Mužská neplodnosť a nadváha

Páni, niečo vám pošepkáme: robte všetko preto, aby ste sa zbavili nadváhy a obezity! Teda, ak vám záleží na vašej plodnosti a chcete mať v budúcnosti deti.

"Potrhané spermie"

Nadváha a obezita totiž neprináša len známe zdravotné problémy. Nedávno sa objavili dôkazy, že nadváha a obezita môže byť príčinou mužskej neplodnosti a potratov. Prečo? Vedci v Atlante prvýkrát podrobili mužské spermie genetickému vyšetreniu vo vzťahu k telesnej hmotnosti a zistili, že kyselina deoxyribonukleová (DNA), ktorou sa prenáša genetický kód muža, je “potrhaná” tým viac, čím je muž obéznejší. Takéto “potrhanie” (fragmentácia) DNA spermiu znefunkčňuje.

Navyše už dávnejšie sa vie, že spermie obéznych mužov sú “lenivejšie” – pohybujú sa pomalšie a nestihnú dôjsť až tam, kam dôjsť majú.

Strážte si BMI!

Telesná hmotnosť sa jednoduchým spôsobom dá posúdiť ako index telesnej hmotnosti (BMI. Hmotnosť v kilogramoch vydeľte druhou mocninou výšky v metroch (napríklad 78 kg/1,842 m). Ak je výsledok v rozpätí 20-25, máte normálnu hmotnosť, od 25 do 30 máte nadváhu a od 30 vyššie ste obézni.

Vedci v Atlante zistili, že podiel spermií s poškodenou DNA začína dramaticky stúpať pri hodnote BMI 25 a pri hodnotách okolo 30 dosahuje takmer 30%. To je hranica, keď znížená kvalita spermii môže byť príčinou neplodnosti alebo potratu.

Problém mužov s jedením

Problém z dlhodobého hľadiska môže spôsobiť aj fakt, že práve tí schopnejší muži sú vystavení väčšiemu stresu, ktorý často riešia jedením a výsledkom je priberanie. Pozrite sa okolo seba na podnikateľov, manažérov, politikov…

Muži častejšie ako ženy nerešpektujú zákonitosti metabolizmu: odchádzajú z domu bez raňajok, cez deň niečo zhltnú a “dotlačia” sa na noc.

Zle. Páni, ak idete týmto smerom, zastavte sa a čelom vzad! Nezáleží na tom, ako ďaleko ste v hodnotách BMI zašli, vždy existuje cesta späť!