Impotencia - Erektilná dysfunkcia

Erektílna dysfunkcia je neschopnosť dosiahnuť, alebo udržať erekciu (stoporenie) dostatočnú pre uspokojivý pohlavný styk. Definícia je veľmi široká a dôraz sa dáva na individuálnu nespokojnosť so svojim sexuálnym životom.

Erektílna dysfunkcia je neschopnosť dosiahnuť, alebo udržať erekciu (stoporenie) dostatočnú pre uspokojivý pohlavný styk. Definícia je veľmi široká a dôraz sa dáva na individuálnu nespokojnosť so svojim sexuálnym životom.

Erektílnou dysfunkciou trpí viac ako 50% mužov starších ako 40 rokov a nie je zriedkavá ani v mladšom veku. Príčiny erektílnej dysfunkcie sú najčastejšie organické – teda ide o poruchy nervového systému a ciev, menej často ide o psychogénne príčiny. Veľmi častá je kombinácia organických a psychogénnych príčin.

Erektílna dysfunkcia vzniká často ako následok chronických ochorení ako je cukrovka, vysoký tlak, ateroskleróza, hormonálne poruchy, chronické neurologické ochorenia ( skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, stavy po CMP a pod). Častý je vznik erektílnej dysfunkcie aj po úrazoch miechy. Výrazne sa na vzniku porúch erekcie podieľa stres, nadmerné pracovné zaťaženie a partnerské problémy.

Erektílna dysfunkcia sa v súčasnosti dá dobre vyšetriť a liečiť. Liečba sa začína podávaním tabletkových liekov – v súčasnosti predovšetkým Viagra, Cialis, Uprima. Účinnosť väčšiny z menovaných liekov je vysoká a vedľajšie účinky minimálne. Lieky sú na predpis a predpisovať ich môže ktorýkoľvek lekár (nie iba sexuológ). Pacient hradí celú hodnotu lieku sám, bez účasti poisťovne. Pokiaľ lieky v tabletových formách nie sú účinné, používajú sa podtlakové prístroje, injekcie liekov do penisu, implantácia protéz do penisu, prípadne iné zložitejšie operačné výkony u vhodných pacientov.

Rewew

My sme skúsili psychológov, urológov, sexuológov ba aj psychiatra a nejak výrazne sa situácia u manžela nezmenila. Z prípravkov na trhu sme ich vyskúšali asi xy a výrazne zlepšenie neprišlo. Posledným pokusom bol erectan.sk a ich modrý a zelený produkt. Je to zázrak a nie blud. Funguje

vspone

Tabletky na erekciu - track.zytax.ch Lekár mi predpísal Viagru, ktorá mi fungovala, ale bola na mňa drahá. Zytax funguje aj za nižšiu cenu