HIV - AIDS

Vírus HIV spôsobuje nevyliečiteľnú poruchu imunitného systému - ochorenie AIDS, syndróm získanej imunodeficiencie.

Vírus HIV spôsobuje nevyliečiteľnú poruchu imunitného systému - ochorenie AIDS, syndróm získanej imunodeficiencie. Podľa odhadov bolo na konci roku 2000 na celom svete infikovaných vírusom HIV celkom 36,1 milióna ľudí (počas roku 2000 ich pribudlo 5,3 milióna).

Príznaky HIV - AIDS

Od nákazy k vzniku plne rozvinutého ochorenia AIDS obvykle uplynie niekoľko rokov (priemerne 10,5). Za 3-8 týždňov po infekcii dochádza u cca 50% infikovaných k príznakom akútnej HIV infekcie, obvykle v podobe chrípky. Tie spontánne miznú a nasleduje dlhé obdobie bez príznakov, kedy však dochádza k zmenám v imunitnom systéme. Tie vedú napríklad ku kvasinkovej infekcii úst, vonkajších genitálií a pošvy, k výsevu pásového oparu, k zápalom vaječníkov a k celkovým príznakom, ako je únava, hnačky, chudnutie a horúčky. Pridávajú sa infekcie vírusové, bakteriálne, kvasinkové a parazitárne.

Príčiny vzniku HIV - AIDS

Ochorenie sa prenáša pohlavným stykom, infikovaným pošvovým sekrétom, ejakulátom, HIV infikovanou krvou alebo krvnými derivátmi, spoločným používaním ihiel, striekačiek, eventuálne roztokom drogy u injekčných užívateľov drog, pri krvavých sexuálnych praktikách, z HIV infikovanej matky na dieťa.

Čo spôsobuje AIDS?

Ľudia s ochorením AIDS dostávajú ďalšie infekcie, ktoré vyvolávajú tuberkulózu, nádory, postihnutie mozgu, enormné chudnutie a podobne, na ktorých následky umierajú.

Diagnostika HIV - AIDS

Krvným testom na zistenie HIV protilátok. Do úvahy treba vziať dĺžku obdobia, keď ešte organizmus nestačí vytvoriť preukázateľné protilátky. Táto doba bola stanovená na 3 mesiace.

Liečba HIV - AIDS

Základom liečby je silná kombinovaná protivírusová liečba. Cieľom je spomaliť množenie vírusu a predísť tak zrúteniu imunitného systému. Liečba sa prejaví v zlepšení klinického stavu a predĺžením života, má však i nežiadúce vedľajšie účinky. U tehotných žien výrazne znižuje prenos infekcie na dieťa.

Ako sa chrániť pred HIV - AIDS?

Dôsledné dodržiavanie zásad bezpečného sexu. Použivať kondómy i pri orálnom sexe - nebezpečie infikovaného ejakulátu, krvácanie z ďasien a podobne.