Ako a prečo monitorovať hladinu cukru v krvi? Glykémia, glukomer a senzor

Glykémia vyjadruje hladinu cukru v krvi. Spája sa najmä s cukrovkou, no patologická hladina glykémie sa vyskytuje aj u iných ochorení pečene, pankreasu či endokrinného systému. Aká je zdravá hodnota glykémie a ako ju správne namerať?

Zdroj: Shutterstock

Normálna hladina cukru v krvi je dôležitá pre fyziologickú činnosť organizmu vrátane funkcie mozgu. Dlhodobý stav hypoglykémie a hyperglykémie je patologický, pričom v niektorých prípadoch až život ohrozujúci. Monitorovanie hladiny glykémie, glukomer, senzor a mnohé zaujímavé informácie sa dočítate pokračovaním v článku.

Glukóza a hladina glykémie

Glukóza je základný zdroj energie, ktorý sa využíva v ľudskom organizme. Jedná sa o jednoduchý cukor. Príjem glukózy je do tela sprostredkovaný pomocou prijatej stravy.

Glykémia vyjadruje hladinu glukózy (cukru) v krvi. Hodnota glykémie je vyjadrená v jednotkách milimol na liter (mmol/l). Slovo glykémia podchádza zo spojenia slov glyc = glukóza a (h)aema = krv.

Po prijatí jedla sa cukry strávia a následne vstupujú do krvného obehu, ktorý ich postupne roznáša do buniek cieľových tkanív. Prijatá energia sa taktiež uchováva vo forme glykogénu v pečeni a vo svaloch ako rezervoár energie.

Hladina cukru v krvi sa počas dňa mení v závislosti od telesnej aktivity, stresu a času konzumácie jedla.

Regulácia hladiny glykémie je v našom organizme zabezpečovaná viacerými mechanizmami, a to presunom cukru z krvi do cieľových buniek. Tento dej prebieha na hormonálnej, auto-regulačnej a nervovej úrovni.

Náš organizmus k regulácii hladiny glykémie využíva hormóny ako glukagón, katecholamíny a tyroxín, ktoré hladinu cukru v krvi zvyšujú.

Toto zvýšenie má význam najmä pri stresovej reakcii, aby mal organizmus k dispozícii dostatočné množstvo cukru pri jeho zvýšenej spotrebe.

Naopak hormón inzulín hladinu cukru v krvi znižuje. Inzulín sa tvorí v pankrease (podžalúdkovej žľaze). Je významný najmä pri presune cukru z krvi do buniek. Bez inzulínu nie sú bunky schopné cukor prijať a využiť.

Hypoglykémia

Hypoglykémia je stav, kedy je hladina cukru v krvi príliš nízka. U zdravého jedinca je možno hovoriť o hypoglykémii hovoriť pri znížení hladiny cukru v krvi pod dolnú hranicu normy 3,3 mmol/l.

Hypoglykémia u diabetikov (pacientov s cukrovkou) je stav, kedy je hodnota cukru v krvi nižšia než 3,9 mmol/l. Hypoglykémia sa vyskytuje primárne u ľudí chorých na Diabetes mellitus 1.typu i 2.typu.

Stav hypoglykémie sprevádza množstvo príznakov. Najčastejšie sa jedná o pocit slabosti, ospalosti, zmätenosti a zvýšeného potenia. Ďalej je možný tras, pocit hladu, úzkosti, nervozity a závrat.

Pri hypoglykémii môže dochádzať k poruchám koncentrácie a vo veľmi závažných stavoch dochádza aj ku strate vedomia. Rizikom je vznik hypoglykemickej kómy.

Možné príznaky hypoglykémie:

 • Nevoľnosť
 • Zvýšená únava
 • Slabosť
 • Bledosť
 • Závrat
 • Zvýšené potenie
 • Pocit hladu
 • Celkový tras
 • Zmätenosť
 • Rozmazané dvojité videnie
 • Porucha koncentrácie
 • Porucha koordinácie a kŕče
 • Zrýchlená tepová frekvencia
 • Porucha vedomia až riziko bezvedomia

Ako podať prvú pomoc pri hypoglykemickom bezvedomí?

Skontrolujte základné životné funkcie a stav vedomia (pacient by mal reagovať na oslovenie či podnet). Ak je jedinec v hypoglykemickom bezvedomí a nevykazuje životné funkcie, ihneď začneme pacienta resuscitovať a zavoláme tiesňovú linku 155.

Pokiaľ je pacient pri vedomí a dýcha, podávame mu okamžite zdroj cukru: ideálne sladký nápoj či hroznový cukor. Je vhodné v danom stave prijať približne 10 – 20g sacharidov.

Hyperglykémia

Hyperglykémia je stav, kedy je hladina cukru v krvi príliš vysoká. U zdravého jedinca je možno hovoriť o hyperglykémii, keď je hladina glukózy v krvi nalačno nad 5,6 mmol/l alebo po jedle nad 7,8 mmol/l.

Hyperglykémia je základným príznakom ochorenia Diabetes mellitus.

Krátkotrvajúca zvýšená hladina cukru v krvi nie je vážnym zdravotným stavom. Avšak dlhodobé zvýšenie glukózy v krvi vedie k vzniku vážnych zdravotných komplikácií. Dlhodobo zvýšený cukor v krvi začne postupne poškodzovať cievy a vnútorné orgány.

