(J00 - J99) Choroby dýchacej sústavy - Súvisiace články

Späť na (J00 - J99) Choroby dýchacej sústavy

Silikóza

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Nachladnutie a bolesť v hrdle

prevzatý článok

Zápal hrtana a priedušiek - akútny (akútna laryngotracheobronchitída)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Peľová alergia

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Kedy je nutné vyberanie mandlí?

MUDr. Nina Paššáková, absolventla LFUK v odbore všeobecné lekárstvo

SARS

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Úprava výživy pri chrípke

MUDr. Igor Bukovský, PhD., výživa človeka

Celoročná alergická nádcha a jej riziká

Redakcia ZDRAVIE.sk

Bronchiektázia (bronchiectasis)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár