Cukrovka - Diabetes

Pri cukrovke telo buď prestane vyrábať dostatok inzulínu, ktorý sa tvorí v pankrease (diabetes mellitus 1. typu), alebo nevyužíva inzulín správne (diabetes mellitus 2. typu). V oboch prípadoch poruchy dochádza k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia).

Diabetes Zdroj foto: Shutterstock

Cukor, glukóza, inzulín

Jedlo, ktoré organizmus prijíma, telo premieňa na jednoduchšie látky, ktoré potom spracováva. Uhľohydráty – škrob, cukry, ale aj alkohol prechádzajú chemickými reakciami, na konci ktorých vzniká najjednoduchší cukor – glukóza. Glukóza je pre telo zdroj energie, z tráviaceho traktu sa krvou dostáva k bunkám celého tela. Na to, aby sa glukóza dostala do vnútra bunky a tam sa premenila na energiu, potrebuje inzulín. Inzulín je hormón, ktorý produkuje podžalúdková žľaza – pankreas. Po jedle, keď je v tele dostatok glukózy, vyplavuje sa aj inzulín, ktorý glukóze otvára vchod do bunky.

Pri cukrovke telo buď prestane vyrábať dostatok inzulínu, ktorý sa tvorí v pankrease (diabetes mellitus 1. typu), alebo nevyužíva inzulín správne (diabetes mellitus 2. typu). V oboch prípadoch poruchy dochádza k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia). Práve vysoká hladina cukru v krvi spôsobuje u diabetických pacientov poškodenie krvných ciev, čo vedie k závažným zdravotným komplikáciám, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie pacienta.

Príčiny vzniku

Medzi najčastejšie príčiny vzniku cukrovky (diabetes mellitus) patria:

 • genetické faktory
 • zvýšená produkcia niektorých hormónov zvyšujúcich hladinu glukózy v krvi
 • niektoré lieky (kortikosteroidy)
 • chronický zápal podžalúdkovej žľazy

Pri cukrovke 2. typu zohráva významnú rolu aj nesprávna životospráva a s ňou spojená obezita.

Diabetes Zdroj foto: Shutterstock.com

Typy choroby (klasifikácia)

Rozlišujú sa dve hlavné formy cukrovky:

Cukrovka 1. typu

Predtým sa označoval aj ako inzulín-dependentný alebo juvenilný typ cukrovky. Je geneticky podmieneným ochorením, ktoré sa zvyčajne vyskytuje u detí a mladých ľudí. Pri tomto type pankreas produkuje len veľmi malé množstvo inzulínu alebo neprodukuje žiaden. Pacienti ho musia dostávať injekčnou formou – často niekoľkokrát denne.

Cukrovka 2. typu

Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí nad 45 rokov a pri vysokom percente pacientov je spojený s obezitou. Príčinou tohto ochorenia je obyčajne stav, keď organizmus produkuje často dostatočné, ba dokonca aj zvýšené množstvo inzulínu. Inzulín je však nedostatočne účinný, lebo cieľové miesta v bunkách, na ktoré má účinkovať, reagujú na jeho pôsobenie len slabo alebo nereagujú vôbec (tzv. inzulínová rezistencia). Pacientom s cukrovkou 2. typu väčšinou stačí liečba diétou a tabletami, len pomerne malá časť z nich vyžaduje injekčné podávanie inzulínu.

Prvotné príznaky

Príznaky cukrovky (diabetes mellitus) môžu byť rôzne a pri vzniku ochorenia nemusia byť rozvinuté všetky naraz. K základným príznakom cukrovky patrí únava (únavový syndróm) spojená s chudnutím, ďalej časté močenie a smäd.

Pri cukrovke 1. typu

Nástup cukrovky 1. typu býva obyčajne výraznejší a rýchlejší, jeho príznaky sa prejavujú nápadnejšie, a preto by mal chorý navštíviť lekára hneď, ako tieto príznaky spozoruje. Stáva sa, že pre zlyhanie vnútorného prostredia organizmu dôjde k poruche vedomia a stav chorého je natoľko vážny a kritický, že ho musia dopraviť na oddelenie intenzívnej starostlivosti. Môže potom trvať aj niekoľko dní, než sa ochorenie stabilizuje, aby sa dalo začať s jeho obvyklou liečbou.

