Pneumológ: Riziko úmrtia na rakovinu pľúc sa s každým oneskorením liečby o jeden mesiac zvyšuje o 10 %

Až 70 % pacientov s rakovinou pľúc je na Slovensku diagnostikovaných v pokročilom štádiu ochorenia. Situácia je podľa všeobecných lekárov a pneumológov alarmujúca, pričom poukazujú na to, že na Slovensku zatiaľ nebol spustený skríningový program na včasný záchyt rakoviny pľúc.

Zdroj: Freepik.com

Na Slovensku ročne evidujeme viac ako 3000 nových prípadov rakoviny pľúc a 2000 úmrtí, pričom na rakovinu pľúc zomiera viac ľudí ako na rakovinu prsníka a kolorektálny karcinóm spolu.

Rakovina pľúc postihuje v nemalej miere aj ľudí v produktívnom veku.

Prvými príznakmi sú pretrvávajúci až chronický kašeľ, vykašliavanie s prímesou krvi, dýchavica, únava či bolesť na hrudníku. Priemerný čas na Slovensku, kým sa pacient dostane k liečbe od prvých symptómov, je viac ako 160 dní,“ vysvetľuje pneumológ Michal Šenitko, M.D., DAABIP.

Keďže skríning na včasný záchyt ochorenia stále na Slovensku nie je spustený, všeobecní lekári a pneumológovia iniciujú spoločný multiodborový projekt v záujme pacienta.

Pri rakovine pľúc rozhoduje čas. Včasný záchyt pacienta umožňuje nasadiť včasnú liečbu s oveľa väčšou úspešnosťou. V skorých štádiách sa však príznaky nemusia prejaviť a mnohokrát tak problém odhalíme až pri vyšetreniach na iné ochorenia, prípadne pri úrazoch,“ vysvetľuje prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Rada Európskej únie ešte v minulom roku vydala odporúčania, podľa ktorých by členské štáty mali rozšíriť skríningové programy aj na rakovinu pľúc. Pozitíva skríningu sú najmä v tom, že umožňuje odhaliť rakovinu v ranom štádiu, prípadne ešte skôr, ako sa choroba vôbec prejaví. Pacienti majú potom väčšiu šancu na úspešnú liečbu.

Pilotná fáza skríningového programu v prepojení s primárnou prevenciou mala byť na Slovensku spustená už tento rok, zatiaľ sa tak nestalo,“ uviedla Palušková.

Neskoro diagnostikovaných prípadov na Slovensku pribúda a ročne zbytočne zomierajú stovky ľudí. Spoločne s pneumológmi sa preto spájajú do unikátnej iniciatívy v snahe urobiť všetko pre to, aby sa cesta pacienta od všeobecného lekára k špecialistovi výrazne skrátila.

Potrebujeme dosiahnuť, aby pacient napr. s dlhotrvajúcim kašľom mal v rámci ambulancie všeobecného lekára bez ohľadu na to, v akom regióne Slovenska lekára navštevuje, realizované potrebné vyšetrenia tak, aby bol následne odporučený k pneumológovi už so základnými vyšetreniami,“ uviedol doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., predseda Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti.

Prax totiž ukazuje, že až 70 % pacientov s pretrvávajúcim kašľom nemá realizovaný ani röntgen.

Miera 5-ročného prežívania u pacientov s metastatickým karcinómom pľúc je len 10 %. Pri včasnom záchyte karcinómu sa táto miera zvyšuje na 60 %.

Riziko úmrtia na rakovinu pľúc sa s každým oneskorením liečby o jeden mesiac zvyšuje o 10 %. Naša iniciatíva môže na Slovensku zachrániť ročne desiatky životov,“ doplnil pneumológ Šenitko.

Všeobecní lekári a pneumológovia navrhujú definovať cestu pacienta systémom zdravotnej starostlivosti vytvorením Štandardného diagnostického a terapeutického postupu, v ktorom bude jasne zadefinované, ako má postupovať lekár v prípade, ak ide o symptomatického pacienta (napr. s kašľom). Rovnako navrhujú zadefinovať rizikové faktory, ktoré by všeobecný lekár sledoval u tzv. asymptomatických pacientov.


Viac k téme:

Úmrtnosť na rakovinu je na Slovensku jednou z najvyšších v celej EÚ!

Slovensko má akútny nedostatok pneumológov!