Gastroenterologička: Nie každá neznášanlivosť lepku je celiakia, netreba sa spoliehať na komerčné testy

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných, pričom zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozorňuje pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.

Zdroj: Canva, gastroamb.sk

Na Slovensku evidujeme vyše 32-tisíc celiatikov, toto číslo však môže byť v skutočnosti oveľa vyššie. Problém je, že nie všetci pacienti majú stanovenú diagnózu.

Celiakia je autoimunitné celoživotné ochorenie s permanentnou neznášanlivosťou lepku. Túto bielkovinu obsahuje povrchová časť obilných zŕn pšenice, raže, jačmeňa a ovsa. Procesy v jednotlivých orgánoch môžu prebiehať celé roky potichu.

Mimoriadne dôležité je poznať nenápadné prejavy celiakie a všímať si ich na sebe, ale aj na svojich blízkych. Najčastejším podnetom na pátranie po celiakii sú hnačky a úbytok telesnej hmotnosti. Tieto prejavy má však len malá skupina celiatikov. Častejším signálom celiakie býva napríklad málokrvnosť, jednými z prvých prejavov môžu byť aj osteoporóza, kožné zmeny podobajúce sa na herpes či depresia,“ vysvetľuje MUDr. Božená Pekárková.

Celiakia sa môže skrývať aj za poškodením pečene, niektorými neurologickými ťažkosťami ako polyneuropatia alebo porucha koordinácie telesných pohybov. V konečnom dôsledku môže byť aj príčinou neplodnosti u mužov a žien.

Treba však súčasne mať na pamäti, že nie každá neznášanlivosť lepku je celiakia, preto sa netreba spoliehať na komerčné testy, diagnózu by mal stanoviť odborník,“ dopĺňa doktorka Pekárková.

Čo robiť, ak máte podozrenie na celiakiu?

Najhorším rozhodnutím je podľa doktorky Pekárkovej vynechať lepok z potravy a začať dodrživať belepkovú diétu.

Takto by rozhodne nemal začať nikto. Bezdôvodným dodržiavaním bezlepkovej diéty sa vytrácajú všetky diagnostické možnosti. Vyšetrenia urobené počas dodržiavania bezlepkovej diéty môžu byť totiž falošne negatívne,“ vysvetlila lekárka.

Ochorenie sa vyskytuje častejšie v rodinách celiatikov, preto by sa napríklad prvostupňoví príbuzní mali dať vyšetriť aj v prípade, že nemajú žiadne klinické príznaky.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť zároveň vyzýva celiatikov k tomu, aby šírili povedomie o tomto ochorení.

Je dôležité, aby boli o celiakii dostatočne informovaní aj pedagógovia a aby tak mohli podporiť deti s touto diagnózou. Väčšie povedomie verejnosti o tomto probléme napokon môže viesť k včasnej diagnostike pacienta a včas diagnostikovaný celiatik, dodržiavajúci bezlepkovú diétu, je v podstate zdravý človek, ktorý môže byť plne zaradený do bežného života,“ uzavrela lekárka.

Celoživotné autoimunitné ochorenie s permanentnou neznášanlivosťou lepku sa môže prejaviť v ktoromkoľvek veku a v prípade neskorej diagnostiky môže viesť k pokročilým až nezvratným zdravotným komplikáciám.


Mohlo by vás zaujímať:

Tieto potraviny sú pri celiakii zakázané!