Autor PhDr. Zoltán Šafran

Profil autora

PhDr. Zoltán Šafran
PhDr. Zoltán Šafran
psychológ
Poradenský psychológ, manželský poradca, terapeut a supervízor (Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), člen Slovenskej komory psychológov. Poradenstvu sa venuje viac ako 30 rokov, autor viacerých odborných príspevkov. Absolvent výcviku v systemickej terapii, facilitátor sociálno-psychologických výcvikov.

Články od autora

Neverný priateľ

Bolesti a somatické ťažkosti z depresie

Snívam si svoj svet

Trasenie rúk zo stresu

Hanblivosť vo vzťahu

Prázdnota z depresie

"Ukradnuté detstvo"

Trpím sociálnou fóbiou

Môžem používať lieky na ADHD aj v dospelosti?

Manžel nadmerne konzumuje alkohol

Neviem či stále ľúbim priateľa

Problém s červenaním

Čo so sociálnou fóbiou?

Odpor ženy k mojej rodine

Depresia a problém pribrať

Návalové stavy úzkosti po odlúčení s priateľom

Už od malička mam fóbiu z vracania (emetophobiu)

Trpím pocitom dokonalosti

Trpím sociálnou fóbiou

Temná jeseň mi berie chuť na život