Autor RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Profil autora

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.
genetická toxikológia a prevencia rakoviny
Odborný prispievateľ redakcie ZDRAVIE.sk. RNDr. Andrej Gajdoš, CSc. je špecialista hygienickej služby a vedúci poradne zdravia „Genetická toxikológia pre prevenciu rakoviny“. Už 28 rokov vyšetruje chromozomálne poškodenia a rizikové anamnézy u ľudí vystavených riziku vzniku rakoviny z faktorov životného, pracovného prostredia a životosprávy. Z vyšetrení takmer 8000 osôb čerpá poznatky pre životosprávnu prevenciu rakoviny. Hodnotí u ľudí genotoxické vplyvy komplexu faktorov ako sú: slnečné a RTG žiarenie, lieky, chemikálie, cudzorodé látky, výživa, pohyb, obezita, chronické choroby, infekcie, spánok a vyčerpanosť, chronický stres, neuróza a riziká pracovného či životného prostredia, dedičnosť a pod. na onkogenézu

Články od autora

Celladam a alergia?

Akútna tracheo-pharingitída nie je rakovina pľúc

Hrčky nejasného pôvodu

Zbytočné obavy z neznámej diagnózy

Hanblivosť víťazí nad zdravotným ohrozením?

Je možná kombinácia antihelmintík a antibiotík?

S krvácaním vždy zavčasu k lekárovi

Gynekologické infekcie

Psychosomatické problémy, alebo fyzické ochorenie?

Ako vzniká rakovina?

Prečo vzniká rakovina hrubého čreva a konečníka?

Zľahčovanie rizikovej diagnózy u dieťaťa lekárom

Zbytočné obavy z neznámej diagnózy

Parazitárne ochorenie v rodine

Patelárny reflex a operácia kolena

Bolesť bradaviek nie je hneď rakovina prsníka

Bolesť semenníkov

Obezita a nedostatok pohybu - rizikové faktory aj pre rakovinu

Schindeleho minerály – nebezpečný zázrak?

Tracheitída či bronchitída nie je rakovina