Diagnóza - J60 - J70 Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi

Články súvisiace s diagnózou J60 - J70 Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi

Silikóza

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi (aluminóza)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Potravinová alergia

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Berylióza

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Zobraziť všetky súvisiace články (6)