Články označené značkou 'Infekcia'

Opar na perách (Herpes simplex labialis)

MUDr. Katarína Veličová, stomatológ

Mor - pestis

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Balantidióza

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Berylióza

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Sopľavka (malleus)

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Absces slinnej žľazy

MUDr. Katarína Veličová, stomatológ

Antrax – slezinová sneť

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Škvrnitý týfus

MUDr. Adriana Rássová, sekundárny lekár pediatrického oddelenia

Bulózny pemfigoid (pemphigoides bullosus)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Jazvový pemfigoid (pemphigoid cicatricans)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena