Inkontinencia - strata schopnosti udržať moč

Inkontinenciu moču možno vo všeobecnosti definovať ako stratu schopnosti vedome udržať moč, a tak určovať okamih vyprázdnenia. Ide teda o nechcený mimovoľný únik moču, spôsobený stratou schopnosti vôľovo zadržiavať moč. Aké sú možnosti liečby?
Definícia inkontinencie moču

Inkontinencia moču patrí medzi časté a závažné chorobné stavy, s ktorými sa lekár stretáva v rámci svojej ambulantnej i operačnej praxe. Nemožno ju však považovať za chorobu v pravom zmysle slova, ale treba ju chápať ako príznak viacerých chorobných stavov so závažnými medicínskymi, ekonomickými a hygienickými dôsledkami traumatizujúcimi pacienta, ako i jeho sociálne prostredie.

Incidencia a prevalencia

Vo všeobecnosti možno povedať, že inkontinencia moču je rozšírenejšia viac, než si mnohí uvedomujú. Ak keď presný výskyt nie je známy, odhaduje sa, že v Slovenskej republike je inkontinenciou moču postihnutých 37,7 % žien a 15,4 % mužov. Ľudia s inkontinenciou moču prežívajú tento jav ako niečo, za čo sa treba hanbiť, o čom sa ťažko hovorí, kvôli čomu sa často vzdávajú aktívneho života. Mnohí zo strachu pred zosmiešnením sa nikdy nevyhľadajú pomoc.

Je tomu tak i preto, že inkontinencia moču ostáva stále ochorením, ktoré sa tabuizuje. Pacienti si vytvárajú vlastné stratégie, ako ich zvládať, čo ale výrazne narušuje ich každodenný život a prináša im ďalšie pocity úzkosti a napätia. Zatajovanie týchto ťažkostí môže viesť k nesprávnym hygienickým návykom s následnými problémami ako podráždenie pokožky, infekcie a iné komplikácie. Inkontinencia moču je pritom liečiteľná a často i vyliečiteľná v každom veku a v skorom štádiu sú lepšie podmienky pre konzervatívne liečebné postupy.

Môže sa vyskytnúť vo všetkých vekových kategóriách, s rastúcim vekom však stúpa pravdepodobnosť jej výskytu. Ženy trpia na inkontinenciu moču 2 x častejšie ako muži. Tehotenstvo, pôrody, menopauzaa štruktúra ženského močového systému sa na tomto rozdiele významne podieľajú. Aj keď močová inkontinencia častejšie postihuje staršie ženy ako mladšie (stresovou inkontinenciou moču trpí asi 20 % žien okolo štyridsiatky), jej začiatok nie je nevyhnutne spojený s vekom. Príčiny inkontinencie moču sú rôzne a často môže upozorňovať aj na iné závažné ochorenie (napr. zvýšený krvný tlak, cukrovka, psychické problémy).


Mohlo by vás zaujímať:

Prečo sa inkontinencia objavuje počas tehotenstva?

Za posledné roky prekonala diagnostika a náhľady na príčiny inkontinencie moču prudký rozvoj. Boli vyvinuté moderné operačné postupy, žiaľ ani tie neprinášajú vždy očakávaný efekt a ťažkosti často recidivujú. Preto nemožno zabudnúť na exaktnú liekovú terapiu a ostatné konzervatívne liečebné postupy, vrátane často nedocenenej špeciálnej liečebnej gymnastiky.

Len v spolupráci všetkých zdravotníkov, ktorí sa podieľajú na diagnostike a liečbe močovej inkontinencie možno podstatne prispieť k zásadným zmenám psychickej, telesnej a spoločenskej neúnosnosti stavu, ktorý inkontinencia moču a jej recidívy prináša.

Klasifikácia inkontinencie moču

V odbornej literatúre môžeme nájsť rôzne klasifikácie inkontinencie moču, ktorých nejednotnosť je daná podstatou inkontinencie moču ako príznaku viacerých ochorení. Za najčastejšie kritérium sa považuje skutočnosť, či k úniku dochádza permanentne alebo občasne. Inkontinenciu moču potom rozdeľujeme na absolútnu a relatívnu.