Pri cukrovke 2. typu

Cukrovka 2. typu môže byť v počiatku aj bez príznakov, až pri rozvinutej forme choroby sa začnú prejavovať uvedené príznaky. Pacienti s touto diagnózou mávajú nadváhu alebo sú obézni. Niekedy sa choroba zistí náhodne, napríklad keď pacient absolvuje preventívnu prehliadku, predoperačné vyšetrenie či pri krvnom vyšetrení pre iné ochorenie. Stáva sa, že chorý prichádza k lekárovi až s ťažkosťami, ktoré súvisia už s komplikáciami cukrovky. Môžu to byť poruchy videnia, svrbenie (hlavne na miestach zaparenia), bolesť či mravenčenie v dolných končatinách, zle sa hojace rany, hnisavé alebo plesňové kožné prejavy.


Prečítajte si tiež:

Poznáte príznkay cukrovky?

Laboratórne znaky (hodnoty)

Aké vyšetrenie nám potvrdia cukrovku? Ktoré látky nám dokazujú, že trpíme cukrovkou?

Pri cukrovke 1. typu

 • rozhodujúcim kritériom je zvýšená hladina glukózy v krvi (hyperglykémia) opakovane nalačno nad 7,8 mmol/l alebo v priebehu dňa (po najedení) nad 11,1 mmol/l,
 • vysoké hladiny glykovaného hemoglobínu-HbA1c (HbA1c je laboratórny ukazovateľ, ktorý odráža priemernú hodnotu krvného cukru za posledné 2 až 3 mesiace, vyjadruje sa v percentách),
 • prítomnosť glukózy v moči (glykozúria),
 • prítomnosť protilátok proti B-bunkám pankreasu,
 • v ťažkých prípadoch známky okyslenia organizmu (acidózy) a odvodnenia (dehydratácie).

Pri cukrovke 2. typu

 • zvýšené hodnoty krvného cukru (hyperglykémia),
 • zvýšené, normálne alebo znížené hladiny inzulínu (C-peptidu) v krvi, čo závisí od štádia ochorenia, v počiatočných štádiách sú najčastejšie zvýšené,
 • nie je náchylnosť k odvodneniu (dehydratácii) a ku ketoacidóze (okysleniu organizmu následkom zvýšenej tvorby ketolátok), ale za určitých okolností pri stresovej reakcii spustenej infekciou alebo úrazovým mechanizmom sa ketoacidóza a dehydratácia môžu vyskytnúť.

Komplikácie

Neliečená alebo nesprávne liečená cukrovka môže spôsobiť závažné komplikácie, ktoré majú za následok vážne zdravotné problémy. Rozdeľujeme ich na:

Akútne (náhle vznikajúce)

 • hypoglykemická kóma, diabetickú kóma.

Chronické

Objavujú sa až po mnohých rokoch trvania cukrovky, patria medzi ne:

Vysoký krvný tlak

Odhaduje sa, že 60 až 65 % osôb s cukrovkou má vysoký krvný tlak. Príčinou je urýchlenie aterosklerózy a poškodenie funkcie obličiek cukrovkou. Ľudia s cukrovkou by si mali pravidelne kontrolovať tlak krvi a užívať lieky na jeho úpravu, ktoré im predpíše lekár. Nekontrolovaný vysoký krvný tlak môže zapríčiniť urýchlenie poškodenia obličiek, očí, skorší výskyt infarktu myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhody.

Kardiovaskulárne choroby

Osoby s cukrovkou majú obvykle vyššie hladiny tukov a cholesterolu v krvi ako osoby bez cukrovky. S tým je spojené aj väčšie riziko urýchlenia aterosklerózy a predčasný vznik závažných srdcovo-cievnych chorôb ako ischemická choroba srdca, angina pectoris, akútny infarkt myokardu a náhla cievna mozgová príhoda. Choroby srdca sú hlavnou príčinou úmrtia osôb s cukrovkou. U dospelých s cukrovkou je úmrtnosť na srdcové ochorenia až štyrikrát vyššia ako u dospelých bez cukrovky.

Diabetická noha

Časté je postihnutie ciev dolných končatín (tzv. ischemická choroba dolných končatín). Vážne zmeny na koži, svalstve a nervoch (tzv. diabetická noha) môžu viesť k odumretiu tkanív a amputácii končatiny.

