Ako zvládnuť aj predvianočný stres?

Stres v akejkoľvek podobe pozná každý, keďže je súčasťou nášho života. Stres je odpoveďou organizmu na akúkoľvek nadmernú záťaž, ktorá sa naň kladie. Keď sa človek ocitne v strese, celý organizmus sa nasmeruje, aby sa so stresom nejako vyrovnal a prispôsobil sa mu.

Žena na Vianoce Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo spôsobuje stres?

Vyvolávačmi stresov sú rozličné ťažko zvládnuté životné okolnosti (stresory). Môžu nimi byť náhle krátkodobé otrasy (prekvapenie, zľaknutie, radostná či smutná správa), ale aj dlhodobo pôsobiace záťaže (strata životného partnera, neúspechy v práci, rozpory v partnerských či pracovných vzťahoch, strata zamestnania...).


Prečítajte si aj:

Môže stres zvýšiť riziko rakoviny?

Samotné prejavy stresu človek prežíva v troch rovinách:

  • subjektívne prežíva nepríjemné emočné napätie napríklad: úzkosť, nervozitu, podráždenosť, pocit beznádeje, skľúčenosť,
  • fyziologické zmeny v organizme: zrýchlená činnosť srdca a pulzu, zvýšenie krvného tlaku, zvýšené potenie, bolesti hlavy,
  • zmena správania: prejavy agresie, narušená komunikácia, rýchle hovorenie, prudká gestikulácia, blokády pamäti – neschopnosť nájsť slovo, roztržitosť, neschopnosť odpočívať, strata zmyslu pre humor, znížená schopnosť riešiť každodenné povinnosti, nedostatočná koncentrácia, nervózne a prehnané reakcie na hluk.

Prečo sa vyhýbať dlhodobému stresu?

Dlhodobý nezvládnutý stres môže mať fyzické, emocionálne, duchovné a sociálne následky. Zvyčajne sú zmiešané, keďže stres postihuje celého človeka. Ovplyvňuje schopnosť vnímania a riešenia problémov, vplýva na medziľudské vzťahy, na pracovný výkon, v duchovnej oblasti môže zmeniť názory človeka na život, ovplyvňuje citové prežívanie, vplýva na vznik telesných a duševných porúch a ochorení: riziko infarktu, porážky, choroby tráviaceho ústrojenstva (žalúdočné vredy), poškodenie nervového systému, oslabenie imunitnej sféry – znižuje sa odolnosť voči chorobám, zvyšuje sa riziko vzniku rakovinových ochorení, môže byť príčinou psychických porúch – depresie a pod.,“ upozorňuje V. Kráľovská.

Podstatná je kontrola

Podstatou zvládania stresu je podľa odborníčky dosiahnuť určitý stupeň kontroly. „Ak je problém riešiteľný, a je v našich silách ho zmeniť, treba to urobiť. Ak sa problém vyriešiť nedá, nie je v našich silách ho riešiť, zmeniť vonkajšie okolnosti, ktoré ho vyvolávajú, treba zmeniť svoj postoj – urobiť vedomé rozhodnutie s problémom žiť, prijať skutočnosť, že situáciu je nemožné zmeniť."

Treba si vytvoriť plán možných stratégií zdravého vyrovnávania sa s neriešiteľným problémom, ktoré nám pomôžu vyrovnať sa so záťažovou situáciou tak, aby nás nepohltila alebo celkom nezničila, ktoré nám pomôžu odviesť pozornosť od aktuálneho problému, pomôžu „zmeniť myšlienky“: stretnutia s priateľmi, pravidelná fyzická aktivita – športové aktivity alebo fyzická práca, zmena záťažového prostredia – oddych na dovolenke, fyzická vzdialenosť, časová prestávka, emocionálne odpútanie sa na určitý čas...

Žena v mikulášskom Zdroj foto: Shutterstock.com

Rady, ktoré pomôžu lepšie zvládať stres

Reagujte na stresové situácie primerane

Dopad stresu na náš život nie je až tak určený tým, čo sa nám stalo, ale skôr tým ako na to reagujeme. Zastavme sa na chvíľu, pozorujme svoje reakcie na rôzne situácie a zistíme, či zvyšujú alebo znižujú stres v našom živote. Skúsme sa zamyslieť, či naše reakcie na stres nie sú neprimerané. Niektoré reakcie na stres nielenže celú situáciu zhoršujú, ale môžu byť príznakom hlbších problémov. Ak reagujeme na stres konzumáciou alkoholu či drog, fajčením, prejedaním sa, záchvatmi hnevu, sebaľútosťou, pocitom bezmocnosti či izoláciou vážne poškodzujeme svoje zdravie.

Nebuďte pesimistom

Nerobme katastrofu z každého „nárazu“ na svojej životnej ceste a nepredvídajme stále len to najhoršie. Neparalyzujme sami seba preháňaním svojho strachu z neznámeho. Ľudia s optimistickým postojom k životu znášajú stres ľahšie ako pesimisti.

Berte život taký, aký je

Názor, že život môže byť dokonalý a bez stresu nás iba vystavuje ešte väčšiemu stresu, ak nie je život podľa našich predstáv. Treba brať život taký, aký je. Teda prijať skutočnosť, že život to nie sú len radostné, šťastné a bezstarostné chvíle, ale aj starosti a opakované riešenie problémových situácií a niekedy aj znášanie bolesti. Neexistuje len patológia stresu, ale aj patológia uľahčenia. Dnes už neplatí za každú cenu odstrániť napätie. Človek potrebuje v istej zdravej miere napätie. Do istej miery aj nuda, nič nerobenie je stresujúce.

Nebojte sa požiadať o radu druhého

Svojmu stresu uľahčíme, ak požiadame o radu, pomoc našich blízkych alebo príslušného odborníka (lekára, psychológa, kňaza). Niektorí ľudia veria, že zvládnu problémy bez cudzej pomoci. Ak je však stres, ktorý pociťujeme príliš silný alebo trvá príliš dlho, nie sme schopní ho zvládnuť sami. Ak vieme, čo od druhých potrebujeme, a máme odvahu ich o to požiadať, tak to urobme a uľahčíme tak svojmu stresu.

Naučte sa techniky na zvládanie stresu

Keď pociťujeme stres, pýtajme sa sami seba: Ako sa môžem práve teraz uvoľniť, odreagovať? Je dobré poznať techniky, ktoré uvoľňujú stres ako napríklad zhlboka dýchať (z hĺbky brušnej dutiny sa pomaly nadýchnuť potom pomaly vydychovať a uvoľniť napätie a strach); urobiť si malú prestávku; vyložiť si nohy a počúvať hudbu; vychutnať si šálku čaju; na chvíľu sa prejsť; byť s ľuďmi, ktorý vnášajú do nášho života smiech... A potom ich tiež aj zrealizovať!


Nezabudnite si prečítať:

Môže stres zvýšiť riziko rakoviny?