Z praktických dôvodov delíme inkontinenciu moču do nasledovných skupín:

 • Stresová inkontinencia moču
 • Urgentná inkontinencia moču
 • Overflow inkontinencia moču (ischiuria paradoxa, inkontinencia z pretekania)
 • Reflexná inkontinencia moču
 • Zmiešaný typ inkontinencie moču
 • Iný typ inkontinencie moču

Anatómia močových ciest

Močové cesty zhromažďujú, zadržujú a nakoniec vylučujú nepotrebné látky z tela.
Močový mechúr (vesica urinaria) je dutý orgán s bohatou svalovinou, v ktorom sa hromadí moč. Kapacita zdravého mechúra je okolo pol litra moču. Na oboch stranách do neho ústia močovody (uretery), transportujúce moč z obličiek do močového mechúra. Dolná časť močového mechúra, tzv. hrdlo močového mechúra je tvorené zvláštne usporiadanou svalovinou, ktorá tvorí anatomický podklad tzv. vnútorného zvierača (sfinktera) močovej rúry.

Močová rúra (uretra) vystupuje cez panvové dno navonok. Vonkajší, vôľovo ovládaný zvierač mechúra je umiestnený okolo močovej rúry a tvoria ho svalové vlákna uretry a vlákna svalov panvového dna. Obidva zvierače sú funkčnou jednotkou uzatváracieho mechanizmu močového mechúra a ich zovretie umožňuje kontrolovať únik moču. Vyprázdňovaniu napomáha i skupina svalov okolo lonovej kosti, ktoré obklopujú močovú trubicu, vagínu a konečník.

**Pocit nutkania na močenie vzniká rozpínaním stien močového mechúra pri jeho postupnom plnení.** Informácia o stave náplne močového mechúra je prenášaná do príslušných nervových centier, ktoré rozhodujú o jeho vyprázdnení. Akonáhle je močový mechúr plný, pocíti zdravý človek potrebu a vylúči moč močovou trubicou. Počas močenia (mikcie) sa steny mechúra kontrahujú, tlačiac moč von z mechúra do uretry. Súčasne sa sfinktery okolo uretry uvoľňujú, aby sa moč mohol vyplaviť. Inkontinencia moču sa vyskytuje ak sa svaly mechúra náhle kontrahujú alebo svaly okolo uretry náhle relaxujú.

Veľmi dôležitá je získaná schopnosť potlačiť nutkanie na močenie, čo umožňuje vedome regulovať vyprázdnenie močového mechúra. Túto schopnosť získava človek už v ranom detstve.

Zadržanie moču a jeho vyprázdňovanie sú dvomi základnými funkciami dolných močových ciest. Okrem neporušenej funkcie močového mechúra, močovej rúry a zvieračov je nevyhnutné normálne fungujúce nervové zásobenie. Aktívnu úlohu vo funkčnosti močových ciest má aj svalové napätie (tonus) týchto orgánov. Porucha súčinnosti funkcií na ktorejkoľvek úrovni spôsobuje, že príčiny inkontinencie moču sú rôznorodé. Medzi najčastejšie patrí zmenená funkcia svalstva zvieračov močového mechúra a močovodu, svalstva močového mechúra, svalstva maternice, panvového dna, zmeny štruktúryprostaty.

Zmeny nastávajú neraz po zápalových ochoreniach, po pôrode, operáciách, v menopauze, po úrazoch, ale aj pri ochabnutí svalov v dôsledku sedavého zamestnania. V pozadí inkontinencie moču môžu stáť aj emocionálne a psychické problémy (depresia), prípadne užívanie niektorých liekov (diuretiká). Moč tvorí asi 95 % vody a zbytok tvorí odpad. Mnoho ľudí sa preto nesprávne domnieva, že ak obmedzí príjem tekutín, zmierni tým inkontinenciu moču. Vyššia koncentrácia škodlivých látok v moči dráždi močový mechúr a vedie k ďalším komplikáciám, ako je infekcia močového mechúra alebo dehydratácia. Menší príjem tekutín môže navodiť zápchu, ktorá inkontinenciu moču dokonca zhorší.

Príznaky inkontinencie moču

Stresová inkontinencia moču

Je stav, pri ktorom dochádza k nechcenému úniku moču pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku ( napr. pri kýchaní, kašľaní, smiechu, pri prudšom pohybe, behu, dvíhaní bremien a pod.) v dôsledku nedostatočnej funkcie uzáverových mechanizmov hrdla močového mechúra a panvového dna. Únik moču trvá len v čase zvýšeného vnútrobrušného tlaku. Svalovina močového mechúra sa na unikaní moču nepodieľa, preto ju niekedy definujeme ako pasívnu močovú inkontinenciu. Je najčastejšou formou inkontinencie moču u žien a je liečiteľná. Zaslúži si zvláštnu pozornosť, nakoľko ňou v dôsledku odlišných anatomických a fyziologických pomerov trpia takmer výlučne ženy.

Ak svaly panvového dna, ktoré za normálnych okolností podopierajú mechúr a uretru ochabnú, mechúr môže poklesnúť. To zabraňuje správnej funkcii svalov, ktoré uzatvárajú uretru a vytláčajú moč. U kontinentných žien zostáva za rôznych stresových situácií (kašeľ, kýchanie, prudký pohyb atď.) uzatvárací tlak v močovej rúre zachovaný. Ak tento tlak v dôsledku uvedených zmien poklesne, tlakový rozdiel medzi uretrou a mechúrom sa zníži a pri náhlom vzostupe vnútrobrušného tlaku sa uzatvárací tlak prekoná, čo vedie k nechcenému úniku moču. To spôsobuje, že moč môže voľne odtekať cez uretru počas námahy.

Za príčinu sa najčastejšie považuje nedostatočnosť uzáverového systému a ostatných panvových štruktúr na základe pôrodných alebo operačných poranení močovej rúry a jej podporného a závesného systému. Na vzniku sa ďalej významne podieľajú: gravitácia, vzpriamená poloha, hormonálne zmeny v období klimaktéria, chronická namáhavá telesná práca a obezita.

Stupne inkontinencie:

Inkontinenciu moču rozdeľujeme z pohľadu úhrad zdravotných poisťovní na tri stupne:

 • 1. stupeň inkontinencie moču - občasný únik moču, t.j. únik po kvapkách, alebo únik max. 1 – 2x denne,
 • 2. stupeň inkontinencie moču - častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát cez deň objektivizovaný dôslednou anamnézou a zhodnotením mikčného denníka,
 • 3. stupeň inkontinencie moču – trvalý únik moču, t. j. únik niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň predovšetkým u ležiacich pacientov môže byť spojený aj s inkontinenciou stolice.

Urgentná – nutkavá inkontinencia moču

Je spojená s náhlym, vôľou neovládateľným intenzívnym (imperatívnym) pocitom nútenia na močenie spojeného s následným únikom moču. V porovnaní so stresovou inkontinenciou moču je uzatvárací mechanizmus neporušený a na jej mechanizme sa podieľa svalovina močového mechúra, preto sa označuje aj ako aktívna inkontinencia moču. Touto poruchou trpievajú predovšetkým starší ľudia.

Najčastejšia príčina je neprimeraná kontrakcia svaloviny močového mechúra, tzv. detruzorová instabilita s následným rozšírením krčka močového mechúra, spojená s nekontrolovateľným odtokom veľkého množstva moču, často až do úplného vyprázdnenia močového mechúra, preto sa často nazýva aj spastický alebo hyperaktívny mechúr.

Je výsledkom nedostatočnej koordinácie medzi nervovými impulzmi do močového mechúra a aktivitou samotného mechúra. Urgencie môžu byť bolestivé a v dôsledku zníženej kapacity močového mechúra bývajú spojené s častým močením (polakizúriou) aj po vypití malého množstva tekutín (alebo dokonca i pri zvuku tečúcej vody) a nočným močením (nyktúriou).

Neprimeraná akcia močového mechúra sa môže vyskytovať v dôsledku zničenia nervového systému mechúra (miechy a mozgu) alebo poškodením samotných svalov. Najčastejšie je spúšťacím mechanizmom infekcia v oblasti močového mechúra. Pri správnej liečbe odoznejú príznaky za 2-5 dní. Ďalšou príčinou môže byť kameň, nádor močového mechúra alebo tiež cukrovka, prípadne degeneratívne ochorenia nervovej sústavy prevažne u starších ľudí, kedy dochádza k nedostatočnému centrálnemu útlmu mikčného reflexu.