Ochorenie obličiek

Obličky filtrujú a odstraňujú odpadové látky z krvného obehu. Cukrovka (diabetes mellitus) vyvoláva poškodenie obličiek. Prejavuje sa objavením bielkovín v moči a postupným zhoršovaním funkcie obličiek. Prejavom poškodenia obličiek býva aj vysoký krvný tlak.

Poškodenie zraku – diabetická retinopatia

Cukrovka môže spôsobiť aj poškodenie očí – hlavne sietnice (retinopatia). Postihnutie sa prejaví vznikom malých vydutín na tepnách sietnice a tvorbou nových ciev, drobným krvácaním do sietnice (hemorágiami) – následkom prasknutia malých vydutín. Neskôr môže na sietnici dôjsť k novotvorbe ciev, zmnoženiu väziva a stav môže vyústiť až do úplnej slepoty.

Ochorenia zubov

Ochorenia ďasien, ktoré môžu viesť k strate zubov, sa u osôb s cukrovkou objavujú častejšie a v závažnejšej forme. Ochorením ďasien trpí asi 30 % osôb s cukrovkou 1. typu vo veku 19 a viac rokov.

Ďalšie komplikácie

Ľudia s cukrovkou sú vnímavejší aj k ďalším ochoreniam. Majú napríklad oproti ľuďom bez cukrovky vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na zápal pľúc alebo chrípku.

Liečba cukrovky

Cieľom liečby cukrovky je dlhodobé udržanie normálnej hladiny cukru v krvi, komplexná liečba sprievodných stavov, prevencia akútnych a chronických komplikácií a celkové zlepšenie kvality života pacientov.

Liečba cukrovky musí byť komplexná a je nielen v rukách lekára, ale aj samotného pacienta. Udržanie správnej hladiny cukru v krvi možno dosiahnuť jeho kontrolovaným prísunom v strave (tzv. diabetická diéta), správnym spaľovaním krvného cukru (primeraná a pravidelná fyzická námaha).

V mnohých prípadoch ochorenia však tieto opatrenia nie sú dostačujúce, preto je potrebné pridať k tomuto režimu aj medikamentóznu liečbu. V liečbe cukrovky sa používajú tabletky (perorálne antidiabetiká – PAD), alebo sa podáva priamo hormón inzulín vo forme podkožných alebo vnútrožilových injekcií.

Inzulín

Inzulín využívame pri liečbe cukrovky 1. typu, v tehotenstve, u pacientov s cukrovkou 2. typu, ktorí z rôznych iných príčin nie sú schopní prijímať potravu ústami (napr. dočasne po chirurgických zákrokoch na tráviacom ústrojenstve), u pacientov s cukrovkou 2. typu, u ktorých neboli účinné ani maximálne dávky tabletovej formy liečby.

Diabetik závislý na inzulíne musí byť poučený a presne poznať prejavy zníženej i zvýšenej hladiny cukru v krvi. Príliš veľa inzulínu a málo cukru v potrave spôsobuje pokles hladiny cukru v krvi s nebezpečím vzniku kolapsového stavu, ktorý je však u poučeného pacienta zriedkavý, pretože sa prejavuje varovnými príznakmi.

Opačný extrém pri nedostatku inzulínu sa môže prejaviť diabetickou ketoacidózou so zvýšeným močením, pocitom smädu, zrýchlením dýchania, bolesťou brucha, zvracaním a ovocným (acetónovým) zápachom z úst.

Hladina glykémií závisí aj od fyzickej aktivity, ktorá zvyšuje účinok inzulínu. Pri strese sa hladina glukózy zvyšuje.

Pre kontrolu glykémie sa používajú domáce glukometre. Hypoglykémia môže vzniknúť pri predávkovaní inzulínu, zmenou druhu a načasovania jedál a zvýšením telesnej aktivity. Rozmazané videnie, slabosť, potenie, trasenie sa a búšenie srdca môžu byť tiež prejavom hypoglykémie. Pre pacienta sú varovnými príznakmi, ktoré môže odstrániť príjmom sacharidov a následnou úpravou liečby.

