Zuby múdrosti (Zaklinený zub)

Zuby múdrosti sú tretie stoličky, posledné zuby v zuboradí - tzv. osmičky, ktoré zväčša nemajú dosť miesta na prerezanie a tak vyvolávajú mnoho problémov a bolestí.

Zaklinený zub Zdroj foto: Shutterstock.com

Zuby múdrosti sú tretie stoličky, posledné zuby v zuboradí - tzv. osmičky. Svoju „prezývku“ dostali preto, že sa prerezávajú väčšinou v období 17 - 30 rokov, kedy by človek mal byť už múdry.

Osmičky veľmi často nemajú dosť miesta na prerezanie a spôsobujú problémy. Je to tak z dvoch dôvodov:

 • vo vývine človeka sa od čias primátov mozgová časť hlavy zväčšila a tvárová časť zmenšila. Máme teda čeľuste menšie, ale zuby ostali rovnako veľké.
 • osmičky rastú v čase, keď je už ukončený rast kostí. Preto nie je možné, aby sa sánka ešte predĺžila a urobilo sa miesto pre tieto zuby. Naši predkovia vo veku prerezávania osmičiek väčšinou už o niektoré zuby prišli, mali tak pre ne miesto a neriešili problémy v dnešnej dobe tak časté.

Problematické sú predovšetkým dolné zuby múdrosti, horné spôsobujú problémy menej často. Niektorí ľudia osmičky nemajú vôbec založené a naopak, niektorí majú dokonca aj deviatky. Zuby múdrosti sú veľmi atypické zuby, majú variabilnú veľkosť, tvar a počet koreňov.


Čítajte viac:

Príznaky

 • tým šťastnejším sa osmičky normálne prerežú do úst a nespôsobujú žiadne problémy (udáva sa, že jeden človek z desiatich má správne vyvinuté a prerezané zuby múdrosti)
 • ak sú aj prerezané správne, často sa veľmi skoro kazia - pre ich členitý povrch a posledné miesto v zuboradí sa ťažko čistia
 • u viac než 80% ľudí sú príčinou komplikácií a problémov
 • najčastejším problémom je sťažené prerezávanie, tzv. dentitio difficilis - v oblasti prerezávajúcej osmičky vznikne zápal, sliznica je zdurená a červená, môže vytekať hnis, pacient má silné bolesti až sťažené otváranie úst, opuch líca, často aj teplotu a zväčšené lymfatické uzliny. Neošetrené sťažené prerezávanie môže vyústiť až do okoločeľustného zápalu, čo je už vážny stav.
 • ak sa osmičky neprerežú celé, pod sliznicou, kryjúcou časť korunky, sa zachytáva potrava a vznikajú opakované zápaly
 • svojím tlakom pri prerezávaní môžu pokriviť ostatné zuby v zuboradí
 • tlakom na susednú sedmičku môžu poškodiť jej koreň či korunku
 • často sú príčínou vzniku cysty v čeľustnej kosti

Diagnostika

 • röntgenový snímok - tzv. OPG (= ortopantomogram). Je to veľký snímok, na ktorom vidno všetky zuby a priľahlé kosti.
 • tento snímok je potrebné zhotoviť v puberte. Ukáže, či sú osmičky založené, v akom sú postavení, či majú dosť miesta na prerezanie, aký majú tvar a korene.
 • v prípade veľmi atypických osmičiek a vzťahov v čeľustnej kosti je výhodné zhotoviť CT vyšetrenie, ktoré sa dá urobiť aj trojrozmerne

Liečba

 • konkrétny postup určí zubný lekár na základe klinického a röntgenového vyšetrenia
 • len málo ľudí má to šťastie, že osmičky nemajú založené alebo sa im osmičky bez problémov prerežú a správne zaradia do zubného oblúka. U ostatných môžu nastať nasledovné situácie:
 1. osmičky majú v kosti dosť miesta, sú v správnom postavení, majú perspektívu plnohodnotnej funkcie a ich prerezaniu bránia iba mäkké tkanivá. V tomto prípade je na mieste tzv. dekapsulácia - chirurgické uvoľnenie mäkkých tkanív v lokálnej anestézii, aby sa umožnil rast.
 2. osmičky nemajú perspektívu plnohodnotnej funkcie, v ústach je už prerezaná dostatočná časť korunky na zachytenie do extrakčných klieští. V tomto prípade je možná ** jednoduchá extrakcia** (vytrhnutie kliešťami).
 3. osmičky nemajú perspektívu plnohodnotnej funkcie, v ústach nie je ešte korunka prerezaná vôbec alebo len minimálne. V tomto prípade je nutná chirurgická extrakcia.