Overflow inkontinencia moču (paradoxná ischiúria, inkontinencia z pretekania)

Ide o mimovoľné unikanie moču po kvapkách z maximálne preplneného mechúra, kedy tlak v močovom mechúri prevýši uzatvárací tlak v močovej rúre. Hovorí sa, že "mechúr preteká".

Vzniká ak sa oslabia svaly močového mechúra alebo je prítomná prekážka blokujúca uretru a tým odtok moču. Nervové poškodenia (napr. pri cukrovke) môžu viesť k oslabeniu mechúra, tumor a močové kamene môžu blokovať uretru. Najčastejšie sa vyskytuje u starších mužov so zväčšenou prostatou, ktorá blokuje odtok moču. Močový mechúr u mužov sa môže dočasne oslabiť aj po operácii prostaty, jeho funkcia sa však vráti do normálneho stavu v priebehu jedného roka.

U žien je zriedkavá a vyskytuje sa najmä pri zúženiach močovej rúry (trauma po operačných zásahoch v oblasti uretry). Liečba spočíva v operačnom odstránení prostaty resp. v iných prípadoch v odvedení moču z močového mechúra najčastejšie tzv. suprapubickou drenážou a chirurgickým odstránením mechanickej obštrukcie v oblasti močovej rúry.

Funkčná inkontinencia moču

Ľudia, ktorí sa v dôsledku problémov s myslením a pohybovaním sa, nemôžu dostať na WC, trpia tzv. funkčnou inkontinenciou moču. Najčastejšie sú to pacienti s demenciou a imobilní pacienti, ktorí často vyžadujú opatrovateľskú starostlivosť.

Reflexná inkontinencia moču

Vzniká najčastejšie dôsledkom neurologického ochorenia alebo úrazu mozgu či miechy – to znamená, že môže nastať i v mladšom veku. Mechúr sa chová reflexne – ako napríklad u kojencov – kedy k jeho vyprázdneniu dochádza úplne mimovoľne a odtekanie moču nie je možné regulovať.

Zmiešaná inkontinencia – je kombinácia uvedených typov inkontinencie moču ( najčastejšie stresovej a urgentnej). Vyskytuje sa takmer u 35– 45% všetkých osôb postihnutých inkontinenciou moču.

Extrauretrálna inkontinencia moču – znamená únik moču inými cestami ako močovou trubicou (napr. po úraze, pôrodných fistulách).

Diagnostika inkontinencie moču

V diagnostike inkontinencie moču je dôležité potvrdiť inkontinenciu a pre stanovenie efektívneho liečebného postupu je potrebné určiť tiež typ inkontinencie moču a objasniť jej príčiny, nakoľko inkontinencia moču je príznak a nie choroba.

Anamnestické údaje získané rozhovorom alebo formou dotazníka napomáhajú určiť typ inkontinencie moču. Dôležité sú údaje o užívaní liekov, chirurgických zákrokoch a súbežných chorobách. Ak sa neobjasní príčina obtiaží nasleduje rad ďalších vyšetrení.

Fyzikálne vyšetrenie je zamerané na pátranie po známkach svedčiacich pre objasnenie inkontinencie moču ako sú napr. infekcie močového traktu, zväčšená prostata, tumor, ktorý blokuje močový systém, zápcha či znížené reflexy, ktoré môžu svedčiť pre príčinu z nervového poškodenia. Často používaný test, ktorý lekárovi pomôže určiť kapacitu močového mechúra a množstvo nevymočeného /reziduálneho/ moču je cystometria.

Medzi ďalšie testy patria:

 • Stress test – pacient v relaxovanom stave silno zakašle a sleduje sa únik moču.
 • Vyšetrenie moču - prítomnosť známok infekcie, močových kameňov alebo iných príčin inkontinencie.
 • Krvné testy
 • Ultrasonografia slúži na zobrazenie orgánov močovopohlavného systému ( obličky, uretery, močový mechúr, uretra, prostata)
 • Cystoskopia – tenká rúrka s kamerou zavedená do uretry a zobrazujúca zvnútra uretru a močový mechúr.
 • Urodynamické vyšetrenie – rozličné techniky merajúce tlak v močovom mechúri a prúd moču.
 • Elektromyografické vyšetrenie – snímanie elektrickej aktivity svalov panvového dna - je indikované iba výnimočne.

