Bolesť na hrudníku

Bolesť na hrudníku je príznak, ktorý sa môže vyskytovať pri viacerých chorobných stavoch. Netreba zabúdať, že môže byť prejavom aj vážnych život ohrozujúcich ochorení, preto ho nemožno podceňovať.

Bolesť na hrudníku Zdroj foto: Shutterstock.com

Najčastejšie ochorenia prejavujúce sa bolesťami na hrudníku

Angina pectoris

Bolesť pri angíne pectoris vzniká nedostatočným zásobením srdcového svalu kyslíkom, v dôsledku zúženia prívodnej tepny. Pri tomto ochorení vzniká typická zvieravá bolesť lokalizovaná za hrudnou kosťou (retrosternálne). Najčastejšie táto bolesť vzniká pri fyzickej námahe, lebo práve pri nej sú nároky srdca na potrebu kyslíka najväčšie. Bolesť sa môže šíriť do krku, spodnej čeluste , do ramien, epigastria, do chrbáta . Bolesť ustupuje po prerušení námahy, po podaní nitroglycerínu do 5. minút.

Nestabilná angína pectoris - treba na ňu myslieť, ak sa bolesť vyskytuje už pri minimálnej námahe, alebo v pokoji, ak sa zvýši frekvencia bolestí u pacienta už so známou angínou pectoris.

Infarkt myokardu

Vzniká následkom náhleho upchania tepny, ktorá privádza kyslík do srdcovej svaloviny, v dôsledku čoho sa v nej prietok zastaví. Kvôli nedostatku kyslíka, nastáva nekróza (odumretie) časti svaloviny. Pri infarkte myokardu je bolesť krutá zvieravá trvajúca viac ako 20 minút, môže vyžarovať do horných končatín, krku, dolnej čelusti, chrbáta, do epigastria (oblasť žalúdka). Chorý sa môže potiť, býva bledý, úzkostný. Môže byť prítomná dýchavica, palpitácie. Táto bolesť na rozdiel od angíny pectoris nevymizne v pokoji , nereaguje na podanie nitroglycerínu. Pri výskyte takejto bolesti je nevyhnutné okamžite volať rýchlu zdravotnícku pomoc, určite treba dbať na to, aby bolo srdce minimálne zaťažované námahou.

Čítajte tiež: Varovné signály pri infarkte a porážke

Disekcia aorty

Predstavuje trhlinu v stene , v oblasti vzostupnej časti aorty. Stenu tepny tvoria 3 vrstvy. Ak je prvá, vnútorná, vrstva poškodená, krv vniká medzi prvú a druhú vrstvu a vzniká disekcia. Disekcia aorty sa prejavuje náhlou silnou bolesťou na hrudníku , ktorá vzniká väčšinou náhle a je veľmi intenzívna. Často vzniká v súvislosti s námahou spojenou so zvýšením krvného tlaku. Bolesť býva za hrudnou kosťou ,môže sa však šíriť do chrbáta, brucha , do dolných končatín. Málo reaguje na podanie analgetík. Niekedy môžeme zistiť rozdiel v tlaku a pulze medzi pravou a ľavou hornou končatinou.

Plúcna embólia

Vzniká následkom upchania pľúcneho riečiska embolom. Pri embóliách do segmentálnych vetiev artérie pulmonalis býva prítomná bolesť, v dôsledku dráždenia pohrudnice. Okrem bolesti na hrudníku býva prítomná dýchavica, môže byť tiež tachykardia (zrýchlená pulzová frekvencia), tachypnoe (zrýchlené dýchanie), kašeľ s vykašliavaním ružovkastého spúta, znaky pravostranného srdcového zlyhávania

Akútna perikarditída

Jedná sa o zápalové ochorenie perikardu (osrdcovníka) rôznej etiológie, pri ktorom môžu byť prítomné bolesti na hrudníku rôznej intenzity, ktoré sa zhoršujú v ľahu, pri nádychu, zmierňujú sa v predklone.

Pneumotorax

Pri ňom vzniká náhle pleurálna bolesť na postihnutej strane hrudníka, ktorá je spojená s dráždivým kašľom a dýchavicou. Často býva prítomná tachykardia a cyanóza. Objektívne zisťujeme vymiznutie dýchania na postihnutej strane hrudníka.

Pleuritida

Zápalové ochorenie pohrudnice, pri ktorom je bolesť spôsobená trením zapálených pleurálnych listov. Bolesť býva bodavá, rôznej intenzity, zvýrazňuje sa pri hlbokom dýchaní a pri nádychu.

Ochorenia pažeráka (esofagitída, nádory, spazmy..)

Pri týchto ochoreniach býva tiež prítomná bolesť lokalizovaná za hrudnou kosťou, ktorá býva pálivá, môže vznikať po jedle pri zvýšení vnútrobrušného tlaku v predklone, pri zdvíhaní bremien ....

Tietzov syndróm

Charakterizuje ho spontánna tlaková bolestivosť v oblasti kostochondrálneho spojenia najčastejšie 2. a 3. rebra, môže byť jednostranná alebo obojstranná. Bolesť je lokalizovaná parasternálne (po stranách hrudnej kosti, v miestach úponu rebier), zosilňuje sa pri hlbokom nádychu, pri kašli, v danej oblasti býva palpačná citlivosť. Pri tomto syndróme pacient výrazne bolestivo reaguje na zatlačenie v miestach úponu už spomenutých rebier.

Herpes zoster

Pôvodcom ochorenia je herpetický vírus. Pre toto ochorenie je charakteristický výsev vezikuliek v priebehu medzirebrového nervu, ktorému predchádza práve bolestivosť lokalizovaná v priebehu daného nervu, prítomná aj niekoľko dní pred výsevom.

Neurocirkulačná asténia

Podstata chorobných prejavov spočíva v poruche nervovej rovnováhy. Pri nej tiež býva prítomná bolesť na hrudníku, ktorá je lokalizovaná v oblasti srdcového hrotu, býva v jednom bode, je pichavého charakteru. Nebýva závislá od fyzickej námahy, často je pociťovaná v pokoji a pri fyzickom napätí. Pacient môže udávať nemožnosť zhlboka sa nadýchnuť .

Neuro-muskuloskeletárny pôvod bolestí na hrudníku

Býva pomerne častou príčinou bolestí na hrudníku najmä u mladších ľudí. Vznikajú najmä po neprimeranej jednorázovej fyzickej námahe - napr. nosenie ťažkých bremien, veľké upratovanie domácnosti.... , môžu ich vyvolať aj iné činnosti v tzv. vynútenej polohe . Takéto bolesti bývajú spôsobené preťažením určitých svalových skupín, prípadne blokádou určitého segmentu chrbtice pri prudkom pohybe alebo neprimeranom zaťažení.

Ako už bolo spomenuté bolesť na hrudníku je pomerne častým príznakom, ktorý sa vyskytuje pri viacerých ochoreniach. Keďže môže byť často prejavom i vážneho ochorenia nemali by sme ju podceňovať a pri jej výskyte by sme mali navštíviť lekára.