Profesorka Krištúfková: V poslednom desaťročí sme svedkami postupného poklesu zaočkovanosti v dôsledku odmietania očkovania zo strany rodičov

Napriek tomu, že zaočkovanosť detí na Slovensku dlhodobo presahuje 95 %, v roku 2022 klesla zaočkovanosť pod 90 % v takmer štvrtine detských okresov. Najvýraznejší zásah zaznamenalo očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Ak sa osýpky, jedno z najnákazlivejších ochorení, vrátia, budú neočkované deti a dospelí čeliť významným rizikám nákazy a šírenia tohto ochorenia.

Zdroj: TS Unicef

UNICEF si spolu so slovenskou a medzinárodnou komunitou na Slovensku pripomína Svetový imunizačný týždeň podporou kampane zameranej na zvýšenie informovanosti rodičov, opatrovateľov, lekárov a zdravotných sestier na Slovensku o ochoreniach, ktorým možno predchádzať očkovaním.

Vakcíny patria medzi najväčšie pokroky v oblasti globálneho zdravia a rozvoja. Už viac ako dve storočia vakcíny bezpečne znižujú počet chorôb, ktorým sa dá predchádzať. Sú to detská obrna, osýpky a kiahne, a pomáhajú deťom vyrastať zdravé a šťastné. Vďaka očkovaciemu úsiliu na celom svete môžu deti chodiť, hrať sa, tancovať a učiť sa, ” hovorí Michaela Bauerová, koordinátorka UNICEF pre mimoriadne situácie na Slovensku.

Keďže niektoré z týchto chorôb už nie sú v našej spoločnosti veľmi rozšírené, niektorí ľudia zabudli na ich ničivé účinky a povahu. Niektorí sa obávajú vedľajších účinkov vakcín, iní o nich nemajú dostatok informácií.

V rámci Svetového imunizačného týždňa spustil UNICEF kampaň, ktorej cieľom je informovať verejnosť o význame očkovania a jeho prínosoch pre zdravie a životy obyvateľov. Na kampani sa podieľajú UNICEF, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné lekárske spoločnosti.

Najvýznamnejší objav v histórii medicíny

Do konca 18. storočia boli infekčné choroby popri vojnách a prírodných katastrofách najčastejšou príčinou úmrtí. V minulom storočí sa dokázalo, že očkovanie veľkej časti populácie vedie k ochrane nielen očkovaných, ale aj neočkovaných v dôsledku tzv. kolektívnej imunity.

Hlavná hygienička SR pre epidemiológiu profesorka Mária Štefkovičová hovorí, že očkovanie je najvýznamnejším objavom v histórii medicíny a zároveň najvýznamnejším preventívnym opatrením proti prenosným ochoreniam. Vďaka dlhodobej systematickej starostlivosti a schopnosti udržať vysokú zaočkovanosť, ktorá na Slovensku presahuje 95 %, sa podarilo takmer úplne eliminovať závažné ochorenia, ako sú tetanus, záškrt, detská obrna, tuberkulóza, osýpky, mumps a rubeola.

Profesorka Štefkovičová upozorňuje, že keď zaočkovanosť klesne pod 95 %, začínajú vznikať podmienky na šírenie ochorení v nezaočkovanej populácii. Keď zaočkovanosť klesne pod 90 %, dochádza k epidémiám.

Profesorka Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, tiež zdôrazňuje význam očkovania populácie.

V poslednom desaťročí sme svedkami postupného poklesu zaočkovanosti v dôsledku odmietania očkovania zo strany rodičov. Kontrola zaočkovanosti z roku 2022 ukázala niekoľko varovných výsledkov. Miera zaočkovanosti klesla pod 90 % v 22 % detských obvodov. Najhoršia situácia je v očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Ak sa do detského kolektívu dostanú osýpky, jedno z najnákazlivejších ochorení, neočkované deti ochorejú.”

Presné mechanizmy fungovania vakcín sú známe vďaka imunológii, uviedla aj doktorka Zuzana Rennerová zo Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie. V reakcii na obavy verejnosti z nežiaducich reakcií na vakcíny dodáva, že takéto prípady sú zriedkavé.

Kolektívna ochrana

Doktorka Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, uvádza, že na Slovensku musia byť deti očkované proti desiatim závažným infekčným ochoreniam.

Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti, vrátane detí ukrajinských utečencov, a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Deti sa očkujú podľa očkovacieho kalendára od 10. týždňa života. Vysoká zaočkovanosť na Slovensku je zásluha primárnych pediatrov.

Oni sú tí, ktorí komunikujú s rodičmi o týchto otázkach a niekedy musia nerozhodných rodičov presvedčiť o dôležitosti očkovania,” dodáva doktorka Prokopová.

Doktorka Adriana Šimková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, upozorňuje na očkovanie dospelých.

Prevencia očkovaním je jedným zo základných pilierov všeobecného lekárstva. Lekári a sestry očkujú najmä starších pacientov so závažnými chronickými, metabolickými, onkologickými alebo inými ochoreniami, ktoré oslabujú imunitný systém. U nich môže každá infekcia zhoršiť základné ochorenie a ohroziť ich život.”

Svetový týždeň očkovania pripomína a vyzýva na kolektívnu ochranu ľudí pred chorobami, ktoré sa dajú eliminovať vďaka očkovaniu. Očkovanie je významným - život zachraňujúcim prvkom v prevencii.


Mohlo by vás zaujímať:

Pneumológ o tuberkulóze: Neočkované generácie detí nie sú prakticky vôbec chránené proti tejto infekcii