Teplé počasie zvyšuje hladinu peľu v ovzduší

Tak, ako odborníci predpokladali, teplé počasie prinieslo so sebou opäť zvýšené hladiny peľu v ovzduší najmä na strednom, severnom, ale čiastočne aj na východnom Slovensku.

Tak, ako odborníci predpokladali, teplé počasie prinieslo so sebou opäť zvýšené hladiny peľu v ovzduší najmä na strednom, severnom, ale čiastočne aj na východnom Slovensku. Podľa údajov monitorovacích staníc Peľovej informačnej služby (PIS) pri ÚVZ SR v Bratislave a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, Nitre, Trnave, Košiciach a Žiline došlo najmä v oblasti monitorovacích staníc Banskobystrického, Žilinského a Košického kraja k opätovnému nárastu koncentrácie peľu a spór plesní v ovzduší.

„Na celom území Slovenska ešte dominuje peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu s peľom pŕhľavy. Najvyššie hladiny peľu sme v uplynulých dňoch zachytili v Banskej Bystrici a Žiline, na ostatnom území sme zaznamenali mierny pokles. V sobotu 10. júla monitorovacia stanica RÚVZ B. Bystrica zaznamenala denné koncentrácie peľu tráv 342 peľových zŕn tráv na meter kubický vzduchu a peľu pŕhľavy 766 peľových zŕn na meter kubický vzduchu. V nedeľu 11.júla zas žilinský RÚVZ zachytil denné koncentrácie 296 peľových zŕn tráv na meter kubický vzduchu a peľu pŕhľavy 661 na meter kubický vzduchu. Peľ tráv a pŕhľavy sa síce pomenej, ale stále vo vysokých koncentráciách, vyskytoval na celom území Slovenska“, konštatovala vedúca oddelenia biológie životného prostredia RÚVZ v Banskej Bystrici, ktoré je koordinátorom PIS na Slovensku, RNDr. Janka Lafférsová.

Okrem vymenovaných alergénov monitorovacie stanice PIS zachytili ešte v nízkych počtoch doznievajúci peľ drevín - tisu, gaštanu, borovice, lipy. Zvýšili sa však hladiny peľu burín - skorocelu, štiavu, mrlíkov i ďaľších bylín najmä z čeľade astrovitých a mrkvovitých. V Banskej Bystrici zachytili lapače už prvé peľové zrná paliny. Spóry húb – plesní (Cladospórium, Alternária, Stemphylium, Epicoccum), sa vyskytovali na celom území vo veľmi vysokých koncentráciách.

V nasledujúcich dňoch sa podľa RNDr. Lefférsovej bude ešte vyskytovať vo vyšších koncentráciách peľ tráv, ale oproti predchádzajúcemu týždňu očakávajú ich pokles. To isté platí aj pre peľ pŕhľavy. Narastajú však denné koncentrácie peľu ostatných bylín. Peľ drevín sa vyskytne už len ojedinele. V ovzduší sa okrem peľu tráv a pŕhľavy bude vyskytovať ešte peľ skorocelu, štiavu, mrlíka i bylín najmä z čeľadí astrovitých a mrkvovitých. Peľ paliny pribudne aj v ďalších oblastiach. Koncentrácie spór húb budú po búrkach opäť výrazne narastať.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.vzbb.sk, www.alergia.sk.