Autor PhDr. Zoltán Šafran

Profil autora

PhDr. Zoltán Šafran
PhDr. Zoltán Šafran
psychológ
Poradenský psychológ, manželský poradca, terapeut a supervízor (Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), člen Slovenskej komory psychológov. Poradenstvu sa venuje viac ako 30 rokov, autor viacerých odborných príspevkov. Absolvent výcviku v systemickej terapii, facilitátor sociálno-psychologických výcvikov.

Články od autora

Nedôvera vo vzťahu

Vzťah s priateľom ide dolu vodou

Porucha pozornosti s hyperaktivitou

Strach z ihiel

Počúvam inú hudbu ako ostatní

Mám diagnózu depresia

Mama podráža moje sebavedomie

Starostlivosť o deti nebohej sestry

Neschopnosť vykonávať zložitejšiu činnosť

Šikanovanie 9 ročného syna

8 ročný syn sa budí v noci s plačom

Neviem sa sústrediť, nepočúvam ľudí

Rodičovská kríza

Mám strašný strach zo smrti

Všetko ma trápi

Stredná verzus Vysoká škola

Dlhodobé problémy s nespavosťou

Problémy vo vzťahu k dcére

Zo strachu mi napína hrdlo

Veľký strach o svojho syna