Psychológia

Porucha pozornosti s hyperaktivitou

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Strach z ihiel

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Počúvam inú hudbu ako ostatní

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Mám diagnózu depresia

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Mama podráža moje sebavedomie

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Starostlivosť o deti nebohej sestry

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Neschopnosť vykonávať zložitejšiu činnosť

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Šikanovanie 9 ročného syna

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

8 ročný syn sa budí v noci s plačom

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Neviem sa sústrediť, nepočúvam ľudí

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Rodičovská kríza

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Mám strašný strach zo smrti

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Všetko ma trápi

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Stredná verzus Vysoká škola

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Dlhodobé problémy s nespavosťou

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Problémy vo vzťahu k dcére

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Zo strachu mi napína hrdlo

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Veľký strach o svojho syna

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Mám pocit, že sa nedokážem zhlboka nadýchnuť

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ

Zistenie panenstva

PhDr. Zoltán Šafran, psychológ