Bolesť vysunutej platničky sa dá odstrániť už za deň

Najmodernejšie metódy umožňujú liečbu herniovanej medzistavcovej platničky v rámci jednodňovej chirurgie. „Laserové a endoskopické operácie sú úspešnými alternatívami klasickej otvorenej operácie,“ hovorí algeziológ a riaditeľ Centra liečby bolesti Pain Clinic MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.

Liečba bolestí chrbtice je dnes druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti. Bolesťami chrbtice pritom trpí každý deviaty Slovák. Smutné štatistiky potvrdzujú ešte hrozivejšiu realitu. Strach pred klasickou, otvorenou operáciou začatie liečby len predlžuje.

Dôvodom je nielen strach „ísť pod nôž“, ale aj strach z pooperačných rizík, obavy z dlhej rekonvalescencie, ako aj zdravotné prekážky, ktoré bránia vôbec podstúpiť otvorenú operáciu. Ako sa pritom zhodujú odborníci, odkladaním liečby sa však pacient pripravuje nielen o kvalitu života, ale zbytočne jednak trpí bolesť a jednak sa jeho stav môže ešte zhoršovať. Finančné dôsledky dlhodobej práceneschopnosti tiež nie sú zanedbateľné.

„*Riešením je možnosť jednodňovej chirurgie, ktorá má vďaka najmodernejším technologickým metódam vysokú úspešnosť a minimálne riziká. Úspešnými alternatívami otvorenej operácie napríklad pri bolestiach chrbta sú laserové a endoskopické operácie,“ hovorí známy algeziológ, riaditeľ Centra liečby bolesti Pain Clinic MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD., ktorý je na Slovensku priekopníkom práve týchto operácií.

Keď je v hre čas a riziko

Oba typy operácií majú v porovnaní s otvorenou operáciou niekoľko výhod. Tou hlavnou je bezpochyby čas - obe patria k spomínanej jednodňovej chirurgii.

Hoci otvorená operácia dodnes umožňuje v prípade chrbtice „prísť bolesti na kĺb“, je rizikom pre ľudí vo vysokom veku, s inými pridruženými ochoreniami, často je rizikom následná infekcia a zlyhanie operácie. Aj preto mnoho ľudí spomínané liečenie príčin bolesti odsúva.

Keďže pri laserových a endoskopických operáciách ide o mikroinvazívny zákrok a nie otvorenú operáciu, je vhodná aj pre pacientov, ktorí sa otvorenej operácie boja alebo ju zo zdravotných dôvodov, najmä srdcovocievnych problémov nemôže podstúpiť, a aj pre tých, kde otvorená operácia zlyhala,“ vysvetľuje doktor Ireneusz Przewlocki.

Obe operácie sú pritom riešením na väčšinu bolestí chrbta, dokonca aj v prípade, že prerástli do chronicity. Laserová operácia je riešením v prípade, že ešte nedošlo k závažným degeneratívnym zmenám, no bolesť chrbta, najčastejšie vysunutej platničky, už trvá týždne resp. mesiace a vystreľuje aj do nôh alebo rúk.

Je predpoklad, že nervy, ktoré vystupujú z miechy, sú niekde stlačené,“ vysvetľuje doktor Ireneusz Przewlocki. Ak magnetická rezonancia ukázala degeneratívne poškodenie chrbtice, alternatívou je endoskopická operácia. „Je vhodná aj v prípade pacientov, ktorí majú herniovanú medzistavcovú platničku, najčastejšie v krčnej a driekovej oblasti, vplyvom čoho môže dochádzať k dráždeniu miechového koreňa a chronická bolesť trvá týždne až mesiace s výpadkami citlivosti aj hybnosti končatín,“ podotýka známy algeziológ.

Presné zacielenie

Výhodou moderných metód je, že napríklad intervenčná diagnostika dokáže presne lokalizovať miesto bolesti, čím sa minimalizuje riziko infekcie či komplikácií pri eventuálnej následnej operácii.

Ako podotýka odborník, v prípade laserovej operácie sa problém lokalizuje cez tenkú kanylu zavedenú do poškodenej platničky, ktorou sa podá malé množstvo kontrastnej látky.

Tenká kanyla sa zavádza do platničky z boku a preto nie sú ohrozené nervové štruktúry v chrbticovom kanáli. Vstupná rana je tiež veľmi malá, zákrok je extrémne presný a bezpečný, takmer bezbolestný,“ hovorí lekár.

Tým, že sa laserom odstráni časť poškodeného tkaniva platničky, takmer okamžite sa odstráni aj bolesť. Výhodou v porovnaní s otvorenou operáciou je, že zákrok sa dá podstúpiť bez ohľadu na vek a operácia sa vykonáva v lokálnej anestézii, aby mohol pacient spolupracovať. Rekonvalescencia trvá len týždeň, čo je ďalšia výhoda v porovnaní s otvorenou operáciou, ktorá si žiada dlhú rekonvalescenciu.

Ak však k už významnej degenerácie chrbtice došlo, potom je úspešnou alternatívou konvenčnej spinálnej chirurgie endoskopická operácia.

Je možná na všetkých segmentoch chrbtice a poskytuje tiež rozšírenie liečebných možností a perspektív pre pacientov s vertebrogénnymi ťažkosťami,“ podotýka.

Zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii, no je vhodný pre pacienta v ktoromkoľvek veku. Na rozdiel od otvorenej operácii postačí malý rez (5-7 mm) z bočnej alebo zadnej strany chrbtice.

Následne cez špeciálnu vodiacu kanylu zavedieme endoskop - optiku spolu s ostatným príslušenstvom a prenikneme do priestoru miechového kanála, kde sa nachádza vysunutá platnička, zhrubnutý väz alebo kostená časť miechového kanála bolestivo tlačiace na nerv,“ vysvetľuje.

Vďaka použitiu miniaturizovaných operačných nástrojov sa docieli minimálna manipulácia s dôležitými tkanivami v operačnom poli a minimalizujú sa možnosti vzniku komplikácií v priebehu operácie, aj po nej. Pacient je 2-3 hodiny po výkone mobilizovaný a nasledujúci deň ráno odchádza domov. V porovnaní s otvorenou operáciou sa dosahuje tiež nižšia doba rekonvalescencie a skorý návrat do aktívneho života.