Vegetariánsky spôsob výživy detí – riziká a benefity

Záujem o vegetariánstvo začal v posledných rokoch narastať, najmä medzi obyvateľmi ekonomicky rozvinutých krajín. Tento spôsob výživy veľakrát aplikujú rodičia aj pri svojich deťoch. Je to správne?
Čo je to vegetariánstvo? ------------------------

Dva až päť percent obyvateľov ekonomicky rozvinutých krajín vylučuje z výživy živočíšne potraviny a konzumuje vegetariánsku stravu. Záujem o vegetariánstvo v posledných rokoch narastá i na Slovensku.

V rámci vegetariánskej výživy sú živočíšne potraviny zo stravy vylučované v rôznej miere. Najčastejšou formou je lakto-ovo vegetariánska výživa, v ktorej sa vylučuje mäso, vnútornosti a ryby, jej súčasťou však ostávajú vajcia, mlieko i mliečne výrobky. Vegáni konzumujú výlučne potraviny rastlinného pôvodu. Ako čiastočných vegetariánov (polovegetariánov) sami seba vnímajú aj ľudia, ktorí vylučujú iba červené druhy mäsa.

Sú vegetariáni zdravší?

Ak sa rodičia stravujú vegetariánsky, k rovnakému spôsobu výživy často vedú od útleho detstva i svoje deti. S vlastným rozhodnutím prejsť na vegetariánsku výživu sa možno stretnúť aj u detí z rodín, kde **konzumujú zmiešanú stravu**, a to najčastejšie v období puberty.

Živočíšne potraviny sú pre človeka hlavným alebo i jediným zdrojom niektorých živín. Vylúčením mäsa, a pri prísnejších formách vegetariánstva i ďalších, resp. všetkých živočíšnych zložiek, je teda strava ochudobnená o výživovo hodnotné potraviny. Ak sa živočíšne zdroje živín dostatočne nenahradia rastlinnými alternatívami alebo vo forme výživových doplnkov, vegetariánska výživa nezaručí prívod všetkých živín v množstve adekvátnom pre normálnu funkciu organizmu. V detskom veku je správna výživa a optimálny prísun živín zvlášť dôležitý pre normálny rast a vývoj. Nutričný deficit v tomto období môže mať závažné zdravotné následky.

Riziká vegetariánstva

V porovnaní s deťmi konzumujúcimi zmiešanú stravu, dokonca i s dospelými vegetariánmi, sú vegetariánske deti ohrozené vyšším rizikom nedostatočného príjmu živín, a to najmä bielkovín, železa, vápnika, zinku, n-3 mastných kyselín, vitamínu D a B12 a z toho vyplývajúcich porúch zdravia. Častým následkom deficitu živín u vegetariánskych detí je najmä anémia spôsobenánedostatkom železa. Medzi ďalšie dôsledky nevyváženej vegetariánskej stravy patrí neprospievanie, spomalený rast, znížená kostná denzita a neurologické poruchy. Čím je forma vegetariánstva prísnejšia a čím je dieťa mladšie, tým je vyššie i riziko nedostatočného prísunu živín a možných porúch zdravia. Európska komisia pre výživu detí ESPGHAN neodporúča podávanie vegánskej výživy dojčatám a malým deťom, vzhľadom na vyšší výskyt závažných foriem nutričného deficitu, spôsobujúcich spomalený psychomotorický vývoj dieťaťa a zaostávanie v kognitívnych funkciách.

Nezanedbateľným faktorom, ktorý zvyšuje riziko nedostatočného príjmu živín, sú špecifické chuťové preferencie typické pre detský vek. Nielen nevegetariánske, ale i vegetariánske deti často odmietajú konzumovať nutrične hodnotné základné potraviny, ako zeleninu alebo strukoviny, naopak, obľubujú nutrične menej hodnotné pokrmy.

