Ministerstvo zdravotníctva SR: Štvrtina Slovákov má skúsenosti s marihuanou, nasleduje extáza a pervitín

Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom agentúry zisťovalo, aké skúsenosti majú Slováci s užívaním drog.

Zdroj: Freepik.com

Aspoň raz v živote vyskúšalo marihuanu 23,1 % Slovákov, čo je nárast oproti roku 2019 keď skúsenosť s užitím uvádzalo 17 % ľudí zúčastnených v prieskume. Medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s marihuanou až 34 %.

Najviac skúseností s užitím marihuany majú ľudia z Bratislavy (32,2 %), pričom marihuanu vyskúšala až takmer polovica (47,2%) mladých Bratislavčanov vo veku 15 až 35 rokov. V priebehu posledných 12 mesiacov užilo marihuanu 5,4 % opýtaných a medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov ide o 10,2 %.

Ďalšími rozšírenými nelegálnymi drogami sú extáza a pervitín

Aspoň jedenkrát v živote vyskúšalo extázu 4,9 % z opýtaných a medzi respondentmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s extázou 8,3 %. Medzi mladými Bratislavčanmi je to 13,6 % respondentov. Pervitín aspoň raz v živote vyskúšali 3 % účastníkov prieskumu a medzi ľuďmi vo veku od 15 do 35 rokov má skúsenosť s pervitínom 4,5 % respondentov. Najviac ich je medzi obyvateľmi Banskobystrického, Trnavského a Trenčianskeho kraja.

Abstinentov je o niečo viac ako 30%

Medzi abstinentov možno zaradiť 30,2 % respondentov (v roku 2019 to bolo 26,8 %). Až 14,7 % nikdy nepilo alkohol a ďalších 15,5 % ho pilo dávnejšie ako pred 12 mesiacmi. Naopak, viac ako pätina opýtaných (20,5 %) pije alkohol viackrát do týždňa.

Päť alebo viac pohárov alkoholického nápoja pri jednej príležitosti pije denne 2,3 % respondentov a aspoň raz do týždňa ďalších 12,5 % respondentov. Medzi mládežou do 18 rokov nikdy nepilo alkohol 51,3 % opýtaných, ale naopak až 17,2 % ho pilo v priebehu posledných 30 dní a 7,3 % ho pije aspoň raz za týždeň.

Fajčenie má klesajúci trend

Denne fajčí (cigarety, cigary, fajku alebo elektronickú cigaretu) 26,1 % Slovákov (pričom v roku 2019 to bolo až 32,1 %) a ďalších 3,8 % fajčilo v priebehu uplynulých 30 dní. Najviac ľudí, ktorí fajčia denne, je vo vekovej skupine 45 – 54 rokov (29 %), medzi mladými do 35 rokov fajčí denne 22,7 %.

Výskum síce ukázal mierny nárast v užívaní nelegálnych drog v porovnaní s rokom 2019, ale tento vzostup môže byť zapríčinený i mierne odlišnou metodológiou, keď v súčasnom výskume mali respondenti možnosť väčšej anonymity pri odpovedaní. Pri legálnych drogách, ako sú alkohol a nikotín, pozorujeme skôr stabilný či klesajúci trend užívania,“ uzatvára Terézia Weinerová, vedúca Národného monitorovacieho centra pre drogy.

Telefonické linky, ktoré ponúkajú pomoc nielen pri drogovej závislosti, ale aj boji proti alkoholizmu či fajčeniu, nájdete tu.