V diagnostike inkontinencie moču je cenným prostriedkom vedenie si mikčného denníka samotným pacientom, kde si pacient zaznamenáva frekvenciu a množstvo vymočeného moča.

Nevyhnutnou súčasťou v diagnostike inkontinencie moču u žien je tiež podrobné gynekologické vyšetrenie.

Liečba inkontinencie moču

Samovoľný únik moču je možné účinne zmierniť, prípadne vyliečiť. Spôsob liečby určuje lekár po stanovení diagnózy. Neexistujú jednotné terapeutické zásady, nakoľko aj príčiny vzniku sú rôznorodé. Zásadou liečby je tímová spolupráca urológa, gynekológa, neurológa ale aj internistu a geriatra.

#### V liečbe sa uplatňuje kombinácia nasledovných postupov:
 • konzervatívna liečba
 • používanie špeciálnych zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu moču a hygienu
 • pravidelné, účinné cvičenia zamerané na posilnenie panvového dna
 • chirurgická liečba

Ku konzervatívnym liečebným postupom patrí liečba medikamentózna. Niektoré lieky tlmia nadmerné kontrakcie močového mechúra iné relaxujú svaly uretry, spôsobujúce kompletnejšie vyprázdňovanie mechúra počas močenia a napomáhajú normalizácii jeho funkcie. Typ liečby sa vyberá podľa špecifických potrieb.

Medzi najčastejšie medikamenty patria:

Anticholinergné medikamenty (Ovplyvňujú spazmus svalov močového mechúra):

 • Oxybutynin, Oxybutynin XL, Oxybutynin TDDS
 • Propantheline
 • Tolterodine

Antidepresíva

 • Imipramine

U estrogénu sa predpokladá, že napomáha normálnej funkcii svalstva podieľajúceho sa na močení. Nedostatok estrogénov v klimaktériu sa substituuje. Ďalej sa využíva rehabilitácia a fyzikálna liečba. K iným možnostiam konzervatívnej liečby patrí psychoterapia, podporné pesary, rôzne vaginálne konusy, aplikácia sklerotizujúcich látok a implantátov. Nevyhnutnou podmienkou je tiež zmena životosprávy (diéta, redukcia hmotnosti, iné pracovné zaradenie). Medzi najčastejšie patria:

Tréning mechúra

Časovanie močenia a tréning mechúra sú techniky, ktoré potrebujú spätnú kontrolu. Pri časovanom močení sa vypĺňa tabuľka močenia a úniku moču. Podľa rozvrhu sa dá naplánovať močenie ešte pred únikom moču. Techniky sú efektívne v liečbe urgentnej a overflow inkontinencie moču.

Pesary

Pesar je pevný krúžok, ktorý sa vkladá do vagíny obopínajúc jej steny a steny priľahlej uretry. Tlak pesaru napomáha repozícii uretry, ktorá sa spolupodieľa na inkontinencii moču. Pri používaní pesarov treba podstupovať pravidelné kontroly lekárom, lebo sa môžu vyskytnúť častejšie močové a vaginálne infekcie.

Elektrická stimulácia

Pôsobí na svaly panvového dna podobným spôsobom ako precvičovanie. Elektródy sú dočasne umiestnené do vagíny alebo konečníka, aby stimulovali okolité svalstvo. To pomáha stabilizovať nadmernú aktivitu svalstva a stimulovať kontrakciu svalstva uretry.

Katetrizácia

Pri inkontinencii z pretekania, kedy sa močový mechúr úplne nevyprázdni sa môže použiť močový katéter. Katéter je tenká rúrka, ktorá sa cez uretru zavádza do mechúra a odvádza moč. Môže byť zavedený dočasne alebo natrvalo a je napojený na sáčok, do ktorého moč odteká. Trvalý katéter sa musí v pravidelných intervaloch meniť, aby sa zabránilo vzniku močovej infekcie.

Ak konzervatívna liečba neviedla k žiadnemu trvalejšiemu riešeniu, odporúča sa pri stredne ťažkej a ťažkej forme stresovej inkontinencie moču pri rešpektovaní kontraindikácií chirurgického zákroku operačné riešenie.

