Joga

Joga je starodávna indická náuka využívajúca systém cvičení na dosiahnutie rovnováhy mysle, tela a duchovna. Nie je náboženstvom, ale náukou o dýchaní a koncentrácii počas cvičenia, upokojuje myseľ.

Joga je starodávna indická náuka využívajúca systém cvičení na dosiahnutie rovnováhy mysle, tela a duchovna. Nie je náboženstvom, ale náukou o dýchaní a koncentrácii počas cvičenia, upokojuje myseľ.

Dnes existuje viacero foriem jogy. **Pravidelným cvičením hociktorej formy jogy dosiahneme:**
 • Zlepšenie okysličenia krvi,
 • Uvoľnenie svalstva celého tela,
 • Osvieženie a relaxáciu mysle,
 • Zlepšenie držania tela,
 • Zlepšenie cirkulácie krvi a lymfy,
 • Zlepšenie regulácie telesných funkcií.

Liečebné účinky jogy sa využívajú najmä pri bolestiach hlavy a chrbtice, vysokom krvnom tlaku, astme, predmenštruačnom syndróme, zápale priedušiek, hystérii.

Vysvetlenie niektorých pojmov

 • asanas – držanie tela, ktoré môže byť dynamické alebo statické
 • chakra – pozdĺž vertikálnej stredovej čiary tela sa nachádza 7 chakier. Sú to silové polia, ktoré spájajú telo a myseľ
 • mantra – zvuky sprevádzajúce meditáciu alebo sústredenie mysle
 • mudra – postavenie rúk, pri ktorom prúdi celým telom prana a zároveň sa prana spája s mysľou
 • prana – životná sila človeka, ktorú podľa jogovej filozofie predstavuje dýchanie
 • pranayama – dýchacie cvičenie, ktoré sa sústreďuje na kanáliky, v ktorých prúdi prana
 • viniyasa – spojenie asanas a paranayamas, ktoré na dosiahnutie maimálneho benefitu.

Formy jogy

 • Hathajóga – je základom väčšiny jogových štýlov a najznámejšou formou jogy v Európe. Ide o systém telesných cvičení a pozícií. Má starodávne korene, prvý krát zdokumentované pred viac ako 2000 rokmi. Je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých, pretože naučí správnemu držaniu tela. Stimuluje a zároveň relaxuje.
 • Astanga – zostava po sebe nasledujúcich jogových pozícií, ktoré sa cvičia rovnako na všetkých hodinách jogy. Začína sa primárnou, potom sekundárnou a nakoniec zostavou pre pokročilých. Navodzuje pocit energie a rovnováhy. Nie je vhodná pre začiatočníkov.
 • Bikram – zostava 26 pozícií, ktoré sa cvičia v miestnosti vyhriatej na 28 °C . Je vhodná pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých. Jej prínosom je zlepšenie fyzickej kondície ako aj vnútorná očista.
 • Lyengar – veľmi dôkladná forma jogy. Zameriava sa na detaily. Je vhodná aj pre začiatočníkov. Po hodine tejto formy jogy získate pocit sily a pokoja.
 • Kundalini – je asi najduševnejšia zo všetkých jogových disciplín. Je kombináciou asanas, mudras, mantras a dýchania na dosiahnutie spojenia s charkas.
 • Power joga – podobná ako Astanga. Vznikla len nedávno v Amerike. Pri tejto forme neexistuje žiadna rutinná zostava, hodiny závisia od učiteľa.
 • Sivananda – využíva mantras a meditáciu. Je založená na 12 hatha pozíciách a kladie veľký dôraz na dýchacie techniky. Väčšia časť hodiny je zameraná na relaxáciu.
 • Vinijoga – je zameraná na individuálne potreby – mentálne aj fyzické.