(J00 - J99) Choroby dýchacej sústavy - Súvisiace články

Späť na (J00 - J99) Choroby dýchacej sústavy

Test - aká je pravdepodobnosť, že trpíte astmou?

Extra "Bazový extrakt" na chrípku

Nachladnutie a bolesť v hrdle

Ventilácia a udržiavanie kyslíka u pacientov

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

Ako predísť chrípke

Spútum, vyšetrenie spúta (kultivácia spúta)

CT - počítačová tomografia

Nukleárna magnetická rezonancia (NMR)

Úprava výživy pri chrípke