Hlavná hygienička SR: V posledných rokoch zaznamenávame neustále klesajúci trend zaočkovanosti v rámci povinného očkovania detí

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pozorne sledujú výskyt čierneho kašľa, osýpok a záškrtu na našom území i v okolitých krajinách EÚ. Zaočkovanosť proti týmto ochoreniam na Slovensku v niektorých krajoch či okresoch klesla pod 95 %, čo je úroveň zabezpečujúca kolektívnu imunitu.

Zdroj: Freepik.com

Vzhľadom na tento pokles a na pohyb osôb medzi krajinami nie je možné vylúčiť šírenie týchto ochorení na našom území. V prípade zmeny epidemiologickej situácie sa bezodkladne prijímajú potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia týchto infekčných ochorení.

Na Slovensku v posledných rokoch zaznamenávame síce mierny, ale neustále klesajúci trend zaočkovanosti v rámci povinného pravidelného očkovania detí. Zvýšené počty prípadov niektorých infekčných ochorení, ako je napríklad čierny kašeľ, sa zvyknú cyklicky objavovať zhruba každých päť rokov. Približne tak dlho trvá, kým počet vnímavých ľudí v populácii vzrastie natoľko, že sa ochorenie dokáže ľahšie šíriť. Vnímavú populáciu tvoria ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, ako aj osoby, u ktorých časom došlo k významnému poklesu ochranných protilátok,“ hovorí hlavná hygienička SR MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA.

Očkovania proti osýpkam, čiernemu kašľu, ako aj záškrtu sú na Slovensku dlhodobo zaradené do povinného pravidelného očkovania detí a očkovacia látka je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Preočkovanie proti čiernemu kašľu a záškrtu je možné v dospelosti v rámci pravidelného očkovania proti tetanu, existujú totiž kombinované očkovacie látky (o možnostiach preočkovania proti čiernemu kašľu sa informujte u svojho všeobecného lekára).

Odporúčame rodičom, ktorých deti neboli proti týmto ochoreniam očkované v rámci pravidelného povinného očkovania, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich očkovania. Súčasne odporúčame všeobecným lekárom pre deti a dorast, aby oslovili rodičov nezaočkovaných detí s cieľom zdôrazniť význam očkovania proti osýpkam, čiernemu kašľu a záškrtu,” dodáva hlavná hygienička.

Nárast prípadov čierneho kašľa

Čierny kašeľ (divý kašeľ, pertussis) je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa. Patrí k najzávažnejším ochoreniam detského veku. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou.

Výrazný nárast počtu prípadov čierneho kašľa hlásili v uplynulých týždňoch Česká republika, Belgicko, Chorvátsko. Pred rokom 2020 sa v SR zaznamenávali desiatky až stovky prípadov ročne. Počas roka 2024 však už ku koncu marca bolo zachytených 261 prípadov. Výskyt čierneho kašľa bol zaznamenaný v každej vekovej skupine, s najvyššou chorobnosťou v Žilinskom kraji.

Záškrt na Slovensku

Záškrt je akútne infekčné ochorenie. Nákaza sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu, ale vzhľadom na to, že baktéria Corynebacterium diphteriae je odolná voči vonkajším podmienkam, význam má aj prenos kontaminovaným prachom, predmetmi a ojedinele aj potravinami. Inkubačný čas je 2 – 5 dní, maximálne 1 – 10 dní. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek alebo bezpríznakový nosič.

Na Slovensku sme od začiatku roka 2024 evidovali jeden prípad, išlo o nešpecifikovanú diftériu. Vlani to boli dva prípady a v roku 2022 najviac za ostatné roky, celkovo 8 prípadov.

Proti čiernemu kašľu a záškrtu sa na Slovensku očkuje povinne, v rámci očkovania hexavakcínou (proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hemofilovým nákazám a žltačke typu B). Základné očkovanie sa skladá z 3 dávok očkovacej látky.

Prvá dávka sa podá v treťom mesiaci života novorodenca, druhá dávka o 2 mesiace a tretia dávka o 6 mesiacov po druhej dávke. Ďalej sa vykonáva preočkovanie v 6. a 13. roku života. Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov.


Mohlo by vás zaujímať:

Pneumológ o tuberkulóze: Neočkované generácie detí nie sú prakticky vôbec chránené proti tejto infekcii


kalyl

This pizzatower.io decrease in vaccination and the movement of people between countries can cause the spread of infections in the territory of Slovakia.

vcelka

to je tak, keď niektoré mamičky si myslia, že zjedli všetku múdrosť sveta a ich nepodložené názory sú niečo viac ako rokmi overené štúdie.