Počet chrípkových ochorení stúpa

Podľa údajov Národného referenčného centra pre chrípku Úradu verejného zdravotníctva SR z jednotlivých krajov hlásili v minulom týždni 70 844 akútnych respiračných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to je o 4 660 akútnych respiračných ochorení viac. Najvyššia chorobnosť je u detí predškolského veku a u školákov. V Národnom referenčnom laboratóriu pre chrípku minulý týždeň izolovali prvé kmene vírusu chrípky na Slovensku.

Záchyt bol vo výteroch hrdla a nosa, ktoré odobrali lekári v Ľubici (okres Poprad), v Trenčíne a v Bratislave. Pacienti boli vo veku 12, 13, 18 a 24 rokov a ochoreli v 2. kalendárnom týždni 2007. U všetkých pacientov išlo o vírus chrípky typu A H3N2.

Výskyt akútnych respiračných ochorení sa najvýraznejšie – o 19,5 % zvýšil u detí predškolského a školského veku. Komplikovaný priebeh hlásilo 4,1 % chorých.

Najvyšší výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení hlásil Prešovský a Košický kraj – zaznamenali tu početné lokálne epidémie v detských kolektívoch. Pre zvýšenú absenciu detí aj zatvorili niektoré školské a predškolské zariadenia.

Najnižšia proporcia hlásiacich lekárov bola naďalej v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.

Chrípka

Chrípka je akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Človek ochorie náhle. Základnými prejavmi sú zimnica, bolesti hlavy, teplota 39 až 40 °C, chorý má bolesti svalov, kĺbov, je malátny, má suchý, dráždivý kašeľ, pocit sucha a škriabania v hrdle. Chrípku treba vždy vyležať a radiť sa pokynmi lekára, piť veľa tekutín, najmä teplý čaj, potiť sa a brať lieky na zníženie teploty.