Demencia

Demencia je duševná choroba prejavujúca sa zhoršením pamäte a rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive. Zvyčajne ide o dlhodobý proces s pomalým zhoršovaním v priebehu niekoľkých mesiacov až rokov.

demencia_dusevne_ochorenie Zdroj foto: Shutterstock.com

Prudký začiatok zmätenosti alebo pokles pamäte však nie je demencia a potrebuje okamžité lekárske zhodnotenie.

Príčiny vzniku

 • degeneratívne ochorenia mozgu (Alzheimerova choroba, Pickova choroba, Parkinsonova choroba)
 • zvýšený vnútrolebečný tlak (nádor, krvácanie)
 • úrazy hlavy
 • infekcie (encefalitídy, HIV, syfilis,…)
 • cievne poruchy (multiinfarktová demencia)
 • intoxikácia (alkohol, ťažké kovy, drogy, jedy)
 • poruchy dýchacieho alebo kardiovaskulárneho systému
 • nedostatok vitamínov (B12, kyselina listová)

Vedeli ste?

5 vecí, ktoré môžu spôsobiť demenciu

Príznaky

 • správanie je neadekvátne, dezorganizované
 • zmeny osobnosti podmieňujúce prejavy antisociálneho správania
 • strata záujmu a iniciatívy
 • dezorientácia v čase, priestore a osobou
 • porucha koncentrácie, porucha pamäti
 • zmeny nálady s úzkosťou, podráždenosťou a depresiou
 • zníženie schopnosti vykonávať aktivity bežného života
 • inkontinencia moču a stolice

Diagnostika

Najčastejšie ide o psychologické prípadne psychiatrické vyšetrenie. Ďalej sa robí MR alebo CT hlavy na kontrolu úrazu hlavy alebo inej príčiny a potom tiež základné krvné testy pre vylúčenie zníženej funkcie štítnej žľazy. Lumbálna punkcia môže byť nutná pri podozrení na tretie štádium syfilisu alebo chronickej meningitídy (zápalu mozgových blán).

Liečba

 • psychostimulancia, nootropiká
 • antidepresíva sú prepísané ak sa objaví depresia
 • anxiolytiká a antipsychotické lieky v individuálnych prípadoch
 • prevencia úrazov hlavy, krvácania do mozgu, infekcií mozgu
 • zlepšenie prekrvenia mozgu, denná dávka aspirínu
 • liečba zameraná na zníženie cholesterolu v krvi
 • individuálna starostlivosť o pacientov s demenciou
 • morálna podpora partnerov, rodiny

Prečítajte si tiež:

5 vecí, ktoré môžu spôsobiť demenciu