. Situácia vo svete je však horšia

Na Slovensku sa povinne očkovalo proti tuberkulóze do roku 2011, vďaka čomu každoročne počet pacientov s TBC u nás klesá.
tuberkulóza u detí

Zdroj: Freepik.com

Najvyšší podiel chorobnosti na tuberkulózu (TBC) je na Slovensku u detí do piatich rokov. Posledné štatistiky hovoria o 23 nových prípadoch. Druhú najpočetnejšiu skupinou tuberkulóznych pacientov tvoria seniori vo vekovej skupine 60 až 64 rokov, v nej pribudlo 15 nových prípadov.

Choroboplodné zárodky tuberkulózy sa šíria kašľom, kýchaním, spevom alebo aj pri komunikácii, pričom ktokoľvek ich vdýchne, ten je v ohrození. Baktérie napádajú väčšinou pľúca, no nielen tie.

Lekárska prax rozlišuje medzi nákazou tuberkulózou a samotným ochorením. Osoba, ktorá je nakazená, má v tele choroboplodné zárodky, pričom obranné mechanizmy niektorých ľudí dokážu zárodky eliminovať a zabrániť tak prepuknutiu samotného ochorenia. U ľudí so zníženou imunitou sú však obranné mechanizmy na nízkej úrovni, čo zvyšuje riziko prepuknutie ochorenia.

Tuberkulóza si vyžaduje rýchlu liečbu, pri ktorej je bezpodmienečne nutné, aby pacient bral lieky pravidelne a podľa odporúčania lekára. Po úspešnej liečbe pacient už o niekoľko týždňov prestáva byť šíriteľom ochorenia a vrátiť sa do bežného života.

Na Slovensku sa povinne očkovalo proti tuberkulóze do roku 2011, vďaka čomu každoročne počet pacientov s TBC u nás klesá.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej ročenke k tuberkulóze uviedla, že na túto bakteriálnu infekciu naposledy zomrelo 1,5 milióna ľudí. Podľa Svetová zdravotnícka organizácia patrí medzi rizikové krajiny India, Vietnam či Thajsko.

Tuberkulóza je závažné infekčné ochorenie, ktorého vyvolávateľom je baktéria Mycobacterium tuberculosi. Objavenie bacila vyvolávajúceho tuberkulózu sa pripisuje nemeckému lekárovi Robertovi Kochovi (1843 - 1910). Za svoju vedeckú prácu získal v roku 1905 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu.