Európania podporujú čierny trh s liekmi v objeme 10,5 miliárd eur

Ľudia riskujú zdravie nákupom liekov z pochybných zdrojov a neuvedomujú si nebezpečenstvo. Vo falošnom lieku môže byť pritom jed na potkany, kyselina boritá alebo olovnatá farba. Často ich vyrábajú ľudia bez príslušnej kvalifikácie a môžu obsahovať príliš veľa, veľmi málo alebo vôbec žiadnu aktívnu látku.

Londýn/Bratislava, 22. marec 2010. Podľa výsledkov jedného z najrozsiahlejších prieskumov svojho druhu má európsky trh s falošnými liekmi hodnotu viac ako 10,5 miliárd eur ročne1,2.

Doteraz bolo vyčíslenie hodnoty trhu s nepravými liekmi v Európe komplikované. Prieskum s názvom Cracking Counterfeit Europe (Boj proti čiernemu trhu liečiv v Európe) však odhalil obrovský čierny trh s falošnými liekmi. Výsledky prieskumu zo 14 európskych krajín prichádzajú len niekoľko týždňov po tom, ako viceprezident Európskej Komisie Gunter Verheugen oznámil zadržanie 34 miliónov falošných tabliet na európskych hraniciach v priebehu dvoch mesiacov3. Objem nepravých liekov odhalených na hraniciach EÚ sa zvýšil z 560 598 v roku 2005 na 4 081 056 v roku 2007, čo predstavuje 7-násobný nárast za dva roky4,5.

Nový prieskum preukázal, že každý piaty človek (21%) zo 14 000 osôb zúčastnených na prieskume pripustil, že zakúpil lieky na predpis z pochybného zdroja1,2. Pri celkovom rozsahu populácie tak ich počet môže dosahovať až 77 miliónov. „Bohužiaľ, štúdia naznačuje, že milióny ľudí na internete nakupujú lieky, ktoré by im mal predpísať lekár – a to aj napriek tomu, že podľa odhadov je 50 až 90 percent liekov, nakúpených prostredníctvom internetu, falošných“6,7, konštatuje generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Slovensko MUDr. Branislav Budke.

Podľa štúdie je dôvodom pre nákup liekov cez internet snaha o ušetrenie času a financií. Tretina (33%) respondentov uviedla, že tak robí pre rýchlosť a pohodlie nákupu1 a 39 percent ľudí chce ušetriť1.

Realita je však alarmujúca. Lieky z pochybných zdrojov môžu obsahovať škodlivé látky, ako napríklad jed na potkany, kyselinu boritú, alebo olovnatú farbu8,9. Často ich vyrábajú ľudia bez príslušnej kvalifikácie6 a môžu obsahovať príliš veľa, veľmi málo alebo vôbec žiadnu aktívnu látku10,11. Výsledkom je, že falošné lieky môžu spôsobiť a často aj spôsobujú vážne poškodenie zdravia pacientov, ktoré v krajných prípadoch môže končiť aj smrťou11.

„Ľudia v Európe riskujú svoje zdravie a prispievajú k rozmachu čiernej ekonomiky tým, že vyhľadávajú lieky mimo rámca legitímneho zdravotníckeho systému. Takmer štvrtina (23%) respondentov si nie je vedomá toho, že užívanie liekov na predpis bez odporúčania lekára je rizikové1. Pritom väčšina z nich (71%) uviedla, že by kúpu liekov cez internet prehodnotila, pokiaľ by mala pocit, že môžu byť nepravé1,“ hovorí Dr. David Gillen, medicínsky riaditeľ spoločnosti Pfizer.

Keďže viac ako 43 percent ľudí vyhľadáva lekárske poradenstvo cez internet, problém bude pravdepodobne ešte narastať1. Aj napriek tomu, že farmaceutický priemysel spolupracuje s regulačnými úradmi, colnicami, políciou a obchodnými organizáciami na odhaľovaní a súdnom stíhaní falšovateľov liečiv, prieskum poukazuje na skutočný rozsah problému a dôvody, prečo ľudia aj naďalej tento čierny trh podporujú.

„Pokiaľ majú ľudia pochybnosti o pravosti regulárne zakúpených liečiv, mali by sa obrátiť na svojho lekára alebo na Štátny ústav pre kontrolu liekov,“ dopĺňa B. Budke.

- - - - - -

Zdroje

- 1. Údaje z prieskumu spoločnosti Nunwood, november 2009. Online zákaznícky prieskum, 14 000 zúčastnených z krajín: Spojené Kráľovstvo, Belgicko, Švajčiarsko, Španielsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Fínsko, Írsko. - 2. Štatistika Nunwood Market Population 2008 - 3. [The Independent. Fake drugs on the rise in the EU (Nárast falošných liečiv v EÚ). 8. december 2009. Posledný prístup: marec 2010](http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/fake-drugs-trade-on-the-rise-eu-1835977.html) - 4. [Správa o colných aktivitách spoločenstva proti falzifikátom a pirátstvu, EÚ, Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu, 2007. Posledný prístup: marec 2010](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics2007.pdf) - 5. [Faucherand P. The evolving problem of counterfeiting and piracy. (Narastajúci problém falzifikátov a pirátstva.) Prezentácia v rámci Semináru o aplikácii cieleného riadenia rizík na duševné vlastníctvo pre colnú a ekonomickú políciu. 2.-6. apríl 2007. Posledný prístup: marec 2010](http://www.ecap-project.org/fileadmin/ecapII/pdf/en/activities/national/Vietnam/customs_apr_2007/pierre_faucherand_engl.pdf) - 6. Európska aliancia pre dostupnosť bezpečných liečiv: The Counterfeiting Superhighway (Superdiaľnica falzifikátov) 2008, Medicom - 7. [In-PharmaTechnologist News. Posledný prístup október 2009](http://www.in-pharmatechnologist.com/Industry-Drivers/The-globaldisaster-of-fake-internet-pharmacies) - 8. Solomon, S. BC Woman killed by fake drugs bought online. (Žena z Britskej Kolumbie zomrela po užití falošných liekov zakúpených na internete.) National Review of Medicine. 2007; 4:13 - 9. Údaje spoločnosti Pfizer - 10. [Informácie WHO. Falošné lieky. Posledná revízia 14. november 2006. Posledný prístup marec 2010](http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/impact/ImpactF_S/en/) - 11. [Informácie WHO a IMPACT. Falošné lieky zabíjajú! Posledný prístup marec 2010](http://www.gphf.org/images/downloads/impactbrochure.pdf)