Chlamýdiová pneumónia

Chlamydia pneumoniae je jedným z najrozšírenejších druhov chlamýdií v súčasnosti. Jej priebeh je zväčša mierny a asymptomatický, no u starších pacientov prebieha ťažko a môže skončiť aj smrťou.

pneumonia_chlamydie Zdroj: Shutterstock.com

Chlamydia pneumoniae je zo všetkých druhov chlamýdií vyskytujúcich sa v ľudskej populácií najrozšírenejšia. Spôsobuje infekcie hornej a dolnej časti respiračného systému - sinusitídy, faryngitídy, bronchitídy aj pneumónie. Odhaduje sa, že celosvetovo zodpovedá za 5 - 15 % pneumónií získaných v kolektíve. Hoci je priebeh infekcie prevažne mierny až asymptomatický, môže prejsť do chronickej bronchitídy, chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby, sarkoidózy a astmy. Prvú ohraničenú epidémiu pneumónií spôsobenú neobvyklým kmeňom chlamýdií pozorovali vo Fínsku v roku 1978. Až retrospektívne sérologické vyšetrenie odhalilo, že išlo vlastne o infekciu Ch. pneumoniae. Podobne sa zistilo, že rozsiahla epidémia chlamýdiových infekcií, ktorá sa vyskytovala v Dánsku, Nórsku a Švédsku v rokoch 1981 - 1983, diagnostikovaná pôvodne ako ornitóza (pôvodca Ch. psittaci), v podstate bola tiež spôsobená Ch. pneumoniae.

Bronchitída - akútna (akútny zápal priedušiek)

Príčiny vzniku

Pôvodcom ochorenia je baktéria Chlamydia pneumoniae. Chlamýdie sú vnútrobunkové parazity, podobne ako vírusy. Mikroorganizmus sa pôvodne nazýval TWAR, a to podľa názvu dvoch pôvodných izolácií – Taiwan (TW-183 a AR-39). Dnes sa považujú za dva samostatné druhy chlamýdií.
Zdrojom nákazy je infikovaný jedinec, ktorý sekrétmi z respiračného traktu prenáša pôvodcu ochorenia na vnímavého jedinca. Infekcia sa šíri vzdušnou cestou - aerosolom.

Výskyt

V krajinách západnej Európy výskyt infekcie u detí prudko stúpa začatím školskej dochádzky. Prevalencia protilátok u dospelej populácie dosahuje vďaka reinfekciám 40 - 70 %. Infekcie spôsobené CHPsa vyskytujú každoročne, bola však pozorovaná určitá periodicita. Po 2 – 3 ročnom období vysokej incidencie (výskyt naraz prebiehajúcich ochorení) nasleduje 4 - 5 ročné obdobie s nízkym výskytom ochorení.

Príznaky

Silné bolesti hrdla, často s laryngitídou, sprevádzajú veľkú časť pacientov s pneumóniou a s bronchitídou. Až 70 % prípadov môže prebiehať asymptomaticky. Ťažší priebeh ochorenia sa vyskytuje u starších pacientov. Ak sa taký zápal pľúc vyskytne u starších pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc alebo zlyhávaním srdca, prebieha veľmi ťažko, môže sa skončiť aj smrťou. U detí a mladistvých sa zvykne vyskytovať miernejší priebeh ochorenia, ktorý nevyžaduje hospitalizáciu. U nesprávne liečených pacientov môže rekonvalescenia trvať dlho, kašeľ môže pretrvávať jeden až dva mesiace. Imunita po prekonaní nákazy je nízka, možné sú endogénne a exogénne reinfekcie.

Liečba

Chlamýdiové infekcie sa liečia antibiotikami, ako doxycyklín, azitromycín, erytromycín a levofloxacín. Nesmú sa podávať sulfónamidy, penicilín a ampicilín - pre ich bakteriostatické pôsobenie, ktoré je často po ukončení liečby sprevádzané návratom choroby k predošlému stavu s pneumóniou. Krátkodobá ATB terapia infekciu síce potláča, ale neodstraňuje chronickú infekciu. Preto sa odporúča dlhodobá, až trojtýždňová liečba.

Prevencia

Očkovacia látka Chlamydia pneumoniae nie je k dispozícii. Účinná vakcína by mala navodiť tvorbu slizničných protilátok, aj bunkami sprostredkovanú imunitu. V čase zvýšeného výskytu respiračných infekcií je potrebné dôsledné dodržiavanie epidemiologických opatrení, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia.


Prečítajte si viac: Bronchitída - akútna (akútny zápal priedušiek)


Literatúra
  • www.szu.cz/tema/prevence/chlamydiove-infekce-v-kostce
  • www.hpl.sk/ochoreli-ste/povodcovia/chlamydia
  • KAZÁR, J., LOKŠA, V., OSUSKÝ, P. Chlamýdiové nákazy u ľudí. Bratislava: VEDA, 1992. s. 93-100. ISBN 80-224-0362-8.
  • www.chlamydie-chlamidie.cz/chlamydia-pneumoniae.html
  • www.infekce.cz/DopChlam12.htm