Autor doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.

Profil autora

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
hygienik, epidemiológ
Odborný prispievateľ redakcie ZDRAVIE.sk.

Články od autora

Čo sú to bezlepkové potraviny?

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Kde získať informácie o celiakii?

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Slnečné žiarenie

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Ako sa orientovať v potravinách- bielkoviny I. časť

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Energetická a biologická hodnota potravín - všeobecné informácie

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Energetická a biologická hodnota potravín - bielkoviny

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Energetická a biologická hodnota potravín - tuky

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Energetická a biologická hodnota potravín - cholesterol

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Niečo nové o zdravej výžive

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Fyzické a psychologické vplyvy na mužskú neplodnosť

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Potravinová alergia

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Nebezpečenstvo úrazov a otráv detí počas prázdnin

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Svrab (scabies)

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