Diagnóza - J60 - J70 Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi

Články súvisiace s diagnózou J60 - J70 Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi

Silikóza

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

Potravinová alergia

Berylióza

Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi (aluminóza)

Zobraziť všetky súvisiace články (6)