Závrat znamená subjektívny pocit točenia okolia určitým smerom alebo pocit neistoty v priestore. Ak sa takýto stav vyskytol v súvislosti s poklesom krvného tlaku alebo z inej príčiny, môže sa fixovať na určitú situáciu alebo prostredie. Dôležité je preto zbaviť sa strachu, lebo pri správnom dávkovaní inzulínu, diéte, primeranej fyzickej a psychickej aktivite by hodnoty glykémie nemali výraznejšie kolísať. V prípade výskytu pocitov strachu a stresov sa odporúčajú psychoterapeutické a relaxačné techniky.

Potrebné je menej, ale častejšie jesť. Časovanie jedla musí byť zladené s podávaním inzulínu. Treba obmedziť spotrebu tukov, najmä nasýtených živočíšnych, zvýšiť podiel vlákniny (zelenina, obilniny, semená), ktorá pomáha stabilizovať hladinu glukózy v krvi. Odporúča sa napríklad jablčná vláknina, pšeničné klíčky, otruby a ovsené vločky. Ani bielkovín by nemalo byť nadmerné množstvo, pretože zaťažujú obličky, spotrebúvajú vitamín B6 a zvyšujú potrebu inzulínu.

Dobré je poznať glykemický index potravín (relatívny čas za ktorý potravina zvýši hladinu cukru v krvi): glukóza 100 %, biely chlieb 95 %, varené zemiaky 70 %, ovocie 30 %, sója a zelenina 15 % a pod.

Alkohol znižuje hladinu glukózy v krvi a sťažuje kontrolu liečby, preto je potrebné sa mu vyhnúť, podobne ako fajčeniu. Pozor si treba dávať sa infekčné ochorenia, stresujúce podnety, dodržiavať čas jedla s presnosťou na minúty, rovnako fyzicky zaťažovať organizmus každý deň primeraným a pravidelným telesným pohybom.

V súčasnosti sa preferuje liečba výlučne tzv. humánnymi typmi inzulínov, ktoré majú najmenej vedľajších nežiaducich účinkov. Na farmaceutickom trhu dostupné formy inzulínov sa odlišujú podľa rýchlosti nástupu ich účinku, dosiahnutia maximálneho liečebného účinku a dĺžky trvania účinku. V liečbe cukrovky je preto možnosť podávania inzulínu s rýchlym nástupom účinku, krátkodobo účinkujúci inzulín, strednodobo účinkujúci inzulín a dlhodobo účinkujúci inzulín, prípadne ich kombinácií.

Podľa stupňa metabolickej kompenzácie (dlhodobého udržania normálnej hladiny cukru v krvi) a celkového stavu pacienta (vek, hmotnosť, závažnosť metabolických abnormalít, prítomnosť chronických komplikácií) sa používa niekoľko spôsobov liečby inzulínom.

Konvenčná inzulínová liečba

Predstavuje jednoduchší spôsob podávania inzulínu v jednej alebo dvoch denných dávkach. Tento typ liečby nedokáže plne napodobniť normálny stav. Je vhodný pre diabetikov 2. typu, ktorí majú čiastočne zachované vlastné vylučovanie inzulínu.

Intenzifikovaná inzulínová liečba

Spočíva v podávaní troch alebo viacerých denných injekcií inzulínu, alebo v používaní inzulínovej pumpy. Používa sa u pacientov, u ktorých zlyháva konvenčná liečba a najviac sa približuje fyziologickému stavu. Inzulínový režim viacerých denných dávok pozostáva z krátkodobo účinkujúceho inzulínu pred jedlom 3-krát denne a z inzulínu so strednodobým účinkom jeden- alebo dvakrát denne.

Diabetes Zdroj foto: Shutterstock.com

Starostlivosť o nohy

Pri cukrovke sú často postihnuté cievy dolných končatín (tzv. ischemická choroba dolných končatín). Vážne zmeny na koži, svalstve a nervoch (tzv. diabetická noha) vedú často k odumretiu tkanív a amputácii končatiny. Diabetici preto musia venovať starostlivosti o nohy výraznú pozornosť.

