Svetový deň proti rakovine

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň proti rakovine – tento rok sa s mottom Deti dneška sú budúcnosťou sveta zameriava na prevenciu nádorových ochorení u detí a mládeže. Svetové organizácie, vrátane slovenskej Ligy proti rakovine, sa počas dvoch rokov (2007-2008) budú zameriavať na prevenciu rakovinových ochorení medzi deťmi a mládežou vzhľadom na to, že nádorovým ochoreniam sa dá úspešne predísť osvojením si zdravého životného štýlu. Začať so zdravým životným štýlom treba už v ranom detstve.

Návyky zdravého životného štýlu sa vytvárajú a formujú ešte pred dospelosťou. Vplýva na ne životné prostredie, v ktorom deti vyrastajú: rodina, škola, kamaráti, celá spoločnosť.

Liga proti rakovine chce svojimi aktivitami pomôcť pochopiť potrebu dlhodobého pozitívneho vplyvu na formovanie zdravého životného štýlu detí a zároveň počas kampane vyzývať rodičov a pedagógov, aby im potrebu zdravotného životného štýlu vysvetľovali.

Počas kampane sa Liga proti rakovine bude venovať:

1. výchove k zdravému životnému štýlu:

  • vytvárať pre deti nefajčiarske prostredie,
  • vytvárať podmienky pre vyváženú stravu,
  • podnecovať k športu a zdravému pohybu,
  • učiť deti správne a s mierou využívať slnko;

2. medicínskym aktivitám:

  • predísť vakcináciou infekcii vyvolanej vírusom HPV, ktorá je spojená s rizikom vzniku rakoviny krčka maternice.

Slovenská štatistika

Na Slovensku stále stúpa počet nádorových ochorení podmienený množstvom rôznych faktorov – životný štýl, fajčenie, pitie alkoholu, výživa, vystavovanie sa slnku, rádioaktívne žiarenie, chemikálie, infekcie, nezdravé pracovné prostredie...

Na Slovensku ročne pribúda asi 23 000 nových prípadov onkologických ochorení, u mužov patrí prvé miesto rakovine pľúc, u žien je to rakovina prsníka. Novým znepokojujúcim javom je stále rastúci výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka u mužov aj u žien.

Onkologické choroby u detí klesajú vo výskyte aj v počte úmrtí. Ročne registrujeme okolo 165 nových prípadov (čo je asi 0,7 % z celkového počtu). Pokles odborníci vysvetľujú zníženým počtom novonarodených detí a v prípade zníženej úmrtnosti pokrokom v diagnostike a liečbe.