Ako prebieha chirurgická extrakcia?

Chirurgická extrakcia je malý chirugický zákrok – treba odklopiť mäkké tkanivá, často odstrániť aj časť kosti (vŕtačkou alebo dlátkom). Po uvoľnení sa osmička buď dá vybrať vcelku, alebo ju treba často rozrezať na časti a vybrať postupne. Na záver treba odstrániť tzv. perikoronárny vak (mäkké tkanivo, z ktorého by mohla vzniknúť cysta či nádor). Rana sa zašije 2 - 5 stehmi, niekedy sa do rany vkladá drén.

 • zákrok môže trvať pár minút, ale aj 2 hodiny
 • zákrok sa väčšinou vykonáva v antibiotickej clone, podávajú sa aj lieky proti bolesti a proti opuchu (práve opuch svalov a sliznice spôsobuje bolesť)
 • chirurgickú extrakciu má vykonávať lekár s dostatočnou praxou a skúsenosťami
 • možné komplikácie chirurgickej extrakcie: potrhanie sliznice okolo zuba, poškodenie okolitých ciev, nervov, odštiepenie skloviny zo sedmičky, pri vyberaní horných osmičiek vznik komunikácie do čeľustnej dutiny, ev. aj zatlačenie koreňa či celého zuba do čeľustnej dutiny, pri nešetrnom vyberaní dolných osmičiek zlomenie sánky

Ako prebieha dekapsulácia a jednoduchá extrakcia?

Dekapsulácia a jednoduchá extrakcia sa robia v lokálnej anestézii. Chirurgická extrakcia sa robí buď v lokálnej anestézii, alebo v celkovej anestézii – väčšinou, ak sa vyberajú všetky 4 osmičky naraz.

 • zuby múdrosti je vhodné vybrať skôr ako sa začnú prerezávať. Jednak nestihnú spôsobiť ťažkosti pri prerezávaní, jednak je v mladšom veku chirurgická extrakcia jednoduchšia. Postupom času sú zuby silnejšie prirastené v kosti, extrakcia je obtiažnejšia a je vyššie riziko komplikácií.
 • ak už osmičky spôsobili pri prerezávaní zápal, je nutné vyliečiť najprv akútny stav (výplachy, drény, ev. antibiotiká). Až po vyliečení zápalu je možné v kľudovom štádiu vykonať buď dekapsuláciu, alebo jednoduchú či chirurgickú extrakciu.
 • ak osmička zjavne nemá na správne prerezanie miesto, alebo ak už raz spôsobila zápal, musí ísť von. Inak sa bolesti a obtiaže budú vracať a opakovať.

Starostlivosť po vytrhnutí zubov múdrosti

Užívať lieky podľa pokynov lekára (antibiotiká, lieky proti bolesti a proti opuchu).

Ak došlo pri zákroku k poškodeniu okolitých nervov (pacient cíti mravenčenie jazyka alebo pery, ev. ich necíti vôbec), podávajú sa vitamíny skupiny B, stav sa väčšinou po čase upraví.

 • týždeň pokojný režim - žiadny šport, námaha
 • zvýšená poloha hlavy - podložiť si viac vankúšov
 • ľadové obklady na líce - zmenšujú opuch a bolesť, spomaľujú zápalové procesy (buď obklady kúpené v lekárni, alebo mrazená zelenina - obe zabalené v utierke priložiť na líce)
 • 4 hodiny po zákroku nejesť, potom týždeň mäkká kašovitá strava
 • nepiť alkohol - podporuje krvácanie
 • nefajčiť - tabakový dym komplikuje a predlžuje hojenie rany
 • v deň zákroku nevyplachovať, potom výplachy harmančekom alebo repíkom
 • zuby normálne pravidelne čistiť!
 • po týždni kontrola a odstránenie stehov
 • dodržiavať pokyny, inak sa môže hojenie skomplikovať
Severka

Mne rastie osmička a má tam miesta až až. Je to ešte taký maličký zúbok. Pri raste ani neviem, že ho tam mám. On mi nerastie na tej kosti či čo to je ale pekne ako pán v ďasne ako ostatné zuby. Ale keď sa prerezával to bolo utrpenie ale už je v pohode. Vápnika a fosforu má až až.