Toto sú infekčné ochorenia, proti ktorým sa môžete v dospelosti chrániť očkovaním!

Infekčné choroby patrili v minulosti k najčastejším príčinám úmrtia. Zmenilo to až očkovanie, ktoré takmer vymazalo mnohé ochorenia z našich životov. Očkovanie sa tak zaradilo medzi najvýznamnejšie a najúčinnejšie výdobytky modernej medicíny. Jeho význam si treba pripomenúť aj počas Svetového imunizačného týždňa.
zoznam očkovaní pre dospelých

Zdroj: Freepik.com

Vďaka pravidelnému povinnému očkovaniu sa na Slovensku podarilo eliminovať detskú obrnu a či také závažné infekcie ako záškrt a tetanus detí i mladistvých. Výskyt ďalších ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa výrazne zredukoval.

Zatiaľ čo očkovaniu v detskom veku sa venuje zaslúžená pozornosť, v dospelosti sa naň neraz zabúda. Povinné očkovanie pre dospelých na Slovensku je preočkovanie proti záškrtu a tetanu. Odporúča sa vykonať vo veku 30 rokov a následne každých 15 rokov. V rámci tohto povinného preočkovania je možné absolvovať aj očkovanie proti čiernemu kašľu.

Zaočkovať sa dá aj počas preventívnej prehliadky, ktorú sa odporúča dospelým absolvovať raz za dva roky. Avšak záujem o preventívne prehliadky u všeobecných lekárov je nízky, zo sto ľudí starších ako 19 rokov absolvovalo preventívku len 34 osôb.

Predovšetkým u seniorov je podstatné očkovanie proti chrípke a pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Pneumokoková konjugovaná vakcína je pre vybrané rizikové skupiny populácie, a síce pre ľudí nad 59 rokov a chronicky chorých, plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Očkovanie proti chrípke hradia zdravotné poisťovne všetkým svojim poistencom. Povinné je (rovnako ako očkovanie proti pneumokokovým ochoreniam) pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb.

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde B je dôležité najmä pre zamestnancov zdravotníckych zariadení, študentov a učiteľov zdravotníckych odborov, ktorí sú v riziku nákazy, ale aj rizikových pacientov, ktorí sú pripravovaní na dialýzu a transplantáciu orgánov, pacientov s poruchami krvotvorby, cukrovkou, osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, v resocializačných zariadeniach pre drogovo závislých.

Ďalšie infekčné ochorenia, proti ktorým sa v dospelosti môžete chrániť očkovaním sú kliešťová encefalitída (odporúča sa predovšetkým ľuďom žijúcim v oblastiach s vysokým výskytom kliešťov) či meningokokové infekcie, ktorých sa na Slovensku ročne zaznamená 25 – 55 prípadov v podobe invazívnych meningokokových ochorení. Z nich približne každý desiaty pacient zomrie.

Očkovať sa dá aj proti ochoreniam ako pásový opar (odporúča sa nad 50 rokov), vírusová hepatitída A (odporúčané sa najmä ľuďom s chronickým ochorením pečene, ale aj pri cestách do krajín s nižším hygienickým štandardom), ovčie kiahne (odporúča sa najmä ženám, ktoré ešte neprekonali ovčie kiahne a plánujú tehotenstvo), ochorenia spôsobené ľudským papilomavírusom – HPV (karcinóm krčka maternice, vagíny, penisu, karcinómy v oblasti hlavy a krku a ďalšie sa odporúča v detskom veku)

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Národné centrum zdravotníckych informácií odporúča medzi očkovanie pre dospelých zaradiť aj očkovanie proti ochoreniu COVID-19, o ktorom sa vedie spoločenská diskusia. Na Slovensku máme do dnešného dňa 2 765 468 osôb plne zaočkovaných osôb proti ochoreniu COVID-19, čo predstavuje už takmer 60 % obyvateľstva.