Kúpeľ

 • Dva až trikrát týždenne kúpeľ nôh – ponorte nohy do vody teplej 30 až 35 °C a nechajte ich v pokoji ponorené zhruba 3 minúty, nepoužívajte pritom žiadne prísady s obsahom alkoholu (Pozor! Harmančekové koncentráty obsahujú alkohol.).
 • Nepoužívajte mydlo, ktoré vysušuje pokožku – použite radšej čistiace emulzie.
 • Po kúpeli nohy dôkladne vysušte – osobitne priestor medzi prstami; ak máte na nohách príliš suchú a šupinatú kožu, znamená to, že nohy nie sú dobre vysušené.
 • Nohy si každý deň starostlivo natierajte mastným krémom.
 • Zatvrdnutú kožu na nohých ošetrujte pravidelne pemzou (nezabudnite ju pravidelne vymieňať, aby ste zabránili vzniku plesňových ochorení).
 • Nepoužívajte nepriedušné rýchloobväzy na kurie oká a odreniny.
 • Nechty na nohách nestrihajte, radšej ich zbrúste pilníkom (na okrajoch ich neskracujete, aby necht nezarastal).

Denná kontrola

 • Vyvarujte sa zápalov a plesňových ochorení na nechtoch a medzi prstami – zápaly spoznáte podľa načervenalých a bielych povlakov.

 • Každé poranenie (aj to najmenšie) si nechajte ošetriť u lekára.

 • Nohy si denne kontrolujte.

 • Pri akejkoľvek zmene, ktorú spozorujete na nohách, obráťte sa na lekára.

Správna obuv

 • Kupujte si vždy pohodlnú obuv, ktorá dobre sedí – noha nesmie byť v topánke stiahnutá.
 • Obuv si skúšajte a kupujte radšej popoludní, keď sú nohy vždy silnejšie (trochu opuchnuté) ako ráno.
 • Denne sa asi 30 minút poprechádzajte.
 • Ak je to možné, noste biele bavlnené ponožky, ktorá sa môžu prať pri 90 °C a na ktorých ihneď vidieť akékoľvek poranenia nôh (stopy krvi).
 • Nikdy nechodievajte bosí.

Mýty o cukrovke

Mýtus č. 1 - z Indonézie

Len tuční ľudia môžu dostať cukrovku.

Cukrovku dostane len ten, kto je veľa sladkostí.

Tučnota spôsobuje cukrovku.

Fakt č. 1

Cukrovka (diabetes mellitus) môže postihnúť kohokoľvek: sociálne silných aj sociálne slabších alebo slabých. Prvotne nie je spôsobená tým, že človek konzumuje veľa sladkostí alebo je obézny. Hoci prejedanie sa zvyšuje hmotnosť a v kombinácii s nedostatkom pohybu sa výrazne zvyšuje riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu.

Mýtus č. 2 – z USA

Deti môžu z cukrovky vyrásť.

Cukrovka postihuje len starých ľudí.

Fakt č. 2

Diabetes mellitus 1. typu (v minulosti označovaný aj ako inzulín-dependentný diabetes mellitus, juvenilný diabetes mellitus alebo detská cukrovka) je zvyčajne diagnostikovaný v detstve alebo v mladosti a jeho vznik spôsobuje deštrukcia β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, ktoré produkujú inzulín. Po deštrukcii už nie je možné, aby sa β-bunky obnovili alebo doplnili, a preto je diabetes mellitus 1. typu celoživotné ochorenie.

Diabetes mellitus 2. typu (v minulosti označovaný aj ako non-inzulín-dependentný diabetes mellitus alebo starecká cukrovka) je netypický pre detský vek alebo mladosť, hoci štatistiky a štúdie jednoznačne dokazujú, že aj tu sa číslo v posledných rokoch výrazne zvyšuje. Je to tiež celoživotné ochorenie, ktoré sa najčastejšie vyskytuje u ľudí nad 35 rokov. Jeho výskyt najviac stúpa u ľudí v strednom veku.

Mýtus č. 3 – z Turecka a z USA

Cukrovka je nákazlivá choroba.

Fakt č. 3

Obidva typy diabetes mellitus, typ 1 aj typ 2, sú chronické metabolické choroby a nie sú nákazlivé. Nikto nemôže dostať diabetes mellitus preto, že je v priamom kontakte s diabetikmi.

Mýtus č. 4 - z Uzbekistanu a Veľkej Británie

Marihuana, tymian a petržlen môžu pomôcť pri znižovaní glykémie.