Zvláštnu pozornosť treba venovať adolescentom, ktorí sa rozhodli pre vegetariánsku výživu. Mäso vylučujú zo stravy najmä v snahe chrániť životné prostredie a zvieratá. Nie vždy však majú dostatočné vedomosti o výžive, preto sú tiež ohrození vyšším rizikom nutričného deficitu.

Benefity vegetariánskej výživy ------------------------------

V porovnaní s výživou bežnej, zmiešane sa stravujúcej populácie a jej typickými nedostatkami, správne zostavená vegetariánska strava je bohatšia na polysacharidy, vlákninu, nenasýtené mastné kyseliny, vitamín C, E, karotenoidy a fytochmikálie s ochranným účinkom. Jej pozitívom je aj nižší obsah kuchynskej soli, tukov - najmä cholesterolu a nasýtených mastných kyselín.

U dospelých vegetariánov bol pozorovaný nižší výskyt degeneratívnych chorôb: hypercholesterolémie, hypertenzie, niektorých typov zhubných nádorov, obezity, diabetes mellitus 2. typu, ako aj nižšia mortalita na kardiovaskulárne choroby.

V detskom veku nie sú zdravotné benefity vegetariánskej výživy také výrazné ako u dospelých. Vegetariánske detí bývajú štíhlejšie ako nevegetariánske a menej ohrozené rizikom detskej obezity. Predpokladá sa, že neskorší nástup menarché, pozorovaný u dievčat – vegetariánok, môže znižovať riziko vzniku karcinómu prsníka v dospelosti. Za hlavný prínos vyváženej vegetariánskej výživy v detstve sa považuje osvojenie si správnych stravovacích návykov, ktoré sú základom zdravej výživy v dospelosti a prevencie chronických degeneratívnych chorôb.

Ako základ pre osvojenie si základov vyváženej stravy

Racionálne zostavená a vyvážená vegetariánska výživa predstavuje vedecky overený alternatívny spôsob stravovania, ktorý umožňuje dosiahnuť vyváženejší príjem živín a má i priaznivý vplyv na zdravie. Výskumné štúdie potvrdzujú, že pestrou a plánovito pripravovanou vegetariánskou stravou sa dá zabezpečiť adekvátne množstvo živín aj pre dieťa v období rastu a vývoja. Tento názor podporujú aj renomované organizácie ako Americká pediatrická akadémia alebo Americká dietetická asociácia.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú svojmu dieťaťu podávať vegetariánsku stravu, by mali mať dobré poznatky o výžive. Uprednostniť by mali **podávanie lakto-ovo vegetariánskej výživy**. Prax totiž ukazuje, že pri prísnych formách vegetariánstva nie je jednoduché zostaviť nutrične vyvážený jedálniček, ktorý by zabezpečil dostatočné množstvo živín, a to najmä u mladších detí.

Výživu pre dieťa je potrebné zostavovať zvlášť starostlivo a plánovito, dbať na čo najväčšiu pestrosť a sústrediť pozornosť na zaradovanie dostatočného množstva rastlinných potravín bohatých na bielkoviny, vápnik, železo, zinok, vitamíny D a B12 a n-3 mastné kyseliny. Významným zdrojom živín vo vegetariánskej výžive sú fortifikované potraviny. Najmä pri prísnejších formách vegetariánstva je potrebné aj pravidelné podávanie vitamínov a minerálov v podobe doplnkov výživy. Výživu dieťaťa je vhodné konzultovať s lekárom, asistentom výživy alebo iným odborníkom vo výžive.

Osvojenie si zásad vyváženej vegetaránskej výživy v detstve môže byť základom správnych stravovacích návykov v dospelosti. Podobné priaznivé zdravotné účinky možno docieliť aj zmiešanou stravou, obsahujúcou živočíšne i rastlinné potraviny, zostavenou podľa zásad správnej výživy.


Prečítajte si aj: Sú vegetariáni zdravší?- - - - - -