Hyperglykémia sa prejavuje rôznymi príznakmi. Predovšetkým veľkým smädom a častým močením, pocitom na močenie a hladom. Možné je rozostrené rozmazané videnie a svalové kŕče v dolných končatinaćh.

Možné príznaky hyperglykémie:

 • Zvýšený pocit smädu
 • Zvýšený pocit hladu
 • Pocit sucha v ústach
 • Častá frekvencia močenia
 • Časté infekcie močových ciest
 • Rozmazané neostré videnie
 • Bolesti brucha
 • Bolesti hlavy
 • Nevoľnosť
 • Zvýšená únava

Pri úplnom nedostatku inzulínu (DM 1. typu) alebo pri jeho nedostatočnom účinku na cieľové tkanivá (DM 2. typu), sa cukor nepresúva do buniek a zvyšuje sa jeho hladina v krvi. Bunky následne začínajú používať ako zdroj energie tuky, ktoré sa však nedajú tak dobre využiť. Vznikajú tak kyseliny, ktorých prítomnosť môžeme namerať vyšetrením moču – prúžkom na tkzvn. ketolátky.

Namerané hodnoty glykémie

Glykémia meraná nalačno ukazuje hodnoty cukru v krvi približne po ôsmych hodinách bez príjmu potravy. U zdravých ľudí sa hladina glykémie nalačno pohybuje v rozmedzí 3,3 - 5,6 mmol/l.

Hraničné hodnoty glykémie (tzvn. prediabetes) sa pohybujú v nalačno rozmedzí 5,6–6,9 mmol/l. Diabetes je diagnostikovaný pri hodnotách >7 mmol/l.

Pojem náhodná glykémia vyjadruje hladinu glukózy v krvi nameranú náhodne počas dňa. Údaj však prihliada na možný príjem potravy v krátkom čase. Náhodná glykémia pre tak orientačná hodnota.

Pre správnosť nameranej hodnoty glykémie je dôležité dodržať minimálne dvojhodinový odstup od konzumácie potravín, resp. je potrebné byť dve hodiny pred meraním nalačno.

Hodnoty glykémie pri meraní glukomerom u zdravého človeka:

 • Hladina glukózy nalačno: do 5,5 mmol/l
 • Hladina glukózy po jedle: do 7,5 mmol/l

Domáce meranie glykémie

Hladinu cukru v krvi je možné merať z venóznej (žilnej) i kapilárnej krvi (najmä brušká prstov). Domáce meranie glykémie patrí k bežnému života diabetika. Odborne sa táto činnosť nazýva anglickou skratkou SMBG: Self-Monitoring of Blood Glucose.

Glukomer

Prístroj na meranie cukru v krvi sa nazýva glukomer (odberové pero). Je to malý prenosný prístroj na batérie, ktorý patrí do základnej výbavy diabetika. Glykémiu meria z bruška prsta.

Novinkou na súčasnom trhu je glukomer bez „pichania do prsta“. Funguje na princípe senzora zavedeného pod kožu . Po priložení Špeciálnej čítačky sa zobrazia hodnoty krvného cukru.

K úspešnému meraniu glykémie sú okrem samotného glukomeru potrebné aj kompatibilné prúžky do glukomera a (auto)lacenta – jednorazová ihlička. Meranie glukomerom je pomerne jednoduché a časom rutinná záležitosť.

Postup merania glykémie v domácom prostredí glukomerom:

 • Glukomer musí byť zhodný s typom prúžku
 • Niektoré glukometre si kalibrujú prúžok automaticky
 • Testovací prúžok a lacentu vložíme do glukomeru
 • Nachystáme dezinfekčný prostriedok a očistíme bruško prstu
 • Napichneme bruško jedného prsta
 • Následne stlačíme koniec prsta nad bruškom aby vytiekla kvapka krvi
 • Kvapku krvi zachytíme na testovací prúžok
 • Po pár sekundách glukomer ukáže nameranú hodnotu glykémie
 • Na mieste vpichu krátko pridržíme čistý tampón

Aký mám cukor v krvi? Vyskúšajte aj túto KALKULAČKU.

Senzor a inzulínová pumpa

Kontinuálne monitorovanie glukózy senzorom patrí medzi moderné metódy liečby diabetu a vykazuje lepšie výsledky liečby v porovnaní s vlastným monitorovaním pomocou glukomerov.

Podstatou tohto prístroja je pravidelné sledovanie koncentrácie glukózy v prostredí podkožia pacienta. Na trhu sú dostupné viaceré typy senzorov. Okrem neustáleho monitorovania glukózy v krvi patria medzi moderné technológie aj inzulínové pumpy.

Najúčinnejšia možnosť liečby cukrovky je prepojenie oboch týchto moderných technológií - inzulínovej pumpy a kontinuálny monitoring. Metóda tak umožňuje inteligentné dávkovanie inzulínu prostredníctvom pumpy, a to podľa monitorovaných hodnôt senzorom.

Senzor na meranie hladiny glykémie | Zdroj: Shutterstock

*Použité zdroje

 • https://www.solen.sk/storage/file/article/a9b2ca2d1c017b08a09dcca9523961c7.pdf (Hypoglykémia, Hyperglykémia. Solen. Viliam Dobiáš)
 • https://www.healthline.com/health/glucose (Everything You Need to Know About Glucose. Healthline. Stephanie A. Wright, RN, BSN)
 • https://www.solen.cz/pdfs/med/2012/05/05.pdf (Selfmonitoring glykemie. Solen. MUDr. Tomáš Edelsberger)