Fakt č. 4

Faktom je, že marihuana môže nepriamo ovplyvniť hladinu glukózy v krvi. Niektoré štúdie tiež dokázali, že vňať petržlenu alebo koreniny, ako napr. škorica, muškátový oriešok a klinček, môžu zlepšovať využitie glukózy a tým znižovať glykémiu. Samozrejme, že tieto efekty sú len veľmi malé, takže marihuana (u nás stále považovaná za nebezpečnú drogu), ako aj rôzne byliny a koreniny nie sú v žiadnom prípade odporúčané pre liečbu cukrovky, ktorá by nahrádzala zmenu životného štýlu, lieky a inzulín.

Mýtus č. 5 - z USA

Všetci diabetici potrebujú injekcie inzulínu.

Fakt č. 5

To, že bez inzulínu sa nedá žiť, by mal dnes vedieť každý vzdelaný človek. A to, či diabetici potrebujú alebo nepotrebujú k svojmu životu injekcie inzulínu, závisí od mnohých faktorov a najmä od toho, aký typ cukrovky diabetik vlastne má. Všetci diabetici 1. typu potrebujú pre svoj život každý deň niekoľko injekcií inzulínu. V závislosti od mnohých faktorov a dĺžky trvania ochorenia aj diabetici 2. typu neskôr potrebujú na dosiahnutie optimálnej glykémie injekcie inzulínu. Inzulín je hormón β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, ktorý má jedinečnú schopnosť udržať glykémiu v prijateľných hodnotách a tým pádom aj život ľudí, ktorí majú minimálnu, alebo už žiadnu vlastnú sekréciu inzulínu.

Mýtus č. 6 - z Veľkej Británie

Všetky tablety na cukrovku sú orálny inzulín.

Fakt č. 6

Inzulín ešte stále nemôže byť podávaný orálne (ústami) vo forme tabliet. Je to totiž bielkovina, ktorá je zložená z 51 aminokyselín. Keby sme ju podali ústami, tak by ju žalúdočný trakt rozložil a zmetabo-lizoval presne tak, ako rozkladá a metabolizuje iné bielkoviny, napr. mlieko. Inzulín by potom nemohol byť absorbovaný do krvného obehu a pokračovať vo svojej ceste do hlavného miesta svojho pôsobenia, do pečene a svalov.

Tablety na cukrovku (perorálne antidiabetiká) znižujú glykémiu úplne inými mechanizmami. Stimulujú vylučovanie inzulínu z pankreasu, potláčajú ukladanie glukózy z potravy do pečene, spomaľujú vstrebávanie cukrov z čreva a zvyšujú citlivosť organizmu na vlastný inzulín.

Mýtus č. 7 - z Turecka

Inzulín je návyková látka - droga.

Fakt č. 7

Inzulín je prirodzený hormón, ktorý sa tvorí v β-bunkách Langerhansových ostrovčekov pankreasu každého človeka. Nie je možné byť závislý od inzulínu (v zmysle návykových látok - drog). Diabetici 1. typu si musia celý život niekoľkokrát denne podávať injekcie inzulínu, ale nie preto, lebo sú od neho závislí, ale preto, lebo inzulín je pre život každého človeka nevyhnutná látka, ktorá nepretržite kontroluje metabolizmus cukrov a tukov v organizme. Z mätok v otázkach závislosti u niektorých needukovaných ľudí môže nastať preto, lebo staršie pomenovanie pre diabetes mellitus 1. typu bol „inzulín - dependentný = inzulín - závislý“ diabetes mellitus. Ale „závislosť“ v tomto zmysle nemá vôbec žiadnu súvislosť s termínom „závislý“, ktorý sa niekedy používa v súvislosti s návykovými látkami - drogami. Inzulín pre diabetikov stále znamená možnosť žiť.

Mýtus č. 8 - z Veľkej Británie

Keď diabetik začne liečbu inzulínom, už nikdy sa nemôže vrátiť k liečbe tabletkami na cukrovku (perorálnymi antidiabetikami).

Fakt č. 8

Toto tvrdenie platí len pre diabetikov 1. typu, ktorý je charakteristický tým, že ß-bunky Langerhansových ostrovčekov pankreasu neprodukujú inzulín. Títo diabetici musia byť v záujme zachovania života a zdravia liečení celý život inzulínom.

