Lekárka z Poradne na odvykanie od fajčenia: Len približne tretine fajčiarov sa podarí prestať fajčiť, aj to po opakovaných pokusoch

Mladí ľudia sú obzvlášť náchylní pocítiť negatívne účinky fajčenia. Nikotín môže nepriaznivo vplývať na vývoj ich mozgu, pamäť, sústredenie, náladu a schopnosť kontrolovať svoje impulzívne správanie.

Zdroj: Freepik.com

Dôležitú úlohu v ochrane detí a mládeže pred fajčením a početnými alternatívami k fajčeniu majú okrem odborníkov najmä rodičia, rodinní príslušníci, učitelia, ale napríklad aj tréneri či vedúci záujmových krúžkov.

Dospelí, ako vzor v živote dieťaťa, by sa sami mali vyhýbať konzumácii tabaku či nikotínu, nemali by normalizovať prítomnosť cigariet a alternatív k fajčeniu (zahrievaný tabak, elektronické cigarety, žuvací a šnupací tabak, nikotínové vrecúška, atď.) vo verejnom priestore a vystavovať deti cigaretovému dymu, teda pasívnemu fajčeniu. Zároveň je úlohou dospelých s deťmi o témach súvisiacich s fajčením zodpovedne a primerane veku diskutovať.

Podľa skúseností našich odborníkov z úradov verejného zdravotníctva, deti začínajú experimentovať s fajčením a užívaním alternatív k fajčeniu najmä vo veku 12 - 15 rokov, niektoré aj skôr. Dospelým preto odporúčame mať prvé rozhovory o negatívach fajčenia a alternatívnych výrobkoch už na prvom stupni základnej školy a s pribúdajúcim vekom dieťaťa tieto rozhovory opakovať a otvorene hovoriť o škodlivých účinkoch,” uviedla doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

Ako sa s deťmi rozprávať o fajčení, alternatívam k fajčeniu a závislosti na nikotíne? Stále platí, že je dôležité si pripomínať, že fajčenie a alternatívy k fajčeniu poškodzujú ľudské zdravie - okrem iného poškodzujú výstelku pľúc a narúšajú fungovanie srdcovo cievneho systému.

Avšak myslite na to, že deti a mládež častokrát vnímajú zdravotné ťažkosti ako veľmi vzdialený problém a škodlivosť fajčenia preto bagatelizujú. Hovorte preto s nimi aj o iných negatívach fajčenia a vapovania - o strate slobodnej vôle či nepríjemných stavoch v dôsledku závislosti na nikotíne, o náročnosti odvykania, o chýbajúcich financiách, ktoré by inak mohli využiť na aktivity či predmety, ktoré im prinesú trvácnejšiu radosť. Zdôraznite, že dym poškodzuje zovňajšok, a to môžu pocítiť na svojom vzhľade už v mladom veku, napríklad na pleti či zuboch,” vysvetlila doktorka Mária Marušiaková z Poradne na odvykanie od fajčenia na RÚVZ v Martine.

Novodobé alternatívy k fajčeniu

Okrem klasických tabakových výrobkov sú dnes na trhu bežne dostupné početné alternatívy: zahrievaný tabak, elektronické cigarety, žuvací a šnupací tabak, nikotínové vrecúška a ďalšie.

Rozmanitý je najmä trh okolo e-cigariet - elektronických zariadení rôznych tvarov a veľkostí, ktoré nahrievaním tekutiny produkujú aerosól určený na inhaláciu (tzv. vaping). Niektoré e-cigarety majú viacnásobné použitie a tekutinu je do nich možné dopĺňať, iné sú jednorazové a po spotrebovaní sa majú zahodiť.

Nemalá časť ľudí sa mylne domnieva, že elektronické cigarety nie sú rizikom, pretože namiesto dymu obsahujú “iba neškodnú vodnú paru”. Aj nové alternatívy k fajčeniu sprevádzajú zdravotné riziká a hrozí vznik závislosti.

Väčšina e-cigariet či iných alternatív k fajčeniu totiž obsahuje nikotín. Hladina nikotínu sa v nich pritom môže značne líšiť. Niektoré tekutiny na vaping majú relatívne nízky obsah nikotínu, no jeho hladiny môžu byť aj niekoľkonásobne vyššie ako v typickej cigarete. To isté platí o nikotínových vrecúškach, pri ktorých jedno môže uvoľniť do tela desať- aj viacnásobok nikotínu ako klasická cigareta.

Nikotín je vysoko návyková látka. Závislosť na ňom patrí medzi najsilnejšie a niektorí odborníci ju označujú za silnejšiu ako závislosť na heroíne. Len približne tretine fajčiarov sa podarí prestať fajčiť, aj to po opakovaných pokusoch. Mladí ľudia sú obzvlášť náchylní pocítiť jeho negatívne účinky. Nikotín môže nepriaznivo vplývať na vývoj ich mozgu, pamäť, sústredenie, náladu a schopnosť kontrolovať svoje impulzívne správanie. Nikotín, obzvlášť u detí a mládeže, dokáže relatívne rýchlo viesť k duševnej a fyzickej závislosti,” upozornila Mgr. Tatiana Zvalová z Poradne na odvykanie od fajčenia na RÚVZ v Banskej Bystrici.

Navštívte poradňu alebo využite linku pomoci

Sieť poradní zdravia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva poskytuje bezplatné odborné poradenstvo každému, kto prejaví záujem odvyknúť si od fajčenia a užívania alternatív k fajčeniu.

Okrem odborného poradenstva vyškolenými pracovníkmi funguje v Slovenskej republike aj Linka pomoci na odvykanie od fajčenia na telefónnom čísle 0908 222 722. Prevádzkujú ju odborní pracovníci úradov verejného zdravotníctva v oblasti poradenstva odvykania od fajčenia. Na linku je možné volať v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.


Prečítajte si aj:

Na vznik depresie a schizofrénie má podľa vedcov vplyv aj fajčenie

Až 90% z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi, začína fajčiť pred 19. rokom života!


henryjones116

Having used "Supply Chain Management Assignment Help" services, I can attest to their effectiveness in clarifying the intricate dynamics of supply chains. These services offer detailed explanations and practical examples that are crucial for mastering topics like logistics, inventory management, and procurement. They helped me improve my understanding and performance significantly.

www.newassignmenthelpaus.com