Voľnopredajné lieky a potravinové doplnky

Voľnopredajné, resp. tzv. OTC lieky (z angl. Over The Counter - cez pult) sú lieky, na ktorých vydanie síce nie je potrebný lekársky predpis, ale na Slovensku je možné kúpiť ich len v lekárni. Keďže ide o lieky, musia byť podľa zákona č. 140/1998 Z. z. registrované prostredníctvom ŠÚKL.

Voľnopredajné, resp. tzv. OTC lieky (z angl. Over The Counter - cez pult) sú lieky, na ktorých vydanie síce nie je potrebný lekársky predpis, ale na Slovensku je možné kúpiť ich len v lekárni. Keďže ide o lieky, musia byť podľa zákona č. 140/1998 Z. z. registrované prostredníctvom ŠÚKL. Potravinové alebo výživové doplnky, ktoré sa často považujú za lieky, spadajú pod inú legislatívu (zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách).

V zahraničí sa pojem OTC používa na všetky lieky a doplnky výživy, ktoré je možné kúpiť napríklad aj v drogériách, supermarketoch či na čerpacích staniciach. Pravidlá a nariadenia týkajúce sa voľnopredajných liekov sa v jednotlivých krajinách líšia.

Podiel OTC liekov na celkovej spotrebe je na Slovensku okolo 17 %, v niektorých krajinách Európy je ešte vyšší (až 25 %). Z toho vyplýva, že informovanosť ľudí o tejto skupine liekov je veľmi dôležitá.

Voľnopredajným liekom sa môže stať iba taký prípravok, ktorý je už rokmi preverený (napríklad, vydával sa viac rokov na lekársky predpis), má kritérium bezpečného lieku, malé riziko nežiaducich účinkov a nie je návykový. Musí byť teda výhodný pomer jeho prínosu voči rizikám.

Voľnopredajné lieky sú významnou súčasťou samoliečby, ako aj vyššej zodpovednosti občanov za svoje zdravie. Mnoho ľudí v súčasnosti uprednostňuje pri ľahších stavoch zdravotnej nepohody samoliečbu pred návštevou u lekára. Pokiaľ ide o ľahké nachladnutie alebo odreniny, malo by to byť viac-menej v poriadku, ak však ide napríklad o chrípku, môže ísť o nezodpovedné konanie, nakoľko otázka posúdenia zdravotného stavu v prípade samoliečby je diskutabilná.

Lieky a lieky

Výrazom lieky sa označujú prípravky registrované prostredníctvom ŠÚKL podľa zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch (ŠÚKL vydá „Rozhodnutie o registrácii lieku“ a pridelí mu tzv. registračné číslo, ktoré je uvedené na obale). Sú to:

  • v lekárni alebo u lekára
  • a voľnopredajné lieky, tzv. OTC (predpis potrebný nie je, avšak kúpiť ich možno len v lekárni).

Potravinové a výživové doplnky v skutočnosti patria do skupiny potravín. Okrem lekární – kde sa predávajú najčastejšie – ich môžeme nájsť aj v predajniach potravín či drogériách. Väčšina z výživových doplnkov nemá žiadne alebo má len veľmi nenáročné klinické štúdie o účinnosti, takže ich vlastnosti nie sú garantované kontrolným a regulačným orgánom, napr. ŠÚKL. Potravinové doplnky sa na Slovensku registrujú na Úrade verejného zdravotníctva SR.

Najnakupovanejšie voľnopredajné lieky

Na Slovensku sa spomedzi voľnopredajných liekov najčastejšie nakupujú lieky proti bolesti a lieky proti chrípke a nachladnutiu. Do lekárne si pre ne zájde pravidelne alebo podľa potreby až 73 % obyvateľov. Pomerne vysoké percento ľudí na Slovensku si kupuje aj vitamíny a minerály (59 %), multivitamínové prípravky (42 %) a výživové doplnky na podporu zdravia a imunity (39 %). (zdroj: GfK, prieskum trhu, máj 2009).