Diabetici 2. typu však skutočne veľmi často potrebujú inzulín len na krátky čas, napr. pri chorobe, infekcii, úraze, operácii, psychických problémoch, alebo keď prechodne užívajú lieky, ktoré výrazne znižujú alebo rušia účinok perorálnych antidiabetík. Pri nedodržiavaní liečby liekmi na cukrovku, porušovaní odporučenej diéty v zmysle nadbytočného príjmu sacharidov, nedostatku pohybu alebo po vyčerpaní schopnosti spomínaných ß-buniek produkovať inzulín je aj v prípade diabetikov typu 2 potrebné začať liečbu inzulínom, ktorá je v tomto prípade trvalá, ale je nevyhnutná pre zachovanie zdravia a života.

Mýtus č. 9 - z Indie, Turecka a Kene

Liečba cukrovky inzulínom znamená konečné štádium choroby a títo ľudia už nemajú šancu žiť.

Fakt č. 9

Liečba diabetu mellitus inzulínom neznamená konečné štádium choroby! Inzulín je hormón, ktorý sa tvorí v β-bunkách Langerhansových ostrovčekov pankreasu a bez ktorého sa nedá žiť. Diabetici 1. typu, ktorým pankreas neprodukuje žiadny inzulín, žijú iba vďaka inzulínovým injekciám alebo inzulínovej pumpe. Diabetici 2. typu by mali ešte pred definitívnym vyčerpaním schopnosti pankreasu produkovať inzulín tiež začať liečbu injekciami inzulínu, aby sa dosiahla dobrá kontrola glykémie a oddialil sa vznik chronických komplikácií diabetu na očiach, obličkách, nohách, srdci, cievach, atď.

Žiaľ, inzulín je ešte stále drahý liek a nie všade na svete je dostupný pre všetkých diabetikov a v takom množstve, ako je potrebné. Práve preto mnohí lekári nemôžu využívať nové inzulínové režimy tak, ako je to u nás. Ale za všetkých okolností si treba uvedomiť, že práve injekcie inzulínu a vhodný inzulínový režim môžu oddialiť vznik chronických komplikácií diabetu všetkých typov.

Cukrovka pandemicky narastá

Globálny problém

Aj na Slovensku cukrovka stúpa. Za posledných 20 rokov stúpol počet diabetikov takmer trojnásobne. Začína sa hovoriť, že naberá pandemický charakter. V Európe postihuje až 64 miliónov ľudí, z toho 33 miliónov žien a 31 miliónov mužov starších ako 18 rokov.

Je alarmujúce, že až 50 % ľudí vôbec nevie, že má cukrovku. Diagnóza cukrovky sa často stanoví až po objavení komplikácií. Napríklad obezita zvyšuje riziko rozvinutia cukrovky až 54-krát, najmä tým ľuďom, ktorí majú pre jej vznik genetické sklony.

Svetový deň diabetu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlasuje Svetový deň diabetu už od roku 1991. Cieľom je zvýšiť povedomie o cukrovke, jej príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách. Ide o celosvetovú kampaň, ktorá pravidelne, každý rok 14. novembra, pripomína, že počet chorých na cukrovku sa rapídne zvyšuje. Lekári z WHO odhadujú, že cukrovka každoročne odčerpá z celkových výdajov na zdravotníctvo 5 – 10 % financií.

Prečo si Svetový deň diabetu pripomíname práve 14. novembra? V ten deň roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting. Spolu so študentom medicíny Charlesom Herbertom Bestom sa im v októbri 1921 podarilo izolovať klinicky použiteľný inzulín z Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Po tom, čo Banting a Best vyskúšali v roku 1922 účinnosť inzulínu na sebe, podarilo sa im zachrániť 14-ročného chlapca trpiaceho cukrovkou pred smrťou v kóme a umožnili mu žiť normálny život. Začala sa tak nová éra v liečbe dovtedy smrteľnej choroby.

Zdroj: Časopis DIABETIK


Prečítajte si tiež tento článok:

Poznáte príznkay cukrovky?

martin farkas

dobrý článok... pre viac informácii pre diabetkov a hlavne čo sa možností liečby týka, by som ešte odporúčil
portály mamcukrovku.sk a cukrovka.org

Mario Vrabel

Pri cukrovke sa da povedat ze ludia maju stastie v nestasti. To znamena ze priblizne 90 percent ludi ktori maju cukrovku ju maju 2. typu. Ta sa da nastastie v pohode liecit nizkokalorickou dietou alebo veganstvom. Tu som natrafil na nejaku dietu www.akoliecitcukrovku.sk , snad to ludom moze pomoct
www.akoliecitcukrovku.sk