Ako sa orientovať v potravinách - cholesterol

Cholesterol sa v zrelom veku stáva strašiakom. Smutné je, že veková hranica ľudí, ktorí majú zvýšený zlý cholesterol neustále klesá. Nie je výnimkou, že zlé výsledky majú už deti, alebo mladí ľudia. Ktorý cholesterol nám škodí a kde sa nachádza?

Potraviny - zdravé tuky Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je to cholesterol?

Cholesterol patrí medzi zložité tuky, ide o výsostne živočíšny druh tuku, v rastlinách sa rastlinných produktoch sa nevyskytuje. Zaraďujeme ho k zoosterolom – je  to  steroidný alkohol so špecifickou štruktúrou. V ľudskom tele cholesterol spolu s triacylglycerolmi (TAG) patrí k najdôležitejším lipidom. Zvýšené hladiny triacylglycerolov zvyšujú riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Cholesterol, ktorý sa nachádza v každej bunke tela, je pre naše telo potrebný, pretože plní niekoľko dôležitých funkcií – je základným stavebným prvkom bunkových membrán a iných tkanív, je prekurzorom steroidných hormónov a žlčových kyselín, podporuje vstrebávanie vitamínov A, E, K, a je dôležitý pri premene vitamínu D. Cholesterol je dôležitý pre zdravé fungovanie pečene. Väčšia časť cholesterolu sa tvorí v pečeni, len malú časť telo prijíma potravou.


Prečítajte si aj:

Ako prirodzene znížiť cholesterol?

Cholesterol v ľudskom organizme  a v potravinách

Poznáme dva typy cholesterolu – jeden typ sa nachádza v ľudskom tele, druhý v potrave živočíšneho pôvodu (napríklad  živočíšne tuky, mäso, mlieko, vajíčka).

Do krvi sa dostáva cholesterol dvoma cestami – priamo z pečene, kde sa tvorí asi 70 % cholesterolu, a zvyšok z tráviaceho traktu. Organizmus je teda schopný aj syntézy vnútorného endogénneho cholesterolu aj bez externého výživového prísunu tejto látky do organizmu (exogénny cholesterol).

Z tráviaceho traktu sa do krvi vstrebáva asi polovica –  zo spomínanej živočíšnej potravy a z ďalších zdrojov, druhá polovica je v žlči pri trávení vylúčená stolicou (jediná cesta, ako sa organizmus zbavuje cholesterolu). Cholesterol je krvou distribuovaný  k jednotlivým bunkám v tele, ktoré ho potrebujú na vyššie uvedené procesy.

Organizmus väčšinu svojej potreby cholesterolu čerpá z krvi. Na druhej strane môže byť cholesterol škodlivý. Spôsobuje artériosklerózu –  ukladá sa na vnútornej strane tepien zásobujúcich sval srdca. Dochádza k zvyšovaniu hladiny cholesterolu v krvi. Túto hladinu však môže v určitej miere ovplyvniť vhodným výberom potravín.

Krvný cholesterol

Tu sa stretávame s fenoménom "dobrého" a "zlého" cholesterolu. Keď sa hovorí o "zlom" a "dobrom" cholesterole, majú sa na mysli lipoproteíny, ktoré transportujú cholesterol v krvi. Lipoproteíny s nízkou hustotou, označované ako LDL alebo spomínaný "zlý cholesterol", prispievajú k rozvoju chorôb, to znamená, čím je ich hladina nižšia, tým lepšie. Naopak lipoproteíny s vysokou hustotou, označované ako HDL alebo "dobrý cholesterol", chránia organizmus pred chorobami.

V zdravom organizme prevládajú lipoproteidy s vysokou hustotou (HDL), v chorom s nízkou hustotou (LDL), pričom lipoproteidové nosiče cholesterolu (LDL, HDL) sa tvoria v pečeni. Práve zvýšené hladiny LDL cholesterolu často vedú k ateroskleróze, teda kôrnateniu stien tepien. Následkom je vznik závažných srdcovo-cievnych ochorení, akými sú srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, ischemická choroba srdca a ďalšie.

Na Slovensku sú srdcovo-cievne ochorenia príčinou takmer až 56 % úmrtí, čo znamená, že prekračujeme nielen európske, ale aj svetové údaje, pričom tieto ochorenia ohrozujú čoraz mladšie vekové skupiny.

Hladinu cholesterolu je možné regulovať správnou životosprávou, pohybom a prípadne aj liečbou.

Denná dávka

Prijaté množstvo cholesterolu z výživy by nemalo byť vyššie ako 300 mg/deň. Cholesterol sa z potravy vstrebáva v tenkom čreve pričom jeho množstvo môže byť znížené prítomnosťou vlákniny, pretože časť cholesterolu je viazaná na jej povrchu.

Použitá literatúra

Publikácia je súčasťou grantu KEGA 260-002UPJŠ-4/2010.

  • Ághová, Ľ. et al.: Hygiena. Osveta, Banská Bystrica, 1993, 267s.
  • Ághová, Ľ. et al.: Hygiene - Environmental Medicine. Univerzita Komenského nakladateľstvo, Bratislava, 1997, 199 pp.
  • Jurkovičová, J.: Vieme zdravo žiť.  Univerzita Komenského nakladateľstvo, Bratislava, 2005, 166s.
  • Majorová, K., Rimárová, K.: Celiakia - klinika, epidemiológia, liečba, diéta. Košice: 2006, 88 s., ISBN 8008924403-3
  • Mechírová, V., Tajtáková, M., Moščovič, P., Jarčuška, P.,: Interná medicína pre štúdium ošetrovateľstva. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2004. 176 s. ISBN 80-7097-548-2
  • Svetová zdravotnícka organizácia: Európska úradovňa - Zdravie 21. Zdravie pre všetkých v 21. storočí. Kodaň, Zdravie pre všetkých Euro 1999, 5.
  • Šašinka, M. et al.: Pediatria I. 1. vydanie, Status, Košice, 1998, 602s.

Prečítajte si aj:

Ako prirodzene znížiť cholesterol?