(J00 - J99) Choroby dýchacej sústavy - Súvisiace články

Späť na (J00 - J99) Choroby dýchacej sústavy

Silikóza

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Kedy je nutné vyberanie mandlí?

MUDr. Nina Paššáková, absolventla LFUK v odbore všeobecné lekárstvo

Spirometria

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

SARS

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Speleoterapia - jaskynná liečba

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Zvláštne alergie

Redakcia ZDRAVIE.sk

Pľúcny absces

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Retrofaryngeálny absces

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Intersticiálne zápaly pľúc

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Akupunktúra

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