Ateroskleróza

Ateroskleróza je porušenie sa normálnej štruktúry a funkcie cievnej steny, vytvárajú sa aterómy, ktoré zužujú lúmen cievy. Zmnožením väziva a ukladaním vápenatých solí sa znižuje pružnosť cievy.

ateroskleroza cieva Zdroj foto: Shutterstock.com

Príznaky

Klinické príznaky vyplývajú z patologických zmien na cievnej stene, ktoré vedú k nedostatočnému prívodu krvi a teda aj kyslíka do oblasti, ktorú zásobuje postihnutá artéria. Na začiatku ochorenia nie sú žiadne subjektívne ťažkosti. Neskôr dochádza k ischémii postihnutého orgánu, čo sa prejaví napr. anginou pectoris, klaudikačnými bolesťami, ischémia obličiek a.t.ď. Postupne sa zvyšuje frekvencia aj dĺžka trvania ťažkostí. V pokročilých štádiách vznikajú komplikácie náhle (napr. náhla cievna mozgová príhoda, srdcový infarkt,...).

Príčiny vzniku

  • zvýšený príjem cholesterolu
  • vysoký krvný tlak
  • nedostatok fyzickej aktivity
  • obezita
  • stres
  • fajčenie
  • cukorovka

Diagnostika

Prvé prejavy aterosklerózy možno zistiť vyšetrením očného pozadia. Veľmi dôležité je laboratórne vyšetrenie krvi - stanovenie koncentrácie krvných lipidov (celkového cholesterolu, pomer LDL:HDL, príp. aj koncentrácie kyseliny močovej, kreatinínu a glukózy). Natívna rtg snímka a ultrasonografia ukazujú aterosklerotické pláty v cievach. Spresnenie umožňuje vyšetrenie pomocou kontrastnej látky - artériografia.

Liečba

Liečenie je individuálne, prihliada na celkový zdravotný stav a vek pacienta. V prvom rade treba odstrániť rizikové faktory (nesprávne stravovanie, fajčenie, zvýšiť fyzickú aktivitu; pri obezite znížiť energetický príjem). Medikamentózna liečba je zameraná na zníženie koncentrácie LDL a VLDL cholesterolu, príp. aj triacylglycerolov v krvi. Z doplňujúcich liekov sa podávajú lieky pôsobiace proti vzniku trombov a látky rozširujúce cievy. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je fyzická aktivita, rehabilitácia, kúpeľné liečenie, pobyt na čerstvom vzduchu. Existuje aj chirurgické riešenie (by-pass).