Pneumológ: Dýchavičnosť, pískanie pri dýchaní alebo opakované infekcie horných dýchacích ciest nezanedbávajte

Infekcie dolných dýchacích ciest patria medzi najzávažnejšie ochorenia súčasnosti a s vekom sa riziko ťažkého priebehu ochorenia pľúc zvyšuje.

Zdroj: Freepik.com

Medzi najzávažnejšie pľúcne ochorenia sa okrem zápalu pľúc, bronchiálnej astmy, pneumónii, rakovine, tuberkulóze radí aj chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Najčastejšou príčinou jej vzniku je, podobne ako pri rakovine pľúc, cigaretový dym.

Chronická obštrukčná choroba pľúc je progresívne ochorenie, pri ktorej dochádza k zúženiu dýchacích ciest, k zmenšeniu objemu pľúc a obmedzeniu prietoku vzduchu do a z pľúc. Zahŕňa niekoľko stavov, vrátane chronickej bronchitídy a pľúcneho emfyzému (rozdutie, zväčšenie pľúc). Začína zväčša ochorením priedušiek - chronickou bronchitídou. Vyvíja sa dlhé roky a častokrát sa prejaví až vo vyššom veku,“ uvádza pneumológ nemocnice v Zlatých Moravciach, MUDr. Ladislav Solčiansky .

Vtedy je dýchavičnosť a zníženie fyzickej aktivity častokrát pripisovaná veku. Nositeľovi v rannej fáze ochorenia zvyčajne nespôsobuje závažnejšie problémy.

V neskorších štádiách je typické pískanie alebo vrzgoty pri dýchaní. Pacient má v dôsledku zúženia dýchacích ciest problém najmä s výdychom. Typickým pridruženým ochorením je tiež vysoký krvný tlak. V konečnej fáze ochorenia je poškodenie pľúcneho tkaniva nezvratné a v takom rozsahu, že hrozí zlyhanie tohto životne dôležitého orgánu,“ udáva skúsený pneumológ.

Rizikovým faktorom vzniku CHOCHP je fajčenie, expozícia škodlivých látok (prach, dym...), najmä v uzavretom prostredí, ktoré ak pretrváva, ochorenie sa rozširuje a vzniká emfyzém. V neposlednom rade môže CHOCHP zapríčiniť aj genetický faktor často súvisiaci s nedostatočným alebo chybným produkovaním proteínu alfa-1 antitrypsín.

Už z názvu vyplýva, že ide o chronické ochorenie, teda je nanajvýš dôležité pravidelne sledovať príznaky a tie konzultovať s lekárom.

Dýchavičnosť, pískanie pri dýchaní, alebo opakované infekcie horných dýchacích ciest nezanedbávajte, môžu nám napovedať závažným ochoreniam, ktorých sa dá v ranom štádiu vyvarovať. Liečba za pomoci medikamentov, oxigenoterapie, fyzioterapie či rehabilitácie na posilnenie pľúcnych svalov pomáha zlepšiť schopnosť dýchať a zvýšiť fyzickú kondíciu pacienta, no zastavenie fajčenia je kľúčovou súčasťou liečby. Pacient trpiaci chronickou obštrukčnou chorobou pľúc by sa zo všetkých síl mal snažiť vyhnúť baktériám a vírusom, ktorými vznikajú respiračné ochorenia, pretože aj obyčajná chrípka pre neho môže znamenať vážne komplikácie a v horšom prípade aj smrť,“ uzatvára skúsený lekár.

Väčšina ľudí trpiacich CHOCHP sú bývalí alebo aktívni fajčiari. Samočistiaca schopnosť pľúc je menej efektívna, ak ste vystavený cigaretovému dymu. Škodlivé je aj tzv. pasívne fajčenie.


Prečítajte si aj:

Pneumológ: Riziko úmrtia na rakovinu pľúc sa s každým oneskorením liečby o jeden mesiac zvyšuje o 10 %