Stévia: prírodné sladidlo bez kalórií

Stévia je rastlina pochádzajúca zo subtropických a tropických oblastí Južnej aj Severnej Ameriky. Z jej listov je možné získať náhradné prírodné sladidlo. Sladidlo zo stévie neobsahuje žiadne kalórie a je 200–300-krát sladšie než cukor.

stevia_listy_cukor_23-11-2015_hlavny

Zdroj foto: Shutterstock

Listy stévie obsahujú zmes glykozidov. Z nich sa extrahuje najmä jeden, rebaudiozid, ktorý má príjemnú chuť. Toto sladidlo je nekalorické, neprispieva k tvorbe zubného kazu a je vhodné aj pre pacientov trpiacich fenylketonúriou.

História

Pôvodným domovom stévie je Južná Amerika, kde bola stévia používaná domorodými Indiánmi už v 16. storočí. Popisovali sa aj jej prirodzené antikoncepčné účinky.

V Japonsku a Paraguaji stéviu používajú už niekoľko storočí.

Európa a Amerika od roku 1990 blokovala použitie a dovoz stévie. Negatívny tlak vytvárali tak výrobcovia umelých sladidiel ako aj výrobcovia cukru a k neochote schválenia prispievalo aj niekoľko štúdií, ktoré potvrdzovali negatívne účinky stévie ako rastliny, hlavne jej potenciálne mutagénne vlastnosti.


Prečítajte si tiež:

Trikrát STOP týmto potravinám!

Použitie v Európe

Napriek dlhodobému používaniu stéviových extraktov s pozitívnymi výsledkami v južnej Amerike a v Japonsku, americká FDA a európska EFSA (Európska agentúra pre bezpečnosť potravín) len veľmi opatrne pristupovali ku schváleniu tohoto prírodného sladidla. Až v roku 2011 EFSA (Európska agentúra pre bezpečnosť potravín) schválila použitie rafinovaných stéviových glykozidov E960 - ako potravinového doplnku s faktom, že ustanovila takzvanú prijateľnú dennú dávku.

Je treba upozorniť, že schválené sú len čisté štandardizované extrakty zo stévie. Najprv bola publikovaná štúdia o toxicite a mutagénnosti stévie, ale neskoršie toxikologické štúdie dokázali, že steviozidy nemajú karcinogénne, mutagénne a teratogonne účiky.

Taktiež neboli pozorované žiadne alergické reakcie u osôb, ktoré ich používali. Meta-analýza publikácií o účinkoch stéviových extraktov nepotvrdila jej negatívne mutagénne účinky, ale potvrdila práve účinky pozitívne. Pozitívne účinky extrahovaných stéviových glykozidov potvrdila tak Európska komisia ako aj Svetová zdravotnícka organizácia.

Treba zdôrazniť, že stéviové glykozidy a ich štandardizované extrakty môžu mať odlišné vlastnosti ako časti z rastliny stévia.

Účinky stéviových glykozidov

V primeraných množstvách majú stéviové glykozidy pozitívne účinky hlavne pri udržiavaní glykémie, pri liečbe [diabetes melllitus], pri redukcii obezity a nadhmotnosti. Zdôrazňuje sa zvlášť efekt na rast a produkciu inzulínu, čo je veľmi dôležité hlavne pri reverzii a úprave glykémie u pacientov s diagnózou diabetes mellitus.

Extrakty stévie majú ďalej podporujúci vplyv na zníženie krvného tlaku, potláčajú únavu. Stévia je vhodná pre osoby trpiace metabolickým syndrómom. Okrem toho najnovšie štúdie poukazujú na protektívny účinok glykozidov na tkanivo obličiek a pečene a na fakt, že extrakty sa tiež môžu podieľať na redukcii oxidatívneho stresu. stevia_cukor_23-11-2015

Zdroj foto: Shutterstock

Záver

Je predpoklad, že štúdie o účinkoch stéviových glykozidov budú pokračovať a poukážu na medzery, ktoré predchádzajúce štúdie mali. Každopádne sa stéviové glykozidy neodporúča užívať u tehotných a kojacich žien, u detí, u osôb so zníženým krvným tlakom a u diabetikov tiež treba byť opatrní, pretože že extrakty stévie znižujú hladiny krvného cukru a mohlo by dôjsť ku závažnej hypoglykémii alebo interakcii liekov. Tak isto sa stévia neodporúča u pacientov s poškodenými funkciami obličiek.


Prečítajte si aj tento článok:

Trikrát STOP týmto potravinám!


Literatúra:

Goyal S.K., Samsher, Goyal R,K.: Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review. Int J Food Sci Nutr. 2010 Feb;61(1):1-10. doi: 10.3109/09637480903193049.