Svetový deň hepatitídy

Svetový deň
Svetový deň hepatitídy si každý rok pripomíname 28. júla. Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, ktoré najčastejšie spôsobujú vírusy hepatitídy A, B, C. Ochorenie je nákazlivé.

Svetový deň hepatitidy (28. júl) má za cieľ rozšíriť povedomie o vírusovej hepatitíde, o jej druhoch, možnostiach ich prenosu, rizikových skupinách a o možnostiach prevencie a liečby.

Svetový deň hepatitídy si pripomíname od roku 2008 v reakcii na obavy, že samotné ochorenie a riziko s ním spojené malo slabú úroveň verejného povedomia a nebolo ani politickou prioritou tak, ako je to u ostatných prenosných chorôb (napr. HIV/AIDS, tuberkulóza a malária.) Od tej doby sa po celom svete konali tisíce podujatí a zvýšil sa mediálny záujem o túto tému.

Tohtoročný Svetový deň hepatitídy sa nesie pod heslami:

Nevidím zlo, nepočujem zlo, nehovorím zlo: Odkaz tejto témy je, že problematika hepatitídy je ignorovaná po celom svete a cieľom je, aby sa to zmenilo.

Toto je hepatitída. Poznaj ju. Konfrontuj sa s tým: Táto téma zaznamenala veľký úspech od svojho uvedenia v kampaniach v roku 2010. Zameriava sa na skutočné vplyvy vírusovej hepatitídy na ľudský život.

Viac na: www.worldhepatitisalliance.org