Cieľom operačnej liečby je obnovenie porušených anatomických pomerov podieľajúcich sa na inkontinencii moču. Stresová inkontinencia vyplýva z poklesu močoveho mechúra. Preto je najčastejší chirurgický postup zameraný na navrátenie mechúra do normálnej pozície a jeho následné upevnenie na svaly, väzivo alebo kosť. V zriedkavých prípadoch sa implantuje umelý zvierač mechúra.

Do úvahy prichádzajú rôzne modifikácie pošvových plastík, podporné operácie močovej rúry a krčka močového mechúra. Úspešné bývajú závesné operácie podľa Burcha, Marschalla-Marchettiho-Krantza, Perrina a i. Niektoré sa prevádzajú aj endoskopicky. Používajú sa aj kombinované postupy a sľučkové operácie.

Implantáty

Sú substancie aplikované do tkaniva v okolí uretry a napomáhajú predchádzať uzavretiu uretry a tým redukovať stresovú inkontinenciu moču. Najčastejšie používanou substanciou je živočíšny kolagén a tuk pacienta. Majú len dočasný efekt a aplikácia sa musí po čase opakovať, pretože uvedené zložky sa odbúravajú.

Pri voľbe operačného postupu sa treba riadiť klinickou závažnosťou stavu, výsledkom urodynamického, resp. ultrasonografického vyšetrenia, vekom, celkovým stavom pacienta. Treba tiež zohľadniť, či ide o prvú operáciu alebo recidívu inkontinencie.

Špeciálne zdravotnícke pomôcky

Inkontinencia moču je problém spoločenský aj hygienický. Na Slovensku je dostupný široký sortiment kvalitných pomôcok špeciálne vyvinutých pre pacientov s inkontinenciou moču. Sú k dispozícii v lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych potrieb. Možno si ich kúpiť, alebo dostať ich na poukaz predpísaný lekárom.

Cvičenia zamerané na posilnenie panvového dna

Kegelove cvičenia slúžia na posilnenie svalstva panvového dna a redukujú alebo odstraňujú stresový únik moču. Vhodné je posilňovanie svalov panvy aj vtedy, keď sa Vás problém s mimovoľným únikom moču ešte netýka. Posilňovanie svalov v okolí vagíny má nielen liečebný efekt, ale skvalitňuje aj sex. Pravidelné cvičenie spevňuje brušnú stenu i svaly panvového dna vrátane zvieračov.

Úspešnosť cvičenia nie je závislá na veku! Rozpis cvikov dostanete v každej ambulancii gynekológa alebo praktického lekára.

Životný štýl s inkontinenciou moču

 • Veľmi pomôže predovšetkým zníženie hmotnosti, vylúčenie ťažkej fyzickej práce a dostatočný príjem tekutín..
 • Vyprázdňujte mechúr pravidelne, najmä pred fyzickou aktivitou.
 • Vynechajte pitie väčšieho množstva tekutín pred námahou. Často tiež redukcia určitých tekutín ako je káva, čaj a alkohol môže redukovať únik moču.
 • Vyvarujte sa zdvíhania ťažkých predmetov.
 • Poraďte sa s lekárom, ako riešiť problém častej, respektíve chronickej zápchy
 • Praktizujte časovanie močenia. (Choďte na WC v pravidelných intervaloch radšej ako by ste mali čakať na nutkanie.)
 • Cvičte Kegelove cvičenia.

Príklad postupu pri posilňovaní

 • Je potrebné si uvedomiť, ktoré svaly je treba precvičovať. Predstavte si, že musíte potlačiť nutkanie na močenie – vtiahnite svaly okolo vyústenia močovej rúry, konečníka a pošvy dovnútra. Tým sa aktivujú svaly, ktoré chcete precvičovať.
  Cvičenie je úplne jednoduché - svaly aktívne napínajte a vedome uvoľňujte.
 • Vtiahnite svaly do seba, vydržte 10 sekúnd, potom si 15 sekúnd odpočiňte. Opäť vtiahnite, zastavte sa, ale svaly neuvoľňujte, viac vtiahnite a tak pokračujte až do maximálneho stiahnutia. Potom sa uvoľnite a chvíľu si odpočiňte – a maximálne "vytlačte von". Jednotlivé cviky cvičte cca v troch sériách po 15-20 opakovaniach asi 4x denne. Čím dlhšie svalstvo zadržíte, tým bude mať cvičenie väčší efekt.
 • Môžete cvičiť v rôznych polohách – v sede, pri počítači, v stoji pri čakaní na autobus, v ľahu a po prebudení sa alebo pred spaním. Môžete cvičiť len jeden z cvikov alebo si v priebehu dňa precvičiť viac variant. Všetko záleží len na vašej nálade a kondícii. Nemusíte mať obavy, nikto nič nezbadá.

