Nová metóda cytologického vyšetrenia – „Liquid-Based“ Cytológia

Bratislava, 14. januára 2011 – Nová metóda cytologického vyšetrenia – „Liquid-Based“ Cytológia (LBC) zaujala nielen gynekológov, ale vzbudila záujem aj u slovenských žien. Cieľom cytologického vyšetrenia je predovšetkým prevencia - včasný záchyt ranných štádií zmien na sliznici krčka maternice, ktoré môžu byť včasným prejavom rakoviny.

Bratislava, 14. januára 2011 – Nová metóda cytologického vyšetrenia – „Liquid-Based“ Cytológia (LBC) zaujala nielen gynekológov, ale vzbudila záujem aj u slovenských žien. Cieľom cytologického vyšetrenia je predovšetkým prevencia - včasný záchyt ranných štádií zmien na sliznici krčka maternice, ktoré môžu byť včasným prejavom rakoviny.

Za necelé štyri mesiace od uvedenia absolvovalo nové vyšetrenie viac ako 3400 žien na Slovensku.

Nové vyšetrenie otvorilo širšie možnosti diagnostiky a je celosvetovým štandardom v oblasti cytologickej diagnostiky. „Som rád, že od zavedenia tejto metódy využilo možnosť gynekologického vyšetrenia metódou „Liquid-Based“ Cytológie také množstvo žien. Vo svojej praxi vidím neoceniteľnú výhodu tejto diagnostiky najmä v jej prehľadnosti, menšej časovej náročnosti a možnosti využiť imunocytochemické diagnostické postupy pri posudzovaní výsledku danej pacientky,“ hovorí MUDr. Peter Vereš, odborný garant zavedenia novej metódy v laboratóriách.

Nová metóda nielen skvalitňuje výsledok vyšetrenia, ale aj uľahčuje vyšetrenie pacientkam a prináša im viac istoty. Mnohí gynekológovia ju začali bežne používať vo svojich ambulanciách. „Dostali sme sa do štádia, kedy vieme rakovinu krčka maternice veľmi skoro diagnostikovať, a tým ju ako jednu z gynekologických rakovín aj ovplyvniť. Ako gynekológ veľmi vítam, že sa v tejto súvislosti na Slovensko úspešne zaviedla metóda „Liquid-Based“ Cytológia. Robím vo svojej praxi pre rôzne výskumné projekty a „Liquid-Based“ Cytológia je práve tá, ktorá sa v daných projektoch preferuje, nakoľko sú výsledky oveľa presnejšie. Pri vede je dôležitá absolútna presnosť. Nemôžem povedať, že klasická cytológia je zlá, pretože plní svoj účel - odhaľuje predrakovinové štádia, ale nemá tú presnosť, tú dokonalú výpovednú hodnotu, a to najmä v tých štádiách, kde ešte rakovina nie je, resp. kde sú zmeny jemnejšie a kde patológ potrebuje mať bunky viditeľné. Pri odbere u pacientky robíme v podstate stále to isté, ale tešíme sa, že výsledok je presnejší, čím zároveň aj pacientka môže viac dôverovať tomuto vyšetreniu ako predošlému,“ hovorí prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., hlavný odborník MZ pre gynekológiu a pôrodníctvo.

„Môj pohľad na oblasť laboratórnej diagnostiky je predovšetkým pohľadom odborníka. Všetci vieme ako rýchlo sa oblasť medicíny rozvíja. Čas zavádzania nových poznatkov do praxe sa skracuje. Pre mňa je kvalitné laboratórium také, ktoré pravidelne prináša nové metódy vyšetrení, jeho pracovníci odborne rastú, vymieňajú si celosvetovo poznatky s kolegami. „Liquid-Based“ Cytológia je jedným z nových vyšetrení, ktoré majú veľký dosah na slovenské ženy, a preto sme sa rozhodli viac komunikovať potrebu tohto vyšetrenia aj napriek tomu, že je len jedným z radu nových vyšetrení, ktoré u nás každý rok zavádzame“, povedal pri slávnostnom krste a zavedení tejto metódy do praxe v septembri 2010 MUDr. Radoslav Bardún.

LBC je moderná metóda, ktorá výrazne rozširuje možnosť diagnostiky vzhľadom na to, že môže byť spojená s počítačovou analýzou a umožňuje aj realizáciu imunocytochemických vyšetrení. Touto metodikou vieme zobraziť anomálie na úrovni bunky, a tak stanoviť jasnejšiu prognózu ďalšieho vývoja zachytených zmien. LBC prináša vyššiu spoľahlivosť cytologického vyšetrenia, cytologický preparát poskytuje jasný a čistý obraz buniek a presnejšiu interpretáciu výsledku. Tiež je možné realizovať viac vyšetrení z jedného odberu. Zvyšuje sa tak komfort pacientky, ktorá nemusí opakovane prísť na odber, a pravdaže urýchli sa prípadná liečba.