Autor RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Profil autora

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.
genetická toxikológia a prevencia rakoviny
Odborný prispievateľ redakcie ZDRAVIE.sk. RNDr. Andrej Gajdoš, CSc. je špecialista hygienickej služby a vedúci poradne zdravia „Genetická toxikológia pre prevenciu rakoviny“. Už 28 rokov vyšetruje chromozomálne poškodenia a rizikové anamnézy u ľudí vystavených riziku vzniku rakoviny z faktorov životného, pracovného prostredia a životosprávy. Z vyšetrení takmer 8000 osôb čerpá poznatky pre životosprávnu prevenciu rakoviny. Hodnotí u ľudí genotoxické vplyvy komplexu faktorov ako sú: slnečné a RTG žiarenie, lieky, chemikálie, cudzorodé látky, výživa, pohyb, obezita, chronické choroby, infekcie, spánok a vyčerpanosť, chronický stres, neuróza a riziká pracovného či životného prostredia, dedičnosť a pod. na onkogenézu

Články od autora

Hrozí vám nákaza rakovinou?

Zdravé schudnutie a rakovina

Strach z chorôb a nádorov v mozgu

Konzumácia mäsa a rakovina

Infekciou zväčšené uzliny a rakovina

Nezdravé sebapozorovanie a následná úzkosť

Respiračno-dentálne problémy a strach z rakoviny

Preventívny prístup k ochoreniam a rakovine

Znamienka a riziko kožnej rakoviny

Gastro-intestinálna neuróza a syndróm dráždivého čreva

Rizikový polyp na maternici

Erózia krčka maternice a riziko rakoviny

Akútna laringitída a pharingitída nie je rakovina

Štítna žľaza a strach z rakoviny

Fyzická a srdcocievna asténia (slabosť)

Reaktívne uzliny treba monitorovať

Podozrivý nález v prsníku

Nezmyselná panika okolo lymfómu

Chronické zubné kazy sú rizikové

Podozrivá hrčka na hlave