Upozornenie: ak prestanete s tréningom, svaly stratia pružnosť.

Súvisiace ochorenia inkontinencie moču

Oslabené svalstvo panvového dna

Močový mechúr a močová rúra sú podporované a udržiavané na mieste svalmi panvového dna, ktoré udržujú močový mechúr zatvorený. Ak toto svalstvo stratí svoju pevnosť a pružnosť, môže aj nepatrná fyzická aktivita zapríčiniť únik moču. Svalstvo panvového dna sa oslabuje najčastejšie pôrodom. Nadváha tiež môže prispieť k tomuto stavu.

Menopauza

Stresová inkontinencia sa môže zhoršiť asi týždeň pred menštruáciou, kedy klesá hladina estrogénov, čo môže viesť k zníženému tlaku svalov okolo uretry. Častejšie sa tiež objavuje u žien po menopauze, v priebehu ktorej dochádza k poklesu produkcie ženských hormónov-estrogénov, ktoré ovplyvňujú napätie brušného svalstva a svalstva panvy. Následkom toho sa močový mechúr posunie zo svojej polohy a svaly sa stanú menej účinné. Nedostatok estrogénov tiež spôsobuje stenčovanie a vysychanie pošvovej sliznice, čím klesá jej obranyschopnosť a ľahšie sa pridružia infekcie, ktoré dráždia močové cesty.

Iné príčiny

 • Obezita môže tiež spôsobiť únik moču z dôvodu preťažených svalov brucha a panvy.
 • Fajčiari kašľú, čo môže byť nepriamou príčinou úniku moču, pretože kašeľ je častejší a silnejší, než u nefajčiarov. Vyššie riziko cirkulačných chorôb, ktoré spôsobuje fajčenie a následné užívanie diuretických liekov tiež zvyšuje riziko úniku moču.
 • Nervové poškodenie, niektoré lieky, zápcha alebo infekcia tiež môžu prispievať k inkontinencii moču.

Desatoro pacienta

Čo si treba zapamätať

 • Inkontinencia močusa dá liečiť v každom veku.
 • Treba prekonať zábrany a vyhľadať lekára.
 • Močová inkontinencia je častejšia u žien.
 • Hoci lekári väčšinu ťažkostí spojených s inkontinenciou moču dokážu odstrániť bez použitia skalpelu, nezabúdajte na prevenciu.

Pripustiť si problém je prvý krok. Vyhľadajte lekára. Diagnostické testy pre inkontinenciu moču sú dostupné a nebolestivé. Ak testy dokážu príčinu vašej inkontinencie moču, váš lekár vám poradí vhodnú liečbu. Nezáleží na tom, aký veľký sa problém zdá, inkontinencia moču sa dá liečiť a v mnohých prípadoch tiež vyliečiť.


Prečítajte si tiež tento článok:

Prečo sa inkontinencia objavuje počas tehotenstva?

Elizabeth23

Ďakujem za zaujímavý a pre mňa veľmi prínosný a poučný článok. Už nejaký ten mesiac googlim termín inkontinencia a toto je zatiaľ najlepší článok, ktorý som našla. Osobne som zistila, že na to trpím pri trampolínach, keď som sa dala konečne do športovania. Takže som bola za lekárkou, dnes dodržujem pitný režim, cvičím kegelové cviky, na ktoré treba nielen čas ale aj veľa energie a trpezlivosti. Skúsila som aj uroval manosa akut na doporučenie. Dokonca som si kvôli tomtu to problému nainštalovala aj do mobilu program, kde si značím, koľko vody som vypila... Tak uvidíme, mám za sebou len 2. mesiac, jej to boj na dlhú trať, ale vidím tam pomaly ale isto malé krôčiky k lepšiemu :)